De ramp en de hulp in Jemen

In Jemen woedt sinds 2015 een burgeroorlog met grote humanitaire gevolgen. Mede daardoor speelt zich hier de grootste voedselcrisis in de wereld af. Begin 2017 verkeert meer dan tweederde van de bevolking in nood en hebben meer dan 7 miljoen mensen dringend voedselhulp nodig. In het hele land is sprake van grote voedseltekorten en een gebrek aan schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en medische faciliteiten. Extra kwetsbaar zijn baby’s, jonge kinderen, zwangeren en vrouwen die borstvoeding geven. Ruim 3,2 miljoen vrouwen en kinderen zijn verzwakt door een voedingstekort.

In de loop van 2017 neemt het aantal mensen dat afhankelijk is van hulp nog verder toe tot 20,7 miljoen mensen, 75% van de totale bevolking van het land. 17 miljoen mensen weten niet waar hun volgende maaltijd vandaan komt en hebben acute voedselhulp nodig. Hieronder vallen 462.000 zwaar ondervoede kinderen die levensreddende behandeling nodig hebben.

Quote (Jolien Veldwijk, Care): “Moeders moeten onmogelijke keuzes maken: koop ik medicijnen of voedsel voor mijn doodzieke kind?”

Cijfers (mei 2017)

  • 18,8 miljoen mensen (68 %*) zijn in nood
  • 7,3 miljoen mensen (27 %) verkeren in acute voedselnood
  • 462.000 kinderen lijden aan ernstige acute ondervoeding
  • 2 miljoen mensen zijn op de vlucht binnen Jemen, 186.000 miljoen mensen zijn gevlucht uit Jemen

* Jemen heeft in totaal 27,4 miljoen inwoners

Hoe is het nu (november 2017)?
De burgeroorlog in Jemen heeft de economie in het land dat al voor de escalatie van het conflict het armste land van het Midden-Oosten was, verwoest. Door het aanhoudend geweld zijn alle aspecten van het dagelijks leven getroffen en is er aan alles een gebrek. De infrastructuur, zoals (lucht-)havens, wegen, bruggen en markten zijn verwoest. De import van hulpgoederen en het vervoer over land om slachtoffers te bereiken is daarmee een grote uitdaging geworden voor hulporganisaties. En dat terwijl Jemen zeer afhankelijk is van de import van voedsel. Voedselprijzen zijn mede hierdoor sterk gestegen en omdat mensen hun inkomen zijn kwijtgeraakt, is voedsel onbetaalbaar geworden. De handel is stil komen te liggen en de economie volledig verwoest.

Basisfaciliteiten als schoon drinkwater, sanitaire voorzieningen en medische voorzieningen zijn hard getroffen. Minder dan 45% van de medische voorzieningen functioneert nog, en er is een ernstig gebrek aan medicijnen, materiaal en medische staf. Mede hierdoor heeft Jemen te maken met de snelst groeiende cholera uitbraak ooit gedocumenteerd. Bijna 895.000 mensen zijn besmet geraakt en er zijn al 2.118 doden te betreuren. Ondervoede mensen en kinderen lopen de grootste kans te overlijden aan ziektes als cholera. Door een gebrek aan genoemde basisfaciliteiten krijgen ook andere ziektes meer kans om zich te verspreiden en door hun verzwakte staat zijn mensen hier extra vatbaar voor.
In totaal zijn 2 miljoen mensen op de vlucht in Jemen zelf. Daar komt bovenop dat 1,1 miljoen vluchtelingen teruggekeerd zijn naar Jemen en er nog bijna een half miljoen vluchtelingen uit andere landen zich in Jemen gevestigd hebben. Al deze groepen zijn extra kwetsbaar, omdat zij vaak geen voorraden of reserves hebben en goede en beschermende huisvesting een groot probleem is.

Hoe helpen we?
Samen zorgen de hulporganisaties in Jemen voor:

  • Voedselhulp: het uitdelen van voedsel en voedselsupplementen, bijvoeding en screening van ondervoede kinderen en voedingsvoorlichting aan verzorgers.
  • Water en sanitatie: uitdelen van water en hygiënekits en geven van sanitatie- en hygiëne voorlichting.
  • Gezondheidszorg: bestrijden van Cholera, medische behandeling van ernstig ondervoede kinderen.
  • Levensonderhoud/voedselzekerheid: uitdelen van voedselbonnen of geldelijke bijdrage aan kwetsbare gezinnen, markt monitoring.

Welke organisaties helpen in Jemen?
CARE Nederland, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Stichting Vluchteling en UNICEF Nederland zijn vanuit Giro555 verantwoordelijk voor de noodhulp in Jemen.

Bronnen: UN OCHA, Reliefweb, FEWSNET, zesmaandenrapportage Giro555 (november 2017)

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: