Tsunami Azië

Tweede tussenrapportage SHO-actie voor Azie

Bijna een half jaar na de ramp op Tweede Kerstdag 2004 presenteren de Samenwerkende Hulporganisaties, vandaag op 17 juni, een tweede gezamenlijke tussenrapportage over de hulpverlening tot nu toe.

De gevolgen van de tsunami zijn verstrekkend. Volgens de Verenigde Naties werden zo’n vijf miljoen mensen direct of indirect in hun bestaanszekerheid bedreigd. De gigantische respons van de Nederlandse bevolking stelt de Samenwerkende Hulporganisaties in staat om op grote schaal hulp te verlenen, ook op de lange termijn. In totaal is er op dit moment ruim 205 miljoen euro binnen gekomen op giro 555.

De SHO wil transparant zijn en verantwoording afleggen, vandaar de gezamenlijk rapportages en de vernieuwde website (www.giro555.nl). Daarnaast is besloten een Commissie van Toezicht in te stellen. Per 1 juli zal deze commissie starten met haar taken onder leiding van voorzitter Henk Koning, oud-voorzitter van de Algemene Rekenkamer en voorzitter van het Nationaal Rampenfonds. De commissie zal kritisch toezicht houden op de inhoud en wijze van rapporteren van de SHO als collectief.

Het geld van giro 555 is verdeeld onder de vaste SHO-leden en negen gastorganisaties. Via de vaste SHO-leden zijn tot nu toe nog eens 39 Nederlandse organisaties gesteund die projecten uitvoeren in het rampgebied. Er is al 86 miljoen euro gecommitteerd aan projecten en daarvan is al ruim 47 miljoen euro uitgegeven aan projecten in het veld. Naar schatting hebben de SHO met hun projecten om en nabij de 3 miljoen mensen bereikt.

In de eerste noodhulpfase zijn er levens gered; de uitbraak van epidemieën zijn voorkomen en er is gezorgd voor de aanvoer van enorme hoeveelheden water, voedsel. Op Sri Lanka gingen er eind januari al weer 200.000 kinderen terug naar een (nood)school. Er is gezorgd voor mobiele klinieken en voor tijdelijk onderdak.

Nu zijn de Samenwerkende Hulporganisaties bezig met de wederopbouw. Scholen, medische klinieken en huizen moeten worden herbouwd. Op Sri Lanka zijn al meer dan 3.000 boten uitgedeeld aan vissers. Op Atjeh is een start gemaakt met de bouw van permanente huizen en krijgen vrouwen die er nu alleen voor staan trainingen om een eigen bedrijfje te beginnen.

Er is al veel gedaan en er wordt hard gewerkt, maar de wederopbouw zal nog lange tijd in beslag nemen. De omvang van verwoesting en rampgebied is enorm. De SHO hebben te maken met allerlei knelpunten, zoals de beschadigde infrastructuur en het feit dat de zwaarst getroffen landen Sri Lanka en Indonesië/Atjeh conflictgebieden zijn. Daar zorgen beperkende maatregelen van de overheid soms voor grote vertraging.

Op de website www.giro555.nl kunt u de hele tussenrapportage vinden.

Artsen zonder Grenzen heeft afgezien van haar deel van de opbrengst van giro 555. De organisatie is wel actief in het getroffen gebied, maar kan deze hulp uit eigen middelen bekostigen. Een overzicht van de activiteiten van Artsen zonder Grenzen vindt u op www.artsenzondergrenzen.nl/Tsunami.

De Samenwerkende Hulporganisaties zijn een samenwerkingsverband, dat bij grote crises aandacht vraagt en fondsen werft voor een rampsituatie. De SHO bestaan uit: Artsen zonder Grenzen, Kerkinactie, Mensen in Nood/Cordaid, Nederlandse Rode Kruis, Novib, Stichting Vluchteling, TEAR fund, Terre des Hommes en Unicef Nederland.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.