De ramp en de hulp in Noordoost-Nigeria

Wat is er aan de hand?

Een alarmerend aantal mensen in Noordoost-Nigeria is getroffen door ondervoeding en honger, mede veroorzaakt door de strijd tussen het Nigeriaanse leger en gewapende groepen. De voedselonzekerheid is met name ernstig in de staten Borno, Adamawe en Yobe. Begin 2017 hebben 5,1 miljoen mensen acuut voedselhulp nodig en zijn 450.000 kinderen acuut ondervoed. Ook zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld in Noordoost-Nigeria. Meer dan de helft daarvan zijn kinderen. Vluchtelingen trekken naar veiligere regio’s, waaronder stedelijke gebieden. Hierdoor zijn ook in deze gebieden voedseltekorten ontstaan. Basisvoorzieningen als gezondheidszorg, drinkwater- en sanitaire voorzieningen staan zwaar onder druk.

Cijfers (mei 2017)

  • 8,5 miljoen mensen in nood
  • 5,1 miljoen mensen verkeren in acute voedselnood
  • 450.000 kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding
  • 1,8 miljoen mensen zijn op de vlucht binnen Noordoost-Nigeria, 200.000 mensen zijn naar de buurlanden Niger, Tsjaad en Kameroen gevlucht

Quote (Krista van den berg, UNICEF): “Mensen die de vluchtelingenkampen in willen, moeten wachten op screening, want er zijn nog steeds aanslagen. Dus verblijven honderden mensen buiten, met nauwelijks voorzieningen. Met name kinderen zijn er heel ernstig aan toe.”

Hoe is het nu (november 2017) ?
De crisis in de Lake Chad regio duurt al 8 jaar. In de 3 zwaarst getroffen staten Borno, Adamawa en Yobe in Noordoost-Nigeria zijn 8,5 miljoen mensen afhankelijk van hulp. De gewone burger is het slachtoffer van een langdurig conflict tussen het Nigeriaanse leger en gewapende groepen. Dit heeft ertoe geleid dat grote groepen mensen gedwongen hebben moeten vluchten en er een ongekend grote voedselcrisis is ontstaan. Continue (dreiging van) aanslagen in combinatie met door de Nigeriaanse overheid opgelegde handelsbeperkingen, doorlopende verplaatsing van mensen op de vlucht, slechte wegen door overvloedige regen en terugkerende vluchtelingen uit Kameroen en Niger houden de voedselcrisis in stand en stellen de hulpverlening voor grote uitdagingen.

Ruim 1,7 miljoen mensen zijn ontheemd in eigen land, meer dan de helft hiervan wordt opgevangen door lokale gemeenschappen die zelf al onder de armoedegrens leven en dus nauwelijks in staat zijn de ontheemden te steunen. Voorzieningen, zoals drinkwatervoorzieningen, raken overbelast. De gastgemeenschappen hebben dus net als de ontheemden hulp nodig om te kunnen overleven. De bevolking leeft hier doorgaans van het land, maar door de onveiligheid wordt het land minder bewerkt en loopt de voedselproductie sterk terug. Door de slechte oogsten van de afgelopen jaren en de droogte zijn de voedselreserves op.

In augustus is de regen gevallen en wel in grote hoeveelheden, waardoor in veel gebieden overstromingen zijn ontstaan en de toegang tot mensen in nood sterk beperkt is. Wegen zijn lange tijd onbegaanbaar voor hulpkonvooien en helikopters kunnen niet landen in overstroomde gebieden. Zeker 250.000 ontheemden zijn opnieuw gevlucht, dit keer voor het hoge water. Huizen zijn ondergelopen en beschadigd, oogsten mislukt. Veel medische voorzieningen zijn door strijdende partijen geplunderd en platgebrand. Zo is in de staat Borno meer dan 64% van de gezondheidsfaciliteiten geheel of gedeeltelijk verwoest. Door het drinken van besmet water neemt de uitbraak van ziektes als diarree toe. Vooral kleine kinderen zijn heel kwetsbaar en kunnen snel overlijden. Ook hier is cholera uitgebroken, waarbij tot half oktober al 5.311 zieken en 61 dodelijke slachtoffers gemeld zijn.

Hoe helpen we?
Samen zorgen de hulporganisaties in Noordoost-Nigeria voor:

  • Voedselhulp: uitdelen van voedsel en van geldelijke toelages of voedselbonnen zodat mensen zelf voedsel kunnen kopen; therapeutische voeding voor ondervoede kinderen; bijvoeding voor zwangere en borstvoeding gevende vrouwen; ouders/verzorgers voorlichten over het voorkomen van ondervoeding en voedzaam eten.
  • Water en sanitatie: herstellen en aanleggen van waterbronnen en latrines; uitdelen hygiënekits (voor vrouwen); geven van hygiënevoorlichting.
  • Gezondheidszorg: behandelen van ernstig ondervoede kinderen met medicijnen en voedingssupplementen; het bieden van vitamines en ontwormingsbehandelingen; gezondheidswerkers trainen in kindvriendelijk behandelen: identificeren en doorverwijzen van getraumatiseerde kinderen.
  • Levensonderhoud/voedselveiligheid: uitdelen van droogtebestendige zaden, vis- en landbouwgereedschap.

Welke organisaties helpen in Noordoost-Nigeria?
ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland en UNICEF Nederland zijn vanuit Giro555 verantwoordelijk voor de noodhulp in Noordoost-Nigeria.

Bronnen: UN OCHA, Reliefweb, FEWSNET, zesmaandenrapportage Giro555 (nov 2017)

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: