Aardbeving Haïti

Rekenkamer: hulporganisaties boekten belangrijke resultaten in Haïti

De samenwerkende hulporganisaties zijn blij met de erkenning van de Algemene Rekenkamer over de resultaten van de hulp met de opbrengst van de Giro555 actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti (2010). Zij blijven zich inzetten voor meer uniforme cijfers over bestedingen, om het publiek maximale transparantie te geven. Bijvoorbeeld door binnenkort bestedingen te gaan weergeven in open data volgens internationaal vastgestelde standaarden.

Dat staat in de reactie van de samenwerkende hulporganisaties op het eindrapport van de Algemene Rekenkamer over de Haïti-actie, dat vandaag verscheen.

De Rekenkamer stelt vast dat de kwaliteit van de rapportages van Giro555 de afgelopen jaren is toegenomen en is doorgevoerd bij verantwoordingen van andere acties, zoals die voor Syrië, Filipijnen en ebola. Ook is de Rekenkamer positief over de weergave van geleerde lessen die bijdragen aan een gecoördineerde aanpak van nieuwe acties.

Blijvende inzet voor uniforme standaarden
De hulporganisaties blijven bijdragen aan meer uniforme definities en standaarden op internationaal niveau, zoals de Rekenkamer aanbeveelt. Zo zullen zij dit aankaarten op de World Humanitarian Summit in mei dit jaar. Op dit moment is het voor hulporganisaties lastig om los van de eigen internationale netwerken afspraken te maken over uniforme standaarden van kostentoerekening en eenduidigheid van rapporteren. Zij waarderen de inzet van de Algemene Rekenkamer om zich hier in de eigen internationale kringen sterk voor te maken.

“We zijn de Algemene Rekenkamer erkentelijk voor de samenwerking de afgelopen jaren. Met hun kritische blik en aanbevelingen hebben zij bijgedragen aan betere rapportages. Zo heeft het publiek zoveel als mogelijk inzicht in hoe het geld dat zij Giro555 toevertrouwen, wordt ingezet voor hulpverlening. We zullen de ingezette lijn de komende jaren voortzetten”, aldus Farah Karimi, voorzitter van de Nationale Actie voor Haïti.

In januari 2010 werd  Haïti zwaar getroffen door een aardbeving. Er vielen 220.000 doden en 300.000 mensen raakten gewond. Mensen in Nederland doneerden ruim 112 miljoen euro aan Giro555 voor hulp aan de slachtoffers. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft hier 41,7 miljoen euro aan bijgedragen. De actie liep van 13 januari 2010 tot 31 december 2014. Eind juni 2015 heeft Giro555 de eindverantwoording over de actie gepubliceerd. De Rekenkamer bracht in totaal vijf rapporten uit over de wijze waarop de hulporganisaties het geld inzetten.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.