Help slachtoffers Filipijnen

Antwoord op kritische vragen

We zijn ontzettend blij met de enorme steun vanuit het hele land voor de mensen uit Oekraïne. Ook op de sociale media. Verreweg de meeste reacties op onze Giro555-actie zijn ontzettend positief en hartverwarmend. Maar er zijn ook kritische vragen die wij niet uit de weg willen gaan. Hieronder antwoord op een aantal van die vragen.

1) Waarom moeten we geld geven aan mensen in het buitenland? Terwijl er in Nederland ook genoeg mensen wonen die dat goed kunnen gebruiken?

Met deze actie willen we niet suggereren dat er in Nederland geen behoefte is aan hulp. Het is heel duidelijk dat er ook in Nederland mensen in armoede leven en hulp kunnen gebruiken. Daar zet een aantal van de deelnemende hulporganisaties zich ook voor in. Bijvoorbeeld het Rode Kruis, Cordaid en Kerk in Actie

Maar de crisis in Oekraïne is enorm. Honderdduizenden mensen zijn op de vlucht en naar verwachting zullen 12 miljoen Oekraïners drinkwater, voedsel, onderdak en andere humanitaire hulp nodig hebben. De situatie is zeer ernstig. Daarom vragen wij als hulporganisaties achter Giro555 nu aandacht voor deze ramp.

2) Hoeveel van het opgebrachte geldbedrag komt daadwerkelijk bij de slachtoffers terecht? Oftewel: welk percentage besteedt SHO aan onkosten “strijkstok”?

Je vindt het van groot belang dat het geld dat Giro555 ontvangt goed wordt besteed. Dat we zo min mogelijk kosten maken en zoveel mogelijk geld overhouden voor onze hulp aan de mensen uit Oekraïne. En daar heb je groot gelijk in.

Ons doel is om mensen in nood te helpen en daar werken we hard aan. Daarom moeten de hulporganisaties achter Giro555 aan strenge regels voldoen. Deze organisaties moeten het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving bezitten en mogen niet meer dan 7% van hun aandeel in de actieopbrengst aan organisatiekosten besteden. Deze 7% gaat onder andere naar het beoordelen en controleren van de hulpprogramma’s.

Giro555 zelf probeert haar kosten zo laag mogelijk te houden, maar ontkomt niet helemaal aan actie- en bureaukosten. Deze waren de afgelopen jaren gemiddeld minder dan 5%. Alle uitgaven van Giro555 en de deelnemende hulporganisaties worden door een externe accountant gecontroleerd.

3) We krijgen ook opmerkingen zoals: ik geef niet aan giro 555 want dat gaat alleen maar naar torenhoge directiesalarissen…

Giro555 heeft géén directeur. Het bestuur van Giro555 bestaat uit de directeuren van de hulporganisaties achter Giro555. De loonkosten van Giro555 zijn minimaal, omdat de deelnemende organisaties tijdens een actie hun eigen medewerkers en vrijwilligers inzetten. En hun salarissen worden niet betaald uit de opbrengsten van de Giro555-actie.

4) Er is regelmatig onduidelijkheid over de directiesalarissen binnen de goede doelensector. Hierbij de juiste informatie:

Goede Doelen Nederland, de brancheorganisatie voor goede doelen, heeft een beloningsregeling voor directeuren vastgesteld welke de richtlijn van de Wet Normering Topinkomens van de rijksoverheid voor de (semi-)publieke sector volgt. In de regeling wordt rekening gehouden met de zwaarte van de functie, bijvoorbeeld door te kijken naar de grootte en complexiteit van de organisatie. De organisaties achter Giro555 zijn professionele organisaties en de directeuren hebben een grote verantwoordelijkheid. Ook een hulporganisatie vraagt om professioneel leiderschap en hierbij hoort een gepaste beloning. Ten opzichte van functies in de private sector met een vergelijkbare zwaarte is de beloning van de directies niet hoog.

Alle hulporganisaties van Giro555 voldoen aan de beloningsregeling en worden getoetst door Goede Doelen Nederland. Deze informatie is openbaar. Op de website van Goede Doelen Nederland vind je een overzicht van de beloningen de directeuren. 

Stond jouw vraag hier niet tussen? Hier vind je meer vragen en antwoorden over Giro555 en de actie voor Oekraïne.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.