Help slachtoffers
hongersnood

Hoe helpen we?

De Giro555-actie ‘Help slachtoffers hongersnood’ richtte zich op het helpen van slachtoffers van de hongersnood tot zij zelf weer in staat zijn om in hun voedselbehoefte te voorzien. Het grootste deel van de opbrengst (minimaal 80 procent) is besteed in de vier kernlanden Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. Het overige deel is gebruikt voor hulp aan mensen in de omliggende gebieden/landen, Niger, Kenia, Ethiopië en Oeganda.

In alle landen ging het om bijdragen aan of uitbreiding van bestaande noodhulpprogramma’s. De hulporganisaties boden hulp in landen en gebieden waar zij al jarenlang actief zijn. Zij kennen de lokale context en de veiligheidsrisico’s en hebben geïnvesteerd in goed contact met de bevolking, overheidsinstellingen en lokale (partner-)organisaties. Die ervaring en samenwerking is essentieel voor effectieve hulp.

Coördinatie tussen de grote hoeveelheid organisaties die noodhulp verlenen is noodzakelijk om te zorgen dat de hulp zo goed mogelijk verspreid wordt en zoveel mogelijk mensen bereikt, organisaties hun deskundigheid kunnen inzetten voor de juiste soorten hulp en om bijvoorbeeld overlap van hulpactiviteiten te vermijden. Ook stimuleert coördinatie onderlinge samenwerking. UNOCHA, het onderdeel van de Verenigde Naties dat de coördinatie bij grote rampen ondersteunt, neemt dit op zich waar overheden dit niet kunnen.

Vormen van hulp

Voedselhulp: uitdelen van voedsel en voedselsupplementen (specifiek therapeutische bijvoeding voor ernstig ondervoede kinderen, zwangeren, borstvoeding gevende vrouwen), screening en behandeling van gematigd en ernstig ondervoede kinderen, voedingsvoorlichting aan verzorgers. Waar een functionerende markt is worden voedsel vouchers uitgedeeld of hulp geboden via cash transfers.

Water en sanitatie: herstel en constructie van waterbronnen, pompen en latrines, uitdelen van hygiënekits (voor vrouwen, baby’s), hygiënevoorlichting en training, uitdelen water coupons en leveren van water via watertrucking, verzorgen van watervoorzieningen en sanitaire voorzieningen bij ziekenhuizen en scholen.

Gezondheidszorg: leveren van basis gezondheidszorg en behandeling van ernstig ondervoede kinderen, bestrijding (besmettelijke) ziekten als cholera, inzetten mobiele teams voor geïntegreerde levensreddende hulp, gezondheidsvoorlichting.

Levensonderhoud en voedselzekerheid: uitdelen droogtebestendige zaden, vis- en landbouwgereedschap, geldelijke toelage of voedselbonnen, onder andere voor kwetsbare gezinnen, geld voor werk, markt monitoring en het uitdelen van overlevingskits.

In alle hulpactiviteiten is het beschermen van mensen in kwetsbare situaties geïntegreerd (zoals het verzekeren dat voor iedereen toegang is tot onpartijdige hulp, het voorkomen dat mensen worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties als gevolg van hulpactiviteiten, etc.).

Noodhulp en structurele hulp

Noodhulp redt levens. Noodhulp biedt geen structurele oplossing. Naast noodhulp blijven de hulporganisaties achter Giro555 met andere gelden werken aan structurele oplossingen. Ook spreken zij overheden, strijdende partijen en de international gemeenschap aan op hun verantwoordelijkheid in het naleven van oorlogs- en humanitair recht en vechten zij voor toegang tot slachtoffers. Het is ontoelaatbaar dat onschuldige burgers de hoogste prijs moeten betalen voor oorlog en geweld. Niet voor niets is in het oorlogsrecht en de humanitaire codes vastgelegd dat de bevolking bij gewapende conflicten ontzien en beschermd moet worden.

Hier leest u welke organisatie in welke landen hulp biedt.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.