De hulp

Hulporganisaties hebben grootschalig hulp kunnen verlenen aan slachtoffers van de ebola-ramp in West-Afrika, mede dankzij de giften aan Giro555.
De opbrengst werd gebruikt voor bijvoorbeeld medische hulpgoederen, medische zorg, voorlichting en veilige begrafenissen. Ook kregen mensen voedselhulp, volgden kinderen alternatief onderwijs en werden landbouwgereedschappen uitgedeeld.

Inmiddels is 100% van het bedrag van de Nationale Actie besteed. Op 21 maart 2016 verscheen de eindrapportage over de hulpverlening. Deze bevat een verhalend en een financieel deel.

Foto'sEindrapportage hulp met opbrengst Stop Ebola

Dit rapport bevat de eindrapportage van de hulpverlening met de opbrengst van de Giro555-actie ‘Stop Ebola”. Het rapport werd gepubliceerd op 21 maart 2016 en bevat een financieel en verklarend deel. Het geld was een jaar na de actie, op 27 november 2015, geheel besteed. Toch blijven de hulporganisaties ter plaatse om te helpen bij de wederopbouw van de getroffen samenlevingen in Sierra Leone, Liberia en Guinee.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: