Strijd tegen ebola

De situatie in de landen waar het ebolavirus actief is, verslechtert snel. Hulporganisaties zetten zich samen met de autoriteiten in om de ziekte te bestrijden.

Meer dan 8.900 mensen zijn besmet geraakt met het ebola virus, van wie bijna de helft is gestorven, meldt de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO.

De omstandigheden in West-Afrika zijn erbarmelijk. De ebola uitbraak heeft een steeds grotere impact het leven van de mensen daar. Voedselprijzen stijgen, doordat de quarantainezones transport en verkoop van voedsel belemmeren. Ook kopen mensen uit voorzorg grote voorraden tegelijk in. Doordat mensen niet zomaar meer mogen werken op het land, komt productie van voedsel in het gedrang.

Circa 70% van de mensen die ziek worden overlijdt uiteindelijk aan de gevolgen het ebola-virus. Ebola wordt overgedragen via lichaamssappen en er is geen bewezen vaccin of medicijn beschikbaar om het virus te voorkomen of bestrijden.

Hulporganisaties zetten zich bijvoorbeeld in om ziekenhuizen te voorzien van isolatie-tenten en beschermende materialen. Daarnaast zetten veel hulporganisaties zetten zich in voor voorlichting aan bewoners over hoe zij ebola kunnen voorkomen en om vooroordelen te bestrijden. ‘Het stigma rondom ebola zorgt voor enorme problemen. Artsen en zusters die in ebolaklinieken werken, worden verstoten door de lokale bevolking’, zegt directeur van UNICEF Sierra Leone, de Nederlander Roeland Monasch.

Monash: ‘Met megafoons gaan we van dorp tot dorp om de mensen te waarschuwen. Ook regelen we medicijnen en vangen we de kinderen op van ouders die zijn overleden aan ebola.  Intussen ligt de hele economie op z’n gat. De allerarmsten voelen dit extra hard.’

Er ligt een deken van angst over het land’, zegt Marjan Kruijzen, gezondheidszorgmedewerker van Cordaid. ‘Mensen zeggen: het is erger dan de burgeroorlog van twaalf jaar geleden. Toen wisten we waar het gevaar vandaan kwam. Nu kan iedereen het gevaar met zich mee brengen.’

Het Rode Kruis heeft de hulpverlening in de strijd tegen het ebola-virus inmiddels uitgebreid naar zeven West-Afrikaanse landen. De internationale noodhulporganisatie roept lokale regeringen op om zich voor te bereiden op een mogelijk uitbraak in hun land.

Op dit moment is er geen Giro555 actie. Hulporganisaties schalen momenteel hun hulp op. Lees hier wat hulporganisaties verbonden aan SHO doen en hoe u kunt bijdragen:

Hulp door Rode Kruis
De noodhulporganisatie ondersteunt ziekenhuizen en helpt met het opzetten van het ebolabehandelcentrum in Kenema (Sierra Leone). In totaal 1.800 getrainde vrijwilligers zijn ingezet om huizen en medische klinieken te ontsmetten en de lichamen van de overleden mensen op een hygiënische manier te begraven.

Hulp door Oxfam Novib
Oxfam breidt haar werk in 5 landen flink uit: Sierra Leone, Liberia, Senegal, Gambia en Guinea Bissau. Zij gaat haar activiteiten rondom preventie uitbreiden, met publieksvoorlichting over schoon en veilig drinkwater en hygiëne, verbetering van sanitaire voorzieningen en de distributie van materiaal voor de hygiëne aan meer Ebola-behandelingscentra en gemeenschapscentra.

Hulp door UNICEF
UNICEF levert desinfecterende producten, zeep en chloor en geeft voorlichting om overdracht van het virus te voorkomen.

Hulp door ICCO en Kerk in Actie
ICCO en Kerk in Actie dragen bij aan de strijd tegen ebola via het noodhulpfonds van de ACT alliance. Van het geld wordt voorlichting gegeven om ebola te voorkomen en worden noodisolatie-centra in ziekenhuizen gebouwd.

Hulp door Cordaid
Cordaid ondersteunt lokale gezondheidszorgorganisaties in hun werk om verspreiding van het virus te voorkomen.

Hulp door Save the Children
Save the Children werkt in Liberia in de strijd tegen ebola. Zij bouwen een centrum met 40 bedden in de provincie Bong om besmette mensen op te vangen en trainen gezondheidsmedewerkers om te achterhalen waar en hoe besmettingen hebben plaatsgevonden. Daarnaast trainen zij medewerkers van kinderwelzijnsorganisaties om bewustwording over de oorzaak en de gevaren van het ebola-virus te creëren.

Hulp door World Vision
World Vision werkt in Sierra Leone, Niger, Senegal, Ghana en Mauritanië en traint de gezondheidswerkers. Daarnaast steunt World Vision het ministerie van Gezondheidszorg in het bieden van materialen als chloor en zeep ter bescherming van gezondheidswerkers. Ook zorgt World Vision voor bewustwording met campagnes op radio, tv en via drukwerk.

Hulp door CARE
CARE-medewerkers hebben in Sierra Leone 1650 posters verspreid over ebola-preventie in alle districten waar CARE werkt. Op de posters staat onder meer informatie welke hygiënemaatregelen men moet nemen. Ook heeft CARE preventieboodschappen verspreid middels radio, toneelspel en huis-aan-huis bezoeken. CARE heeft meer dan € 100.000 vrijgemaakt om meer hygiënevoorlichting te kunnen geven in de vluchtelingenkampen in Bahn en PTP. Via CARE teams wordt in gebieden met een hoog ebola-risico onder andere aan huishoudens kits met hygiëne-informatie, zeep en emmertjes uitgedeeld.

 

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.