Nederland
helpt
Sulawesi

De hulp

De hulporganisaties achter Giro555 hebben met Giro555-geld twee jaar lang hulp geboden in het rampgebied, veelal via lokale partnerorganisaties. De actieopbrengst is daarmee volledig besteed. Met deze opbrengst hebben de hulporganisaties meer dan 600.000 mensen kunnen helpen. Kijk de video of lees de eindrapportage en ontdek welke hulp in deze twee jaar na de ramp is geboden.

De resultaten van de hulp na de ramp

Direct na de ramp stonden de inspanningen van de organisaties achter Giro555 en hun lokale partners vooral in het teken van levensreddende noodhulp. Daarna verschoof de hulpverlening naar activiteiten om het dagelijks leven weer op te pakken. Waar hulporganisaties in de eerste maanden schoon drinkwater en waterzuiveringstabletten uitdeelden, werkten zij in de fase van wederopbouw bijvoorbeeld aan de aanleg of het herstel van vaste drinkwatervoorzieningen en aan het herstel van bronnen van inkomsten. Ook boden de hulporganisaties achter Giro555 psychologische zorg en traumaverwerking. Kinderen kregen daarbij extra aandacht. Via speciale programma’s op scholen leerden zij om met hun trauma’s om te gaan. Ook werden gemeenschappen getraind om met name meisjes te beschermen tegen kindhuwelijken, (seksuele) uitbuiting, kinderarbeid en gendergerelateerd geweld. Hulporganisaties besteedden daarnaast veel aandacht aan het voorkomen van schade bij toekomstige rampen. Zo werden mangrovestekjes geplant om de kustlijn te beschermen tegen overstromingen, en werden noodhulpcommittees opgericht en getraind, evacuatieplannen opgesteld en rampenoefeningen gehouden, onder meer op scholen.

Tot slot hebben hulporganisaties na de uitbraak van de corona-pandemie extra aandacht besteed aan voorlichting over gezondheid en hygiëne. Zo werd het belang van handen wassen extra onder de aandacht gebracht, onder meer via radio en internet, en werden extra handwasvoorzieningen aangelegd. Ook werden mondmaskers en thermometers uitgedeeld.

Opbrengst volledig besteed

Hulporganisaties hebben hun noodhulpprogramma’s met Giro555-geld inmiddels afgerond. Het beheer van voorzieningen die zijn aangelegd, zoals waterpunten of sanitaire voorzieningen, hebben zij overgedragen aan lokale overheden, organisaties of scholen. De hulporganisaties achter Giro555 blijven actief in Sulawesi met reguliere hulpprogramma’s.

Foto's

Zesmaandenrapportage actie ‘Nederland helpt Sulawesi’

In de zesmaandenrapportage, gepubliceerd op 4 juni 2019, laten de hulporganisaties achter Giro555 zien welke hulp zij tot en met 31 maart 2019 met Giro555-geld hebben geboden. Uit de rapportage blijkt dat tot nu toe € 8 miljoen (53 % van de hulpgelden) is besteed, vooral aan (tijdelijk) onderdak, aan water en sanitaire voorzieningen en aan levensonderhoud. Ook laten de hulporganisaties zien wat zij tot eind september 2020 met de resterende actieopbrengst zullen doen.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.