De hulp

Zes maanden na de actie ‘Help slachtoffers honger’ is 64% van de Giro555-actieopbrengst besteed. Bekijk hier wat er tot nu toe met uw gift is gebeurd.

Veel bereikt

Inmiddels hebben dankzij uw gift aan Giro555 meer dan een miljoen mensen hulp ontvangen. Dit is er nog meer bereikt:

Voor meer resultaten, zie:
* Infographic Terugkoppeling 4 Resultaten Per Land
* Resultaten in beeld
* Tussenrapportage_6maanden (nov 2017)

Hoe helpen we?

De Giro555-actie ‘Help slachtoffers hongersood’ is gericht op het helpen van slachtoffers van de hongersnood tot zij zelf weer in staat zijn om in hun voedselbehoefte te voorzien. Het grootste deel van de opbrengst (minimaal 80 procent) gaat naar de vier kernlanden Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. Het overige deel wordt gebruikt voor hulp aan mensen in de omliggende gebieden/landen, Niger, Kenia, Ethiopië en Oeganda. Lees alles over de hulp.
 

De ramp en de hulp in Zuid-Soedan

In Zuid-Soedan heersen door oorlog, een ingestorte economie en droogte enorme voedseltekorten. Begin 2017 verkeert 60 procent van de bevolking in nood en hebben bijna 5 miljoen kinderen acuut voedselhulp nodig. Op 20 februari 2017 hebben de Verenigde Naties en de Zuid-Soedanese regering de hongersnood afgekondigd in 2 deelstaten in de staat Unity. Zo’n 100.000 mensen dreigen daar van de honger om te komen. Lees verder.  

De ramp en de hulp in Noordoost-Nigeria

Een alarmerend aantal mensen in Noordoost-Nigeria is getroffen door ondervoeding en honger, mede veroorzaakt door de strijd tussen het Nigeriaanse leger en gewapende groepen. De voedselonzekerheid is met name ernstig in de staten Borno, Adamawe en Yobe, waar begin 2017 5,1 miljoen mensen acuut voedselhulp nodig hebben en 450.000 kinderen acuut ondervoed zijn. Lees verder.
 

De ramp en de hulp in Somalië

De helft van de bevolking van Somalië heeft hulp nodig en bijna een kwart verkeert in acute voedselnood. De situatie van kinderen is extra zorgelijk. Begin 2017 zijn 363.000 kinderen ernstig ondervoed, waarvan 71.000 levensreddende behandeling nodig hebben. 1,9 miljoen mensen kunnen sterven aan ziektes die te voorkomen zijn, dankzij een gebrek aan schoon drinkwater en toegang tot basisgezondheidszorg. Lees verder.
 

De ramp en de hulp in Jemen

In Jemen woedt sinds 2015 een burgeroorlog met grote humanitaire gevolgen. Mede daardoor speelt zich hier de grootste voedselcrisis in de wereld af. Begin 2017 verkeert meer dan tweederde van de bevolking in nood en hebben meer dan 7 miljoen mensen dringend voedselhulp nodig. In het hele land is sprake van grote voedseltekorten en een gebrek aan schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en medische faciliteiten. Lees verder.

 

Hier leest u per organisatie achter Giro555 in welke landen zij hulp bieden.

 

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: