Help slachtoffers
hongersnood

De hulp

De Giro555-actieopbrengst is binnen een jaar na de actie volledig besteed. In het filmpje, de infographic en de rapportages hieronder ziet u wat er met uw gift is gebeurd.

Veel bereikt

In totaal hebben dankzij uw gift aan Giro555 meer dan twee miljoen mensen hulp ontvangen. Dit is er nog meer bereikt:

Voor meer resultaten, zie:
* De verhalende eindrapportage en financiële eindrapportage (mei 2018)
* Tussenrapportage_6maanden (nov 2017)

Hoe helpen we?

De Giro555-actie ‘Help slachtoffers hongersood’ is gericht op het helpen van slachtoffers van de hongersnood tot zij zelf weer in staat zijn om in hun voedselbehoefte te voorzien. Het grootste deel van de opbrengst (minimaal 80 procent) gaat naar de vier kernlanden Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. Het overige deel wordt gebruikt voor hulp aan mensen in de omliggende gebieden/landen, Niger, Kenia, Ethiopië en Oeganda. Lees hieronder meer over de hulp per land of lees meer over de verschillende soorten hulp.

De hulp in Zuid-Soedan
Samen zorgden de hulporganisaties in Zuid-Soedan met Giro555-geld voor:

 • Voedselhulp: uitdelen voedsel en voedingssupplementen (specifiek bijvoeding van ernstig ondervoede kinderen, zwangeren, borstvoeding gevende vrouwen), voedselbonnen of multifunctionele bonnen voor voedsel alsook andere items als zeep en huishoudelijke artikelen, geldelijke bijdragen, voorlichting over voeding over jonge kinderen aan verzorgers.
 • Water en sanitatie: herstel en constructie van waterbronnen, pompen, latrines, uitdelen van hygiëne kits, geven van hygiënevoorlichting en training, trainen van water comités, sanitatie en hygiëne faciliteiten in scholen.
 • Gezondheidszorg: basisgezondheidszorg, mobiele teams voor geïntegreerde levensreddende hulp
 • Levensonderhoud/voedselveiligheid: uitdelen van droogtebestendige zaden, vis- en landbouwgereedschap, distributie overlevingskits, geld voor werk.

Welke organisaties helpen in Zuid-Soedan?
Cordaid, ICCO&Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling en Terre des Hommes waren vanuit Giro555 verantwoordelijk voor de noodhulp in Zuid-Soedan.

De hulp in Noordoost-Nigeria
Samen zorgden de hulporganisaties in Noordoost-Nigeria met Giro555-geld voor:

 • Voedselhulp: uitdelen van voedsel en van geldelijke toelages of voedselbonnen zodat mensen zelf voedsel kunnen kopen; therapeutische voeding voor ondervoede kinderen; bijvoeding voor zwangere en borstvoeding gevende vrouwen; ouders/verzorgers voorlichten over het voorkomen van ondervoeding en voedzaam eten.
 • Water en sanitatie: herstellen en aanleggen van waterbronnen en latrines; uitdelen hygiënekits (voor vrouwen); geven van hygiënevoorlichting.
 • Gezondheidszorg: behandelen van ernstig ondervoede kinderen met medicijnen en voedingssupplementen; het bieden van vitamines en ontwormingsbehandelingen; gezondheidswerkers trainen in kindvriendelijk behandelen: identificeren en doorverwijzen van getraumatiseerde kinderen.
 • Levensonderhoud/voedselveiligheid: uitdelen van droogtebestendige zaden, vis- en landbouwgereedschap.

Welke organisaties helpen in Noordoost-Nigeria?
ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland en UNICEF Nederland waren vanuit Giro555 verantwoordelijk voor de noodhulp in Noordoost-Nigeria.

De hulp in Somalië
Samen zorgden de hulporganisaties in Somalië met Giro555-geld voor:

 • Voedselhulp: uitdelen van voedsel en voedselsupplementen; bijvoeding van ondervoede kinderen en zwangere en borstvoeding gevende vrouwen; voorlichting over voeding aan verzorgers; voedselbonnen voor kwetsbare gezinnen.
 • Water en sanitatie: herstel van waterbronnen; uitdelen van water coupons; hygiëne voorlichting en uitdelen van hygiëne kits; leveren van water via watertrucking; verzorgen van watervoorzieningen en sanitaire voorzieningen bij ziekenhuizen en scholen.
 • Gezondheidszorg: basisgezondheidszorg; bestrijden besmettelijke ziekten voor vluchtelingen en gastgemeenschappen.
 • Levensonderhoud/voedselzekerheid: geld voor werk; geldelijke toelage aan de meest kwetsbaren. Vaccinatie, parasiet controle en klinische behandeling van vee

Welke organisaties helpen in Somalië?
CARE Nederland, Cordaid, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Stichting Vluchteling en World Vision zijn vanuit Giro555 verantwoordelijk voor de noodhulp in Somalië.

De hulp in Jemen
Samen zorgden de hulporganisaties met Giro555-geld in Jemen voor:

 • Voedselhulp: het uitdelen van voedsel en voedselsupplementen, bijvoeding en screening van ondervoede kinderen en voedingsvoorlichting aan verzorgers.
 • Water en sanitatie: uitdelen van water en hygiënekits en geven van sanitatie- en hygiëne voorlichting.
 • Gezondheidszorg: bestrijden van Cholera, medische behandeling van ernstig ondervoede kinderen.
 • Levensonderhoud/voedselzekerheid: uitdelen van voedselbonnen of geldelijke bijdrage aan kwetsbare gezinnen, markt monitoring.

Welke organisaties helpen in Jemen?
CARE Nederland, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Stichting Vluchteling en UNICEF Nederland waren vanuit Giro555 verantwoordelijk voor de noodhulp in Jemen.

Hier leest u per organisatie achter Giro555 in welke landen zij hulp bieden.

 

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.