Aardbeving Haïti

Algemene Rekenkamer positief over besteding Giro 555-geld Haïti

De Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) is blij met de erkenning van de Algemene Rekenkamer (ARK) dat met de hulpverlening belangrijke resultaten zijn geboekt en oordeelt dat de hulp terecht is gekomen bij de mensen die dit het hardst nodig hebben. Een andere belangrijke positieve conclusie van de ARK is dat de SHO de opbrengst van Giro555 volgens de afspraken heeft verantwoord en dat de rapportage vollediger en transparanter is geworden. De SHO blijft zich inzetten voor verdere verbetering van de verantwoording van de besteding van de Giro555-opbrengst voor Haïti.Farah Karimi, actie-coordinator van de SHO-actie Help slachtoffers aardbeving Haïti: “Wij zijn tevreden over de bevindingen van de Algemene Rekenkamer. Er wordt duidelijk een verdere stijgende lijn geconstateerd. Wij zijn op de goede weg en zijn blij dat de Rekenkamer ons hierbij steunt. Ik wil benadrukken dat de hulporganisaties* de opbrengst doelmatig en doeltreffend besteden. De slachtoffers in Haïti staan altijd voorop voor de deelnemers van de SHO.”

De SHO stelt de betrokkenheid van de Rekenkamer rondom de verbetering van de verantwoording over de besteding van het Giro555-geld en het afreizen naar Haïti om daar de wederopbouwactiviteiten van dichtbij te bekijken, op prijs. Het bezoek heeft bijgedragen aan een verbeterd inzicht in de werkwijze en beheersmaatregelen van verschillende SHO-leden. Dit weerspiegelt zich in een aantal aanbevelingen om de bestedingen nog inzichtelijker te maken.

Op 12 januari 2010 werd Haïti getroffen door een zware aardbeving die in luttele seconden meer dan 220.000 mensen het leven kostte en meer dan 3 miljoen slachtoffers maakte. Eén dag na de aardbeving startte de SHO een Nationale Giro555-actie. In totaal werd inclusief de bijdrage van de Nederlandse overheid ruim 111 miljoen euro ingezameld.

Vanaf het begin benadrukte Karimi dat de hulpverleningsoperatie op Haïti zeer complex zou worden. “Want al voor de aardbeving was de situatie op Haïti instabiel, de overheid zwak, de bevolking kwetsbaar en de infrastructuur slecht. Dankzij de geweldige steun van het Nederlandse publiek en de bijdrage van de overheid hebben we meteen honderdduizenden mensen van de eerste levensbehoeften kunnen voorzien. Inmiddels wordt er volop geïnvesteerd in wederopbouw, met de bouw van huizen, de aanleg van structurele watervoorzieningen en kunnen kinderen weer naar school. Toch blijft Haïti kwetsbaar wat  weer te zien was de afgelopen dagen met de super storm Sandy. Door overstromingen kwamen mensen om, werden huizen en oogsten vernield”, aldus Karimi.

Ga voor het ARK Rapport ” Verantwoording van de hulpgelden 2011 voor Haiti” en het persbericht naar www.rekenkamer.nl/haiti. Lees hier de officiële reactie van de SHO op het concept ARK rapport.

De 5de Haïti rapportage van de SHO komt eind april 2013 uit. Inmiddels is ruim 85 miljoen euro van de totale 111 miljoen euro actie opbrengst besteed. Geplande wederopbouwactiviteiten lopen door tot eind 2014.
Klik hier voor eerdere rapportages, nieuwsbrieven over de uitdagingen en successen en impressie over de hulpverlening door de SHO-deelnemers en gastdeelnemers in Haïti.

* SHO-deelnemers en gastdeelnemers aan de Haïti-actie: Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Tear, Terre des Hommes, UNICEF Nederland, World Vision, Dorcas, Plan Nederland, CARE Nederland, Habitat for Humanity, Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Leger des Heils.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.