Droogte Hoorn van Afrika

Delen van de Hoorn van Afrika (Kenia, Ethiopië, Somalië) werden sinds het voorjaar 2011 getroffen door de ergste droogte in zestig jaar. Op sommige plekken heeft het dan al een jaar niet of nauwelijks geregend. Dit heeft geleid tot het mislukken van oogsten en grote sterfte van vee. De situatie wordt verslechterd door de politieke situatie in de regio. Miljoenen mensen zijn op de vlucht voor de honger of lijden op andere manier aan de gevolgen hiervan.

Op 11 juli 2011 werd Giro 555 geopend. Met de actie ‘Droogte Hoorn van Afrika’ werd een mooi bedrag van 25 miljoen euro opgehaald. Dit bedrag is tussen 11 juli 2011 en juli 2012 besteed om slachtoffers te helpen.

Besteed

2 5 0 0 0 0 0 0
van
2 5 0 0 0 0 0 0
(Besteding t/m 31 juli 2012)

IBAN: NL08 INGB 0000 0005 55

t.n.v. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag

Het rampgebied
Wereldkaart

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie