Tsunami Azië

Tussenstand Giro 555: 146 miljoen euro

Op Giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) is inmiddels € 146 miljoen binnengekomen voor noodhulp in Azië. Dit bedrag is exclusief de toezegging van € 5 miljoen van minister Van Ardenne. Morgen, woensdag 19 januari, zal de SHO in een paginagrote advertentie in de landelijke en regionale dagbladen een eerste overzicht geven van de besteding van de tot nu toe binnengekomen gelden. Ook wordt vanavond (dinsdagavond) en woensdagavond bij de publieke omroepen, RTL4 en SBS6 een tv-spot worden uitgezonden waarin een beeld wordt geschetst van de geboden hulp.

In de dagbladadvertentie en in de tv-spot bedankt de SHO het Nederlandse publiek voor de gulle bijdragen. Per organisatie wordt aangegeven welk bedrag deze organisatie uit de opbrengsten van giro 555 ontvangt. Omdat de giften op giro 555 nog steeds binnenkomen, zal het totaalbedrag hoger worden dan de huidige tussenstand.
In de advertentie wordt verder een eerste overzicht gegeven van de kosten van de actie. De kosten van de actie bedragen momenteel 0,6% van de opbrengsten. Binnen SHO-verband is afgesproken dat maximaal 6% van de opbrengsten gebruikt mag worden voor de monitoring en administratie van uitgevoerde projecten.

Medio februari presenteert de SHO een uitgebreidere tussenrapportage, met daarin een overzicht van al uitgevoerde hulpverlening, planning van hulpverlening in de komende maanden en de tussenstand van het kostenpercentage van de nationale actie.
Tien procent van de totale opbrengst van giro 555 is gereserveerd voor gastdeelnemers. Vanmiddag zijn vier nieuwe organisaties bekendgemaakt die projectsteun zullen krijgen: CARE Nederland, ZOA Vluchtelingenzorg, World Vision en SOS Kinderdorpen. In totaal zijn bijna 100 aanvragen binnengekomen om mee te delen in de opbrengsten van giro 555; het merendeel is afkomstig van kleinere organisaties. De meeste van deze aanvragen worden doorverwezen naar de daarvoor bestemde loketten van de Medefinancieringsorganisaties binnen de SHO: Cordaid, Novib en ICCO. Deze organisaties hebben een speciaal loket om deze aanvragen te behandelen.

Onder het motto ‘Help slachtoffers aardbeving Azië’ vragen de SHO de Nederlandse bevolking om financiële steun voor de getroffenen. Sinds zondagavond 26 december 2004 is Gironummer 555 geopend voor giften. Via de website www.giro555.nl kunnen geïnteresseerden op de hoogte blijven van de hulpverlening aan Azië en het verloop van de Nationale Actie.

De Samenwerkende Hulporganisaties zijn een samenwerkingsverband, dat in tijden van grote crises aandacht vraagt en fondsen werft voor een rampsituatie. De SHO bestaan uit: Artsen zonder Grenzen, Kerkinactie, Mensen in Nood/Cordaid, Nederlandse Rode Kruis, Novib, Stichting Vluchteling, TEAR fund, Terre des Hommes en Unicef Nederland. Momenteel is Unicef Nederland voorzitter van de SHO.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.