De hulp

De tien hulporganisaties achter Giro555 hebben met de actie-opbrengst een groot aantal noodhulpactiviteiten kunnen financieren en veel slachtoffers van de cycloon kunnen helpen. De hulporganisaties boden hulp in Ayeyarwady en Yangon, twee van de zwaarst getroffen regio’s. Er werd vooral hulp verleend op het gebied van gezondheidzorg, water en sanitaire voorzieningen, voedselzekerheid, levensonderhoud, onderdak, onderwijs en rampenmanagement.

Alle Giro555-gelden voor de actie ‘Help slachtoffers cycloon Birma!’ zijn binnen 8 maanden na de cycloon besteed.  Gedetailleerde informatie is te vinden in de eindrapportage hieronder van de actie voor Birma.

Foto'sDe samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: