100 miljoen mensen in 2013 getroffen door rampen

In 2013 werden bijna 100 miljoen mensen getroffen door 529 rampen. 337 van deze rampen waren gerelateerd aan het weer. Het aantal rampen en het aantal getroffenen zijn het laagst van het afgelopen decennium.

Van de bijna 100 miljoen getroffenen woont 87% in Azië. Daarmee is dit continent het meest getroffen door rampen. Dat blijkt uit het Wereld Rampen Rapport van het Internationale Rode Kruis, dat vandaag wordt gepresenteerd.

Overstromingen
Overstromingen komen het vaakst voor, gevolgd door stormen. Overstromingen zijn verantwoordelijk voor 44% van het totaal aantal doden door natuurrampen; stormen voor 41%. De dodelijkste natuurramp in 2013 was tyfoon Haiyan op de Filipijnen waarbij 7.986 mensen omkwamen. Dit aantal ligt ver onder het aantal dodelijke slachtoffers van grote natuurrampen als de Tsunami in 2004 (226.408 doden) of de aardbeving in Haïti (222.570 doden). In totaal kwamen in 2013 bijna 30.000 mensen om als het gevolg van een natuurramp. In 2013 hielpen hulporganisaties miljoenen inwoners van rampgevoelige gebieden om de gevolgen van een ramp te verminderen en hen voor te bereiden op rampen.

Neemt het aantal rampen af?
“Nee”, zegt Maarten van Aalst, directeur van het Rode Kruis Climate Centre. “Het aantal rampen wisselt flink van jaar tot jaar. We zijn overgeleverd aan de grillen van de natuur. Niettemin is er een patroon: het gemiddeld aantal rampen is de afgelopen decennia sterk gestegen. De laatste jaren lijkt die stijging tot staan te zijn gekomen. Wel blijft het aantal natuurrampen ruim boven het niveau van de jaren negentig, toen er gemiddeld minder dan 270 natuurrampen per jaar waren. We moeten blijven investeren in hulpprogramma’s die tot doel hebben de economische schade door een natuurramp en de gevolgen voor de meest kwetsbare groepen binnen de perken te houden. Zeker gezien de weersextremen, zoals tyfoon Haiyan op de Filipijnen en de dodelijke hittegolven in Engeland en Japan, zijn extra investeringen hard nodig.”

Meer aandacht voor cultuur bij risicovermindering
Het Wereld Rampen Rapport van het Internationale Rode Kruis pleit voor meer aandacht voor de invloed van de lokale cultuur. Projecten gericht op vermindering van de gevolgen van een natuurramp zijn minder effectief als het hulpprogramma geen rekening houdt met lokale culturele waarden en opvattingen. Begrip van deze opvattingen kan de weg vrijmaken naar een betere voorbereiding op natuurrampen en de effectiviteit van een programma verhogen.

Lokale kennis
Het Nederlandse Rode Kruis heeft verschillende projecten opgezet om mensen beter te beschermen tegen de gevolgen van een natuurramp en hen beter voor te bereiden op nieuwe rampen. In deze projecten heeft cultuur een grote invloed. Op de Filipijnen bijvoorbeeld, waar mensen van oudsher vertrouwen op eigen inschattingen van naderende overstromingen. Het Rode Kruis zorgt ervoor dat lokale kennis en opvattingen worden aangevuld met weersvoorspellingen van lokale weerinstituten. Lokale vrijwilligers krijgen training in de monitoring van waterniveaus en leren mensen zich in veiligheid te brengen. Gemeenschappen zijn daardoor beter geïnformeerd en kunnen tijdig evacueren als dat nodig is. Het Rode Kruis Prinses Margriet Fonds draagt bij aan dit project.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.