Help slachtoffers Syrië

De achtergrond van twee jaar burgeroorlog

De burgeroorlog in Syrië duurt al ruim twee jaar. Lees hier over het verloop van het conflict tot nu toe.

Arabische Lente
Het is maart 2011. Na de kleinschalige protesten van begin dit jaar, worden nu grootschalige demonstraties georganiseerd in Syrië. De opstand wordt beïnvloedt door de andere protesten en opstanden in de regio – de Arabische Lente – en is tot nu toe ongekend voor het land. Er vinden ook marsen en hongerstakingen plaats. In de demonstraties wordt onder meer gevraagd om politieke hervorming, een einde aan de overheersing van de Baath-partij en meer burgerrechten. Bij de opstanden vallen tientallen doden.

Verloop van protesten
Gedurende heel 2011 en 2012 blijft het erg onrustig in Syrië. Voortdurende protesten en demonstraties lopen uit de hand en het leger van president al-Assad treedt gewelddadig op. Er vallen tienduizenden burgerdoden en nog veel meer inwoners vluchten naar buurlanden zoals Turkije en Jordanië. De president belooft een aantal keer verbetering, maar dat loopt steeds op niets uit.

Burgeroorlog
Het is juli 2012; de strijd in Syrië is nu zo wijdverbreid dat er officieel wordt gesproken van een burgeroorlog. Hiervoor werden alleen de regio’s rond Idlib, Homs en Hama als oorlogszone bestempeld. Door de status van burgeroorlog moeten de strijdende partijen in Syrië zich houden aan de Geneefse Conventie, de internationale afspraken over de bescherming van militairen, krijgsgevangenen en burgers in oorlogstijd.

Het aanhoudende geweld leidt ertoe dat de speciale gezant en voormalig hoofd van de VN Kofi Annan opstapt. Eind 2012 erkennen diverse landen, waaronder de Verenigde Staten, de verenigde oppositie als rechtmatige vertegenwoordiger van het Syrische volk. Een aantal Europese landen, waaronder Nederland, erkent deze ook.

Humanitaire ramp
Maart 2013: de balans van twee jaar strijd in Syrië wordt opgemaakt. De burgeroorlog heeft naar schattingen 70.000 mensenlevens geëist. 4 miljoen Syriërs (OCHA Humanitarian Bulletin Syria 5-18 maart 2013) zijn getroffen door het geweld. Een groot deel daarvan heeft huis en haard moeten verlaten. Zij hebben hun toevlucht gezocht bijvoorbeeld in leegstaande schoolgebouwen in Syrië zelf, of in een van de overvolle vluchtelingenkampen, in Syrië of in buurlanden als Libanon, Turkije en Jordanië.

In deze toevluchtsoorden voltrekt zich momenteel een humanitaire ramp. Er zijn grote tekorten aan kleding, water, medicijnen en primaire hulpgoederen. Het ontbreekt vaak aan sanitaire voorzieningen. Met het intreden van het voorjaar wordt gevreesd voor cholera. Het leveren van hulp is ingewikkeld en gevaarlijk, maar keihard nodig. Wegkijken is niet langer een optie. De Samenwerkende Hulporganisaties besluiten de handen ineen te slaan, en roepen heel Nederland op: ‘Help slachtoffers Syrië’.

Giro555 staat open voor donaties.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.