Aardbeving Haïti

VNG werkt aan waterbeheer

Waterbeheer staat in Haïti in de kinderschoenen, met overstromingen en slechte drinkwater- en sanitatievoorzieningen als gevolg. VNG International biedt ondersteuning bij het opzetten van geïntegreerd waterbeheer in de regio Les Palmes.

De rivieren in de regio Les Palmes treden regelmatig buiten hun oevers. Vooral in het orkaanseizoen zijn slachtoffers van overstromingen te betreuren en ontstaat bovendien een verhoogd risico op cholera. VNG International ondersteunt de totstandkoming van integrale waterplannen voor de vier grootste rivieren in de regio samen met de plaatselijke bevolking, de gemeenten en andere betrokken openbare lichamen. Op die manier wordt bijvoorbeeld in kaart gebracht welke gebieden een hoog risico op overstroming hebben en waar de gemeente dus beter niet kan bouwen.

De aardbeving van januari 2010 verwoestte daarnaast een deel van de infrastructuur voor drinkwater. Om tot een duurzame oplossing te komen voor het herstel van de drinkwatervoorziening in de regio Les Palmes, ondersteunt VNG International de samenwerking tussen landelijke overheid, verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening, en gemeenten.

Naast deze lange termijnbenadering realiseert VNG International samen met gemeenten een aantal projecten die op korte termijn verbetering moeten brengen in de leefomstandigheden van de bevolking. Zo zijn in de gemeente Gressier 7 publieke waterpunten opgeknapt waardoor er minder kostbaar drinkwater verloren gaat en de omgeving van de waterpunten schoner blijft.

In het stroomafwaartse gedeelte van de rivier Grande Ravine is gestart met de bescherming van rivieroevers. Deze oeverbescherming moet 10 000 inwoners van Grand-Goâve beschermen tegen de gevolgen van erosie en overstromingen. Het Haïtiaanse ministerie van Landbouw heeft besloten een aanvullende 135 meter oeverbescherming aan te leggen. Dit project wordt uitgevoerd  onder supervisie van de gemeente Grand-Goâve. Met advies en begeleiding rust VNG International de gemeente toe voor die rol.

Laatste update: 22 april 2013

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.