Help slachtoffers
hongersnood

De humanitaire ramp in Jemen

Organisaties achter Giro555 pleiten voor humanitaire toegang

In 2017 haalde Giro555 met de Nationale Actie ‘Help slachtoffers hongersnood’ onder andere geld op voor de dreigende hongersnood in Jemen. De situatie in het land dat sinds 2015 wordt geteisterd door een burgeroorlog is het afgelopen jaar helaas alleen maar verder achteruit gegaan. De VN deed deze maand een dringende oproep aan de wereld om alles in het werk te stellen om de dreiging van de grootste hongersnood ooit een halt toe te roepen. De organisaties achter Giro555 maken zich ook ernstige zorgen over deze humanitaire ramp. Een aantal van hen is actief in het gebied en heeft de hulp opgeschaald. Zij roepen op tot humanitaire toegang en een einde aan het conflict. Hieronder leest u wat voor hulp zij bieden en hoe u de mensen in Jemen via deze organisaties kan steunen.

Dreigende hongersnood
Het armste en minst ontwikkelde land van het Midden-Oosten maakt sinds begin 2015 een verwoestende en complexe humanitaire crisis door: een burgeroorlog,  epidemieën, voedselonzekerheid, ondervoeding, gebrekkige gezondheidszorg en een volledig ingestorte economie. Door het langslepende conflict is er een groot tekort aan voedsel, medicijnen en schoon drinkwater. Ruim driekwart van de bevolking (22 miljoen mensen) is afhankelijk van internationale hulp.

De afgelopen maanden is het geweld verder opgelaaid. Sinds mei wordt de havenstad Hodeidah- één van de belangrijkste import- en exporthavens van het land, ook voor humanitaire hulp – geteisterd door geweld en luchtaanvallen. Dit beperkt de humanitaire toegang tot de regio en heeft een enorme impact op de voorziening van voedsel, veilig drinkwater en medicijnen. Ook zijn veel gezondheidscentra en scholen in de stad verwoest en hebben ruim een half miljoen mensen hun huizen in de regio moeten verlaten.

De VN waarschuwde afgelopen maand voor een dreigende hongersnood voor 14 miljoen mensen en kwam met een vijfpuntenplan om dit te voorkomen, met onder meer een staakt het vuren voor humanitaire toegang, meer fondsen en steun voor de humanitaire operatie en een eind aan het conflict (lees hier het plan).

Hulp en uitdagingen
Zeven van de elf hulporganisaties achter Giro555 zijn aanwezig in het gebied. Zij bieden hulp in de vorm van  voedsel, water, sanitatie, hygiëne, medische hulp, onderwijs en bescherming. De hulpverlening wordt bemoeilijkt door tal van uitdagingen.

Het continue geweld maakt het erg lastig voor hulpverleners hun werk te doen en veel gebieden zijn moeilijk bereikbaar. Burgerdoelen zoals scholen en ziekenhuizen, worden regelmatig getroffen door bombardementen en ook hulpverleners zijn regelmatig doelwit van aanvallen. Door de oorlog, daarmee gepaard gaande sancties en gevechten rond de toevoerhaven,is de infrastructuur zeer gebrekkig en zijn de prijzen van voedsel en benzine inmiddels torenhoog. Toegang tot schoon drinkwater is beperkt en er zijn uitbraken van cholera wegens gebrek aan water en slechte hygiëne. Tot slot leidt het wachten op toestemming van en coördinatie met de lokale overheden en hetonderhandelen met strijdende partijen over veilige toegangvoor veel vertragingen, waardoor hulpoperaties onnodig veel tijd kosten.

Oproep tot humanitaire toegang en einde aan het conflict
De organisaties achter Giro555 die werkzaam zijn in Jemen bieden niet alleen hulp. Zij roepen op de strenge restricties op de commerciële import te versoepelen en de toegang voor humanitaire hulpverlening te verbeteren. Daarnaast roepen ze alle partijen in het conflict op om een onmiddellijk staakt het vuren in te stellen en onmiddellijk vredesbesprekingen te starten. Het Nederlandse Rode Kruis is een petitie gestart, om de politiek op te roepen zich hard te blijven maken voor een politieke oplossing van het conflict, naleving van het oorlogsrechten tegen wapenleveranties aan strijdende partijen (zie voor link: Rode Kruis hieronder).

Een aantal van hen hebben gezamenlijk met andere hulporganisaties een gesprek over Jemen aangevraagd met minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het doel van het gesprek is om de grootste knelpunten voor de humanitaire hulpverlening en het vijfpuntenplan met onder andere humanitaire toegang, zoals gepresenteerd door UN OCHA te bespreken.

Wie doet wat?
Hieronder wordt per organisatie beschreven wat voor hulp wordt geboden en vind u links naar meer informatie.

CARE
De hulp die CARE biedt richt zich vooral op WASH (water/sanitatie/hygiëne). Zij voorziet mensen van schoon drinkwater en werkt samen met lokale overheden om de drinkwatervoorziening veilig te maken, onder meer door het geven van training. Zij voorziet in sanitatie (afvalbeheer, riolering), deelt hygiënekits uit en geeft hygiëne-training voor vrijwilligers en gemeenschappen. Ook biedt de organisatie hulp op het gebied van voedselzekerheid met financiële bijdragen aan de meest kwetsbare bevolking, met een specifieke focus op vrouwen, kinderen en ouderen.
Klik hier voor meer informatie over de hulp van CARE in Jemen.

Cordaid
Cordaid biedt kwetsbare groepen, zoals alleenstaande moeders, gehandicapten, zeer arme huishoudens en huishoudens met ondervoede kinderen, hulp in de vorm van voedselpakketten, hulp bij huisvesting, hygiëne kits en hygiëne voorlichting. Deze groepen ontvangen ook winter items in de vorm van dekens en warme kleding. De organisatie werkt via een lokale partner die zij ook begeleidt met technische ondersteuning, zoals cash trainingen en bij hygiëne voorlichting.
Klik hier voor meer informatie over de hulp van Cordaid in Jemen.

Oxfam Novib
Oxfam biedt samen met lokale partners steun op het gebied van levensonderhoud, onder meer door distributies van contant geld voor voedsel, medicijnen, kleding of landbouwgereedschappen. Ook biedt zij mensen hulp om hun winkeltjes of bedrijfjes actief te houden. Daarnaast biedt Oxfam schoon drinkwater, worden watertanks geïnstalleerd, waterleidingsystemen gerepareerd en toiletten aangelegd of gerepareerd. De organisatie geeft ook voorlichting over hygiëne en organiseert activiteiten om vuilnis op te ruimen ter voorkoming van ziektes. De hulp is vooral gericht op mensen die huis en haard door de oorlog hebben moeten verlaten en in tijdelijke behuizing verblijven of bij gastgezinnen wonen. Oxfam Novib ondersteunt de meest arme en kwetsbare families, zoals gezinnen zonder kostwinnaar, ouderen en alleenstaande moeders met kinderen.
Klik hier voor meer informatie over de hulp van Oxfam in Jemen.  

Rode Kruis
Het Rode Kruis distribueert voedsel in de conflictgebieden. Hierbij is speciale aandacht voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, zwangere vrouwen, ondervoede kinderen en mensen met een handicap. In relatief veiliger gebieden helpt het Rode Kruis gezinnen aan meer voedselzekerheid, door het uitdelen van zaden, inenten van vee of het verkrijgen van een inkomen. Daarnaast krijgen grote groepen mensen op reguliere basis voedselhulp en bijvoeding. Ook voorziet de organisatie de mensen in de conflictgebieden van schoon drinkwater en helpt zij in de stedelijke gebieden watervoorzieningen te herstellen. Op het platteland herstelt de organisatie waterbronnen en systemen om water op te vangen.
Het Rode Kruis distribueert medicijnen en assisteert ziekenhuizen en medische faciliteiten langs de frontlinies en maakt evacuaties mogelijk. Om uitbraak van epidemieën te voorkomen, richt zij zich op verbeteringen in water, sanitatie en hygiëne.
Klik hier voor meer informatie over de hulp van het Rode Kruis in Jemen en hier voor de petitie.

Save the Children
Save the Children biedt hulp op het gebied van voeding en voedselzekerheid, medische zorg, bescherming, onderwijs en water en sanitatie. Zij screent en behandelt (acuut) ondervoede kinderen en deelt voedselbonnen en geldvouchers uit aan gezinnen. Daar waar de markten leeg zijn, delen zij voedselpakketten uit. De organisatie ondersteunt gezondheidsklinieken, ziekenhuizen en mobiele klinieken met personeel, medicijnen en apparatuur zodat zieke, ondervoede en gewonde kinderen en hun families behandeld kunnen worden. Om de levensgevaarlijke cholera- en difterie-uitbraken te stoppen, hebben zij speciale klinieken ingericht, waar zieke mensen geïsoleerd behandeld worden, en vaccineren zij zo veel mogelijk kinderen om hen te beschermen tegen difterie. In veilige opvangplekken voor kinderen leren zij hen spelenderwijs om te gaan met hun traumatische ervaringen. Ook kunnen elke dag kinderen terecht in noodscholen, zodat hun ontwikkeling niet stagneert.
Klik hier voor meer informatie over de hulp van Save the Children in Jemen.

Stichting Vluchteling
In samenwerking met haar partner IRC biedt Stichting Vluchteling gezondheidszorg door middel van mobiele medische teams, bestaande uit een medisch assistent, zuster, verloskundige, apotheker, gezondheidsadviseur, voedingsassistent en specialist op het gebied van voeding voor jonge kinderen. De teams ondersteunen bestaande basisgezondheidszorgvoorzieningen in het bieden preventieve en curatieve zorg aan volwassenen en kinderen op het gebied van overdraagbare ziektes, wondverzorging, reproductieve gezondheidszorg en inentingen, behandelen ziektes en rapporteren over uitbraken van ziekten aande autoriteiten. Ook geven zij gezondheids- en hygiënevoorlichting, screenen op ondervoeding en ondersteunen een gezondheidspost voor noodverloskunde en pasgeborenen. Deze post wordt voorzien van medicijnen, apparatuur en gereedschap voor renovaties, en medewerkers van de post worden getraind om duurzaamheid en kwaliteit van het project te garanderen.
Klik hier voor meer informatie over het werk van Stichting Vluchteling in Jemen.

UNICEF
UNICEF voorziet ontheemde families van noodpakketten en heeft voedings- en gezondheidsprogramma’s opgeschaald en uitgebreid naar gebieden die moeilijk te bereiken zijn. Er zijn behandelcentra opgezet ter voorkoming van verspreiding van ziektes, waar zieke mensen snel terecht kunnen voor behandeling. Er wordt gezorgd voor ORS, voedingssupplementen, IV-vloeistof, medicijnen, medische materialen en apparatuur en ambulances. Ook zorgt de organisatie door het hele land voor schoon drinkwater, voorlichting over hygiëne en ziektepreventie en basiszorg aan moeders en kinderen door middel van mobiele klinieken. De organisatie zorgt dat ontheemde kinderen in kunnen stromen op scholen in de buurt waar ze verblijven en ondersteunt leraren, die al lange tijd geen salaris meer krijgen, met financiële bijdragen.Daarnaast geeft zij voorlichting over de gevaren van onontplofte mijnen en explosieven aan ouders en kinderen en verleent psychosociale hulp aan kinderen bij het verwerken van hun oorlogservaringen.
Klik hier voor meer informatie over de hulp van UNICEF in Jemen.

 

 

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.