De ramp en de hulp in Jemen

In Jemen woedt sinds 2015 een burgeroorlog met grote humanitaire gevolgen. Mede daardoor speelt zich hier de grootste voedselcrisis in de wereld af. Meer dan tweederde van de bevolking verkeert in nood en meer dan 7 miljoen mensen hebben dringend voedselhulp nodig. In het hele land is sprake van grote voedseltekorten en een gebrek aan schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en medische faciliteiten.Extra kwetsbaar zijn baby’s, jonge kinderen, zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven. Al ruim 3,2 miljoen vrouwen en kinderen zijn verzwakt door een voedingstekort.

Gezien het onvoorspelbare karakter van het conflict is het moeilijk te voorspellen hoe de voedselzekerheid zich zal ontwikkelen. In het slechtste scenario kan de voedselzekerheid nog sterk dalen en ondervoeding en sterfte sterk toenemen. Dat kan door een verdere afname van de voedselimport, een verdere escalatie van het conflict of verandering van locatie van het conflict, waardoor mensen worden afgesneden van handel en hulp.

Quote (Jolien Veldwijk, Care): “Moeders moeten onmogelijke keuzes maken: koop ik medicijnen of voedsel voor mijn doodzieke kind?”

Cijfers

  • 18,8 miljoen mensen (68 %*) zijn in nood
  • 7,3 miljoen mensen (27 %) verkeren in acute voedselnood
  • 462.000 kinderen lijden aan ernstige acute ondervoeding
  • 2 miljoen mensen zijn op de vlucht binnen Jemen, 186.000 miljoen mensen zijn gevlucht uit Jemen

* Jemen heeft in totaal 27,4 miljoen inwoners

Oorzaken
De burgeroorlog in Jemen heeft de economie in het land dat al voor de escalatie van het conflict het armste land van het Midden-Oosten was, verwoest. Mensen zijn hun inkomen kwijtgeraakt en de voedselprijzen zijn enorm gestegen. De meeste ambtenaren, ongeveer 30 procent van de bevolking, hebben sinds september 2016 geen salaris meer ontvangen. De sociale diensten en overheidsinstellingen liggen stil, waardoor bijvoorbeeld uitkeringen na pensioen of bij ziekten niet meer worden uitbetaald.

De landbouwsector en visserij zijn zwaar geraakt. Bombardementen hebben grote delen van de infrastructuur, zoals havens, wegen, bruggen en markten, verwoest. Er is een ernstig tekort aan schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Meer dan de helft van de medische faciliteiten, zoals ziekenhuizen, functioneert niet meer, 60 procent van de bevolking heeft onvoldoende toegang tot medische hulp. Ziekenhuizen kampen met chronisch tekorten aan personeel, middelen en medicijnen.

Door de oorlog is de import van voedsel, waar het land zeer afhankelijk van is, sterk afgenomen. Er is sprake van een liquiditeitscrisis: handelaars, humanitaire organisaties en Jemenieten kunnen vaak geen geld overmaken of ontvangen. In december 2016 hebben een aantal grote importeurs de autoriteiten gewaarschuwd dat de import van voedsel gevaar loopt door een gebrek aan financiering.

Hoe helpen we?
Samen zorgen de hulporganisaties in Jemen voor:

  • Voedselhulp: het uitdelen van voedsel en voedselsupplementen, bijvoeding en screening van ondervoede kinderen en voedingsvoorlichting aan verzorgers.
  • Water en sanitatie: uitdelen van water en hygiënekits en geven van sanitatie- en hygiëne voorlichting.
  • Gezondheidszorg: bestrijden van Cholera, medische behandeling van ernstig ondervoede kinderen.
  • Levensonderhoud/voedselzekerheid: uitdelen van voedselbonnen of geldelijke bijdrage aan kwetsbare gezinnen, markt monitoring.

Welke organisaties helpen in Jemen?
CARE Nederland, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Stichting Vluchteling en UNICEF Nederland zijn vanuit Giro555 verantwoordelijk voor de noodhulp in Jemen.

Bronnen: UN OCHA, Reliefweb, FEWSNET (1 mei 2017)

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: