De ramp en de hulp in Noordoost-Nigeria

Wat is er aan de hand?

Een alarmerend aantal mensen in Noordoost-Nigeria is getroffen door ondervoeding en honger, mede veroorzaakt door de strijd tussen het Nigeriaanse leger en gewapende groepen. De voedselonzekerheid is met name ernstig in de staten Borno, Adamawe en Yobe, waar 5,1 miljoen mensen acuut voedselhulp nodig hebben en 450.000 kinderen acuut ondervoed zijn.

Ook zijn 1,8 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld in Noordoost-Nigeria. Meer dan de helft daarvan zijn kinderen. Vluchtelingen trekken naar veiligere regio’s, waaronder stedelijke gebieden. Hierdoor zijn ook in deze gebieden voedseltekorten ontstaan.

Bovendien staan basisvoorzieningen als gezondheidszorg, drinkwater- en sanitaire voorzieningen zwaar onder druk. De zorg is dan ook dat het aantal gevallen van malaria, diarree of cholera zal toenemen. 400.000 tot 800.000 mensen leven in onveilige gebieden die ontoegankelijk zijn voor hulpverleners, waardoor niet duidelijk is hoe groot de problemen daar precies zijn.

Cijfers

  • 8,5 miljoen mensen zijn in nood
  • 5,1 miljoen mensen verkeren in acute voedselnood
  • 450.000 kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding
  • 1,8 miljoen mensen zijn op de vlucht binnen Noordoost-Nigeria, 200.000 mensen zijn naar de buurlanden Niger, Tsjaad en Kameroen gevlucht

Quote (Krista van den berg, UNICEF): “Mensen die de vluchtelingenkampen in willen, moeten wachten op screening, want er zijn nog steeds aanslagen. Dus verblijven honderden mensen buiten, met nauwelijks voorzieningen. Met name kinderen zijn er heel ernstig aan toe.”

Oorzaken
Sinds jaren woedt in Noordoost-Nigeria een strijd tussen Nigeriaanse troepen en gewapende groepen. Aanvallen en bomaanslagen hebben verschrikkelijke humanitaire gevolgen. Zo zijn de drie zwaarst getroffen gebieden (Borno, Adamawe en Yobe) overwegend agrarisch, maar door de onveiligheid wordt het land er minder bewerkt en loopt de voedselproductie sterk terug. Ook de droogte speelt hierin een rol. Landbouw en visserij zijn nauwelijks meer mogelijk. Door de slechte oogsten van de afgelopen jaren zijn de voedselreserves op.

Veel medische voorzieningen zijn door strijdende partijen geplunderd en platgebrand . Zo is in de staat Borno meer dan 64% van de gezondheidsfaciliteiten geheel of gedeeltelijk verwoest: van de 749 gezondheidsposten zijn er nog maar 288 open.

Doordat 1,8 miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen, is de bevolking in gebieden die ontheemden opvangen, verdubbeld. Voorzieningen, bijvoorbeeld drinkwatervoorzieningen, raken overbelast. Door het drinken van besmet water neemt de uitbraak van ziektes als diarree toe. Vooral kleine kinderen zijn heel kwetsbaar en kunnen snel overlijden.

200.000 mensen uit het crisisgebied in Nigeria zijn de grens over gevlucht naar Niger, Kameroen en Tsjaad. Ook daar is er tekort aan eten en drinken. Vluchtelingen kunnen voorlopig nog niet terugkeren naar hun woongebied, omdat dat is verwoest door het conflict.

Hoe helpen we?
Samen zorgen de hulporganisaties in Noordoost-Nigeria voor:

  • Voedselhulp: uitdelen van voedsel en van geldelijke toelages of voedselbonnen zodat mensen zelf voedsel kunnen kopen; therapeutische voeding voor ondervoede kinderen; bijvoeding voor zwangere en borstvoeding gevende vrouwen; ouders/verzorgers voorlichten over het voorkomen van ondervoeding en voedzaam eten.
  • Water en sanitatie: herstellen en aanleggen van waterbronnen en latrines; uitdelen hygiënekits (voor vrouwen); geven van hygiënevoorlichting.
  • Gezondheidszorg: behandelen van ernstig ondervoede kinderen met medicijnen en voedingssupplementen; het bieden van vitamines en ontwormingsbehandelingen; gezondheidswerkers trainen in kindvriendelijk behandelen: identificeren en doorverwijzen van getraumatiseerde kinderen.
  • Levensonderhoud/voedselveiligheid: uitdelen van droogtebestendige zaden, vis- en landbouwgereedschap.

Welke organisaties helpen in Noordoost-Nigeria?
ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland en UNICEF Nederland zijn vanuit Giro555 verantwoordelijk voor de noodhulp in Noordoost-Nigeria.

Bronnen: UN OCHA, Reliefweb, FEWSNET (1 mei 2017)

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: