Aardbeving Pakistan

Op 8 oktober 2005 werd Pakistan, met name de provincie Kashmir, getroffen door een ernstige aardbeving. Er vielen naar schatting 80.000 doden en 75.000 mensen raakten gewond. Giro555 startte de dag na de aardbeving de actie ‘Help de slachtoffers van de aardbeving in Pakistan, India en Afghanistan.’ Er kwam meer dan € 42 miljoen binnen op het gezamenlijke gironummer.

Besteed

3 9 8 0 0 0 0 0
van
3 9 8 0 0 0 0 0

IBAN: NL08 INGB 0000 0005 55

t.n.v. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag

Het rampgebied
Wereldkaart

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie