Droogte Hoorn van Afrika

Grens 25 miljoen euro gepasseerd

Eind oktober 2011 is er 25 miljoen euro ingezameld op Giro 555. De Samenwerkende Hulporganisaties willen alle gevers en iedereen die zich heeft ingezet voor deze actie bijzonder bedanken. Dit geld wordt verdeeld onder tien Nederlandse hulporganisaties die daarmee hulp bieden aan de slachtoffers van de droogte in de Hoorn van Afrika.

De SHO-deelnemers maken samen met uitvoerende organisaties plannen hoe en waaraan het geld besteed gaat worden. De hulp is onderverdeeld in thema’s, de zogenoemde clusters. Zo is er een cluster voor gezondheid, voor water en sanitaire voorzieningen et cetera.

 

Zoals het overzicht laat zien, zal het grootste gedeelte worden besteed aan het cluster voedsel en voeding. Ook wordt geïnvesteerd in drinkwatervoorzieningen, zoals waterdistributie en het aanleggen van waterpunten en -leidingen. Het geld wordt in Ethiopië, Kenia en met name in Somalië besteed. In de volgende gezamenlijke rapportage van maart 2012 wordt aangegeven hoeveel van de SHO-gelden daadwerkelijk zijn uitgegeven, in welke gebieden en in welke clusters.

Hoe komt de hulp bij de mensen terecht?

Elke deelnemende organisatie zet zich in om zoveel mogelijk mensen op een waardige en kwalitatief goede manier van hulp te voorzien. De aanpak verschilt per organisatie. Sommige organisaties werken samen in koepelorganisaties, waardoor zij bijvoorbeeld efficiënter kunnen inkopen en grotere aantallen mensen kunnen bijstaan. Anderen werken direct met lokale partners die toegang hebben tot specifieke en soms onveilige gebieden en grondige kennis bezitten van bepaalde groepen of regio’s en over technische kennis beschikken om programma’s uit te voeren. In de rapportage die het eerste kwartaal van 2012 verschijnt, leest u op welke wijze de verschillende SHO-deelnemers de hulp verlenen.

Via partners onveilige gebieden bereiken
Door de onveiligheid is hulpverlening in Somalië lastiger te organiseren. Zoals ook de Verenigde Naties (zie dit rapport, pagina 61/61) erkennen, is het moeilijk om het platteland van Somalië te bereiken. Ook de situatie in de hoofdstad Mogadishu is weinig stabiel. In Centraal Somalië en Zuid Somalië zijn de noden het hoogst, maar bijna het hele gebied is erg moeilijk te bereiken. Toch lukt het een aantal van de deelnemende organisaties om via hun partners in onveilige gebieden hulp te verlenen. Twee van de SHO-deelnemers werken in heel Somalië. Andere organisaties ondersteunen mensen in delen van het land en in het aangrenzende Ethiopië en Kenia.

Kwaliteits- en controlesystemen
Alle mogelijke middelen worden ingezet om ervoor te zorgen dat de hulp bij de mensen in nood aankomt. De deelnemende organisaties aan de SHO-actie zijn al jarenlang actief in het gebied en zetten hun eigen kwaliteitssystemen in om de hulp mogelijk te maken. Voor specifieke projecten zijn aanvullende controlesystemen opgezet. De kwaliteit van de hulpverlening en de selectie van mensen wordt gewaarborgd door periodieke rapportages, gestandaardiseerde manieren van werken, minimale noodhulpstandaarden en fysieke bezoeken waar mogelijk.

Onpartijdig
Soms wordt hulporganisaties de toegang tot een gebied ontzegd door plaatselijke autoriteiten of door (aan) Al-Shabaab (gelieerde groepen). In deze gevallen benadrukken de organisaties hun onpartijdigheid: de SHO-deelnemers ondersteunen geen politieke of religieuze doelen en zijn er enkel op gericht mensen in nood te helpen. Organisaties gaan bij tegenwerking in gesprek met lokale leiders en proberen meer vertrouwen te winnen. Hierdoor heeft de hulp in sommige gebieden vertraging opgelopen. De komende maanden zetten de hulporganisaties hun werk voort, ook om de moeilijk bereikbare groepen te helpen.

Per Deelnemende Organisatie

Wat doet Cordaid Mensen in Nood?
Wat doet ICCO&Kerk in Actie?
Wat doet Oxfam Novib?
Wat doet Het Nederlandse Rode Kruis?
Wat doet Save the Children?
Wat doet Stichting Vluchteling?
Wat doet Tear?
Wat doet Terre des Hommes?
Wat doet UNICEF?
Wat doet World Vision?

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.