Waterbron hersteld in Lakuridanda, Dolakha

Inwoners van het dorpje Lakuridanda moesten voorheen twee kilometer lopen om water te halen. Vrouwen kwamen tijd tekort om hun kinderen op tijd op school te krijgen, omdat ze veel tijd kwijt waren aan het halen van water. Ook was de bron waar zij water haalden erg ondiep, waardoor er niet genoeg water was voor iedereen.

Na de aardbeving verslechterde de situatie nog verder. De waterbron raakte leeg.  Gelukkig is de situatie nu verbeterd. Met steun van Plan en met geld van Giro555 hebben de dorpelingen de watervoorzieningsinstallatie hersteld. De nieuwe waterbron bevat voldoende water voor de 40 huishoudens van het dorp. Via dit project werden de dorpscommissies ondersteund bij de bouw van een nieuw waterreservoir van 2.000 liter, een distributiesysteem en watertappunten.

Mevrouw Kalyani, bezig met de aanleg van een pijpleiding voor de distributie van water, vertelt: “De aardbeving verwoestte onze waterbron en dat maakte ons dagelijks leven erg moeilijk. We hadden niet genoeg tijd om onze kinderen klaar te maken voor school. Het water dat we haalden was alleen bestemd om te drinken. Deze watervoorziening bespaart ons veel tijd. Er is niet alleen genoeg drinkwater voor iedereen, maar ook genoeg water voor sanitaire voorzieningen en voor het vee. Het resterende water kunnen we gebruiken voor de moestuin, om groenten te verbouwen voor onze gezinnen”.

Het herstel van de watervoorzieningsinstallatie werd uitgevoerd samen met de dorpelingen: zij droegen voor 80% bij aan het herstel in de vorm van lokale materialen en (ongeschoold) werk.
Foto boven: Mevrouw Kalyani
Foto onder: Mevrouw Kalyani legt samen met dorpsgenoten pijpleiding aan

Het rampgebied

Wereldkaart

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie