De ramp

In het voorjaar van 2017 lijden 20 miljoen mensen in Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen honger door een combinatie van conflict, ingestorte economieën, (extreme) droogte en armoede. Bijna 1,4 miljoen kinderen zijn ernstig ondervoed. In februari roepen de VN voor delen van Zuid-Soedan voor het eerst in zes jaar een officiële hongersnood uit. Dat betekent dat er dagelijks mensen sterven wegens voedselgebrek. Ook in de andere drie landen is de situatie kritiek en dreigt hongersnood als zij niet direct hulp ontvangen. Op 6 maart 2017 start de Giro555-actie ‘Helpt slachtoffers hongersnood’

Wat was er aan de hand?
Begin 2017 bevinden 20 miljoen mensen zich in de hoogste categorieën van het wereldwijd gebruikte IPC-kwalificatiesysteem voor voedselonzekerheid (zie FAQ ‘Hoe is Giro555 tot de landenkeuze voor de actie ‘Help slachtoffers hongersnood’ gekomen?’). Dit betekent dat zij (ernstig) ondervoed zijn, niet meer in staat zijn in hun eigen voedsel te voorzien en hulp nodig hebben. Vooral kinderen, ouderen en andere kwetsbare groepen lopen verhoogd risico om te sterven. De voorspellingen zijn bovendien slecht, omdat in verschillende gebieden regen uitblijft, maar ook omdat conflicten blijven voortduren en mensen daardoor niet in hun eigen voedsel kunnen voorzien. Zij kunnen hun land niet bewerken als zij moeten vluchten voor geweld. De voorspelling is dat als ingrijpen uitblijft, er op meer plekken hongersnood uitbreekt.

Oorzaken
De oorzaken van de hongercrises verschillen per land, maar in alle landen speelt conflict, en daardoor een ingestorte economie, aanhoudende en in sommige gevallen extreme droogtes en armoede een rol. Waar in Jemen en Zuid-Soedan conflict een hoofdrol speelt, speelt in Somalië extreme droogte een grote rol. Hier is in sommige delen al drie opeenvolgende jaren niet of nauwelijks regen gevallen, waardoor vee is gestorven en oogsten mislukt zijn. Door de droogte en mislukte oogsten zijn water en voedsel schaars geworden, waardoor prijzen op de markt dramatisch zijn gestegen en daarmee onbetaalbaar zijn geworden.

De verschillende oorzaken grijpen in elkaar. In Zuid-Soedan en Noordoost-Nigeria zijn veel mensen gevlucht voor het geweld, waardoor zij hun land niet hebben kunnen bewerken of oogsten, terwijl er in die droge gebieden al minder oogsten zijn. Het geweld zorgt er ook voor dat medische faciliteiten als klinieken niet of nog maar deels functioneren, waardoor bijvoorbeeld ondervoede kinderen niet tijdig kunnen worden geholpen bij goed behandelbare ziektes als diarree, waardoor zij ernstiger ondervoed raken of komen te overlijden. Ook kan schaarste aan water en voedsel conflict verder in de hand werken.

De bevolking van deze landen is gewend zich aan te passen aan periodes van droogte, maar nu er sprake is van langdurige periodes van droogte of extreme regenval zijn mensen minder goed in staat de klappen daarvan op te vangen. Wanneer dergelijke omstandigheden samengaan met oorlog en geweld, een ingestorte economie, een gebrek aan sociale voorzieningen en kwetsbare mensen die door hun reserves heen zijn kan dat tot een humanitaire ramp leiden. De actieopbrengst van Giro555 wordt ingezet voor noodhulp, gericht op het redden van levens. De hulporganisaties achter Giro555 werken met andere fondsen in de getroffen landen ook aan structurele oplossingen en spreken daarnaast overheden, strijdende partijen en de internationale gemeenschap aan op hun verantwoordelijkheid om de situatie in het land te verbeteren. Lees verder.

Kern- en omringende landen
De nationale actie richt zich op Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen, waar zich de ergste honger afspeelt, maar ook op een aantal gebieden in buurlanden waar door de effecten van die crises, zoals de instroom van vluchtelingen, en door droogte ook ernstige voedseltekorten zijn. In de buurlanden van Nigeria, (Niger, Tsjaad en Kameroen) leven bijvoorbeeld 800.000 mensen met ernstige voedseltekorten en vinden ook aanvallen van gewapende groeperingen plaats; de extreme droogte die Somalië treft, maakt ook steeds meer slachtoffers in Kenia en Ethiopië, waar meer dan 500.000 kinderen ernstige ondervoed zijn; en in het noorden van Oeganda hebben meer dan een miljoen vluchtelingen uit Zuid-Soedan ook dringend hulp nodig.

Internationale aandacht
Ook Duitsland, Zweden, Italië, Zwitserland, België, Groot-Brittannië en Canada zijn nationale acties gestart voor de hongercrises in deze gebieden. Lees hier het persbericht van de Emergency Appeals Alliance: ‘Members of the EAA are raising the alarm and serious concern over the unprecedented situation where drought and famine are threatening East Africa, Northern Nigeria, and Yemen.’

De ramp in beeld:

Foto’s: De ramp in beeld

 

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: