Aardbeving Haïti

VNG International ondersteunt afvalbeheer

Een van de eerste dingen die opvalt in Haïti is afval. De straten liggen vol met plastic, langs de kant van de weg zijn vuilnisbelten en op de markt staan varkens te wroeten naast de kraampjes. Samen met vier gemeenten in Les Palmes, hun inwoners en organisaties uit het maatschappelijk middenveld draagt VNG International bij aan het opzetten van een geïntegreerd afvalbeheer.

Het risico voor de volksgezondheid is groot, zeker in het orkaanseizoen. Afwaterkanalen slibben dicht met afval en verhogen daarmee het risico op overstroming en cholera. VNG International startte haar project met een analyse van de wensen van medewerkers van de gemeente, burgers en lokale organisaties. Daaruit kwam onder meer de behoefte naar voren aan een goede coördinatie van het afvalbeheer.

In Haïti storten de meeste mensen hun afval langs de kant van de weg of op het strand. Er zijn diverse nationale en internationale organisaties werkzaam die afval ophalen en recyclen. De doelstelling van VNG International is om de situatie te verbeteren door gemeenten meer regie te geven over het afval in hun stad.

Ondersteund door VNG International maken de gemeenten daarom strategische afval- en sanitatieplannen. Met die plannen beschikken de gemeenten over een samenhangend kader voor afvalbeheer en sanitaire voorzieningen. Daarnaast hebben ze met deze plannen een instrument in handen dat ze kunnen gebruiken bij het verwerven van financiering voor het uitvoeren van afvalprojecten. De vier gemeenten onderzoeken waar in de regio één of meer gecontroleerde afvalstortplaatsen aangelegd kunnen worden.

Als onderdeel van de strategische planning worden per gemeente zogenaamde demonstratieprojecten uitgevoerd. Middels deze projecten bekijken de gemeenten met de bevolking wat de beste manier is om afval op te halen, hoe en wat er te recyclen is en wat de bereidheid is om daarvoor te betalen.

De projecten bestaan uit een bewustmakingscampagne, het ophalen van huisvuil en het regelmatig reinigen van de interventiezone. In 2013 is een locatie voor vuilstort aangekocht, plan voor gebruik en beheer is uitgewerkt, in gebruikname volgt. VNG International ondersteunt de burgemeesters in het organiseren van openbare raadplegingen, publieke debatten en communicatie met burgers. De demonstratieprojecten worden na 4 à 10 maanden geëvalueerd om zo het afvalbeleid aan te passen en mogelijk uit te breiden.

Laatste update: 8 mei 2014

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.