Tsunami Azië

Tsunami 2004

Tsunami 2004

De verwoesting die de tsunami op 26 december 2004 teweeg bracht, was ongekend. Nooit eerder kwam Nederland zo massaal in actie. Nooit eerder werd een internationale hulpoperatie op touw gezet van deze schaal. Nederlanders collecteerden ruim 208 miljoen euro voor hulp aan slachtoffers. Dankzij uw bijdragen aan Giro555 kregen 3 miljoen mensen hulp.

In december 2014 stonden de organisatie achter Giro555 stil bij de ramp die zich tien jaar daarvoor voltrok. In het online magazine De Tsunami – 10 jaar later geven zij impressie van hoe het nu gaat met de overlevenden en welke invloed de tsunami nog steeds heeft op noodhulp.

Nieuwe vorm
Na de tsunami-actie werd meer dan ooit tevoren duidelijk dat de samenwerkende hulporganisaties achter Giro555 zich rekenschap moeten geven van de soms hooggespannen verwachtingen in de samenleving van de effecten van de hulp, en de terechte vraag om transparantie en inzicht in de werkwijze van Giro555 en de betrokken hulporganisaties. De samenwerkende hulporganisaties zijn sinds 1 oktober 2007 omgevormd tot een stichting met statuten en reglementen. Nieuwe toetreders, maar ook de bestaande leden, worden gecontroleerd door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

Het rampgebied
Wereldkaart
Eindrapportage Giro555

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.