De hulp

De hulporganisaties achter Giro555 zijn volop bezig met hulpverlening in het rampgebied, veelal via lokale partnerorganisaties. Inmiddels zijn alle gebieden toegankelijk voor hulpverlening.  

De hulp in de eerste drie maanden na de ramp
In de eerste maanden na de ramp stonden de inspanning van de organisaties achter Giro555 en hun lokale partners vooral in het teken van noodhulp. Er werden voedselpakketten en miljoenen liters water uitgedeeld, waterpunten aangelegd, latrines gebouwd, hygiënekits uitgedeeld en voorlichting gegeven om uitbraak van ziektes tegen te gaan. Ontheemden ontvingen pakketten voor een tijdelijk onderkomen, met zeilen, slaapmatten, dekens, lakens, draagbare lampen op zonne-energie en muskietennetten. Duizenden mensen ontvingen medische zorg.  Er werden schooltenten neergezet, schoolpakketten met lesmateriaal uitgedeeld en ‘Back to school’ campagnes gehouden. Kinderen konden spelen en hulp krijgen bij het verwerken van hun trauma’s in speciale kindvriendelijke centra en kinderen die hun ouders hebben verloren werden geholpen bij het opsporen van hun familie. Er werden voorbereidingen getroffen voor het aardbevingsbestendig herstellen of bouwen van woningen, onder andere door het geven van voorlichting en het bouwen van modelwoningen. Verder ontvingen mensen geld voor werk zoals puin ruimen en het aanleggen van water- en sanitatievoorzieningen, waardoor zij weer in eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Uitdagingen
De hulpverlening op het eiland ondervond een aantal uitdagingen. Een grote hoeveelheid naschokken en hevige regens door het regenseizoen zorgden voor overstromingen en aardverschuivingen. Hierdoor was meer tijd nodig om bepaalde gebieden te bereiken en ondervonden bouwactiviteiten vertraging. De rampen hadden ook een enorme impact op de economische infrastructuur, waardoor er een tekort aan voedsel, tentzeilen, bouwmateriaal en andere essentiële goederen ontstond, de prijzen stegen en het inkoopproces vertraagde. En hoewel de organisaties achter Giro555 gewend zijn te werken met lokale partners, betekende de eis van de overheid van volledig lokale implementatie en zware restricties op toegang voor internationale staf soms ook vertraging door het aansturen van partners en veldteams op afstand en de grote vraag naar gekwalificeerd lokaal humanitair personeel. Tegelijkertijd bood het ook kansen tot nieuwe of nauwere samenwerking met lokale en nationale organisaties en consortia. 

De hulp de komende maanden
De organisaties achter Giro555 gaan de komende tijd actief door met de hulp. Hierbij verschuift de focus meer naar wederopbouw.De komende maanden wordt verder gegaan met de bouw van tijdelijk en semipermanent onderdak, scholen en kindvriendelijke centra. Er worden bouwvakkers getraind en financiële steun gegeven aan gezinnen om hun huis te herbouwen. Ook wordt verder gewerkt aan toegang tot schoon drinkwater en sanitatie voor alle tentenkampen, dorpen en scholen, wordt de overheid ondersteund bij waterkwaliteitstesten en lokale staf getraind in water en sanitatie-activiteiten. Kwetsbare families worden gesteund met geldelijke bijdragen en er worden zaden en gereedschap uitgedeeld. Verder worden er leraren opgeleid, vaccinatiecampagnes doorgezet en gezondheidswerkers getraind.In samenwerking met de overheid en andere sleutelpartijen worden gemeenschappen weerbaar gemaakt tegen mogelijke toekomstige rampen.

Bekijk hier welke hulp de organisaties achter Giro555 bieden, en klik op de foto’s hieronder voor meer informatie over de hulp.

Foto'sDe samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: