De ramp en de hulp in Zuid-Soedan

Wat is er aan de hand?

In Zuid-Soedan heersen door oorlog, een ingestorte economie en droogte enorme voedseltekorten. 60 procent van de bevolking verkeert in nood en bijna 5 miljoen kinderen hebben acuut voedselhulp nodig. Op 20 februari 2017 hebben de Verenigde Naties en de Zuid-Soedanese regering de hongersnood afgekondigd in 2 deelstaten in de staat Unity. Zo’n 100.000 mensen dreigen daar van de honger om te komen. Zeker 30% van de jonge kinderen is (ernstig) ondervoed in de districten Leer, Panyijiar en Mayendit.

Ook andere staten bevinden zich op de rand van de hongersnood. Naast het risico te overlijden, heeft acute ondervoeding ook ernstige gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen op de langere termijn. Ook in de regio Greater Equatoria, de provincies in het zuiden, krijgen de kinderen eenzijdig en onvoldoende te eten. Zonder hulp kan dat aantal de komende maanden oplopen tot 5,5 miljoen mensen, dat is bijna de helft van de bevolking.

Quote (Jonathan Veith, UNICEF): “Families have been doing everything they can to survive, but they are now running out of options.”

Cijfers

  • 7,5 miljoen mensen (60%*) zijn in nood
  • 4,9 miljoen mensen (39%) verkeren in acute voedselnood
  • 100.000 mensen lijden aan hongersnood in de staat Unity
  • 270.000 kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding
  • 1,9 miljoen mensen zijn op de vlucht binnen Zuid-Soedan, 1,5 miljoen mensen zijn gevlucht uit Zuid-Soedan

* Zuid-Soedan heeft in totaal 12,5 miljoen inwoners

Oorzaken
In Zuid-Soedan vindt al jaren een burgeroorlog plaats door een scheuring binnen de regering. Veel inwoners zijn op de vlucht sinds deze in 2013 is opgelaaid. De voedselproductie is laag, voedselvoorraden raken op en mensen hebben niet genoeg geld om eten te kopen. Het land is zo onveilig dat de handel helemaal platligt en er nauwelijks werkgelegenheid is. Door enorme inflatie en de lage productie zijn de voedselprijzen bovendien hoog.

Ook is er sprake van langdurige droogte. Dit betekent dat er geen oogst zal zijn voor de zomer en dat er een tekort aan drinkwater blijft bestaan, ook voor vee. Al sinds de zomer van 2015 is er amper regen gevallen waardoor boeren al twee seizoenen niet hebben kunnen oogsten.​ Als de regen, naar verwachting, de komende maanden uitblijft dreigt de situatie nog zorgwekkender te worden.

Er is een tekort aan basisvoorzieningen, zoals gezondheidszorg en onderwijs. Slechte hygiëne en ziektes worden overgedragen door vervuild (drink-) water en door hun verzwakte staat zijn mensen hier extra vatbaar voor. 57% van de medische faciliteiten, zoals ziekenhuizen, functioneert niet meer, 1.384 gezondheidsinstellingen zijn nog operationeel. Het overgrote deel van de gezondheidsservices worden gerund door hulporganisaties. 648.000 kinderen onder 5 jaar lopen risico op het krijgen van mazelen.

Hoe helpen we?

Samen zorgen de hulporganisaties in Zuid-Soedan voor:

  • Voedselhulp: uitdelen voedsel en voedingssupplementen (specifiek bijvoeding van ernstig ondervoede kinderen, zwangeren, borstvoeding gevende vrouwen), voedselbonnen of multifunctionele bonnen voor voedsel alsook andere items als zeep en huishoudelijke artikelen, geldelijke bijdragen, voorlichting over voeding over jonge kinderen aan verzorgers.
  • Water en sanitatie: herstel en constructie van waterbronnen, pompen, latrines, uitdelen van hygiëne kits, geven van hygiënevoorlichting en training, trainen van water comités, sanitatie en hygiëne faciliteiten in scholen.
  • Gezondheidszorg: basisgezondheidszorg, mobiele teams voor geïntegreerde levensreddende hulp
  • Levensonderhoud/voedselveiligheid: uitdelen van droogtebestendige zaden, vis- en landbouwgereedschap, distributie overlevingskits, geld voor werk.

Welke organisaties helpen in Zuid-Soedan?
Cordaid, ICCO&Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Plan Nederland, Save the Children, Stichting Vluchteling en Terre des Hommes zijn vanuit Giro555 verantwoordelijk voor de noodhulp in Zuid-Soedan.

Bronnen: UN OCHA, Reliefweb, FEWSNET (1 mei 2017)

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: