De hulp

De hulporganisaties achter Giro555 bieden met Giro555-geld twee jaar lang hulp in het rampgebied, veelal via lokale partnerorganisaties. In de eerste zes maanden na de ramp zijn al meer dan 450.000 mensen geholpen. Kijk hier welke hulp in het eerste half jaar na de ramp is geboden.

 

De hulp in de eerste zes maanden na de ramp

In de eerste zes maanden na de ramp stonden de inspanningen van de organisaties achter Giro555 en hun lokale partners vooral in het teken van noodhulp. Door de aanleg van waterpunten, het zuiveren van water en uitdelen van drinkwater werden bijna 100.000 mensen voorzien van water. Om uitbraak van ziekten te voorkomen werden meer dan 45.000 hygiënekits uitgedeeld en ontvingen bijna 50.000 mensen hygiënevoorlichting. Ook werden 14.000 tentzeilen en shelterkits (pakketten met slaapmatjes, dekens, touw en gereedschap) en meer dan 43.000 muskietennetten uitgedeeld. Meer dan 14.000 mensen ontvingen geld voor werk als puinruimen en het aanleggen van waterpunten en latrines, waarmee zij weer in hun eigen levensonderhoud konden voorzien. Meer resultaten over de hulpverlening in deze eerste zes maanden staan in de zesmaandenrapportage.

Uitdagingen

De hulpverlening op het eiland ondervond een aantal uitdagingen. Een grote hoeveelheid naschokken en hevige regens door het regenseizoen zorgden voor overstromingen en aardverschuivingen. Hierdoor was meer tijd nodig om bepaalde gebieden te bereiken en ondervonden bouwactiviteiten vertraging. De rampen hadden ook een enorme impact op de economische infrastructuur, waardoor er een tekort aan voedsel, tentzeilen, bouwmateriaal en andere essentiële goederen ontstond, de prijzen stegen en het inkoopproces vertraagde. En hoewel de organisaties achter Giro555 gewend zijn te werken met lokale partners, betekende de eis van de overheid van volledig lokale implementatie en zware restricties op toegang voor internationale staf soms ook vertraging door het aansturen van partners en veldteams op afstand en de grote vraag naar gekwalificeerd lokaal humanitair personeel. Tegelijkertijd bood het ook kansen tot nieuwe of nauwere samenwerking met lokale en nationale organisaties en consortia. 

De hulp de komende tijd
De komende tijd komt de focus vooral te liggen op economische wederopbouw: het herstel van levensonderhoud, vergroten van de weerbaarheid tegen klimaatverandering en toekomstige natuurrampen en het versterken van de lokale noodhulpcapaciteit en structuren. Ook worden een aantal water, sanitatie en hygiëne projecten vervolgd, wordt er verder gebouwd aan tijdelijk en semipermanent onderdak en ontvangen gezinnen financiële steun en voorlichting om hun huis aardbevingsbestendig terug te bouwen.

Klik op de foto’s hieronder voor meer informatie over de hulp die de organisaties achter Giro555 bieden.

Foto'sDe samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: