De hulp

Snel een gevoel te krijgen bij de omvang van de hulpverlening? Dan zegt onderstaande infographic met enkele voorbeelden van de hulpverlening wellicht genoeg. U kunt natuurlijk ook de gehele tweede tussenrapportage over de eerste 9 maanden hulp aan Nepal bekijken; bestaande uit een financiële verantwoording en de verhalende tussenrapportage.

762.058-01 Terugkoppeling Online_Nepal_v3

Hulpverleners hebben het afgelopen jaar in Nepal volop moeten inzetten op noodhulp. Dankzij de steun van het Nederlands publiek hebben de hulporganisaties tot nu toe ruim 600.000 mensen kunnen bereiken met hulp.

De uitdagingen waren en zijn enorm; naast de uitzonderlijke geografie van Nepal en extreme weersomstandigheden – zoals de moesson, was er een maandenlange brandstofcrisis – die hulpgoederen en bouwmaterialen schaars en duur maakte -, en zijn overheidsprocedures verwarrend en traag.

Het grote werk, de daadwerkelijke wederopbouw moet grotendeels nog beginnen. Hulporganisaties blijven met geld van Giro555 tot eind 2017 helpen met de wederopbouw in Nepal, zodat de mensen weer een leven en toekomst kunnen opbouwen.

Tijdens de nationale actie, leefden onvoorstelbaar veel mensen in Nederland mee en droegen ook hun steentje bij. Door te doneren, of door zelf een actie te starten. Hier ziet u alle acties die in het teken van ‘Nederland helpt Nepal’ bij Giro555 werden aangemeld. Dankzij deze overweldigende steun is al deze hulp mogelijk.

Foto's2e tussenrapportage ‘Nederland helpt Nepal’

Deze tussenrapportage, gepubliceerd op 16 april 2016, bestaat uit 2 delen: een verhalende en een financiële rapportage. In deze tweede tussentijdse rapportage laten de hulporganisaties achter Giro555 zien welke hulp zij tot en met 31 januari 2016 met Giro555-geld hebben geboden. Uit de rapportage blijkt dat tot nu toe € 15 miljoen (61 % van de hulpgelden) is besteed, vooral aan (tijdelijk) onderdak, aan water en sanitaire voorzieningen en aan levensonderhoud. Ook laten de hulporganisaties zien wat zij tot eind 2017 met de resterende actieopbrengst zullen doen. 

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: