Nederland
helpt
Nepal

De hulp

Drie jaar na de aardbevingen in Nepal is de volledige opbrengst van de Giro555-actie ‘Nederland helpt Nepal’ besteed. Hieronder ziet u een aantal van de behaalde resultaten.

Na de eerste noodhulp, waarbij onder meer 248.297 mensen geholpen zijn met tijdelijk onderdak, hebben hulporganisaties vooral gewerkt aan het herstel van huizen, drinkwatervoorzieningen en inkomstenbronnen. Zo hebben 166.000 mensen weer toegang tot schoon drinkwater, zijn 139.927 mensen geholpen met zaden en landbouwgereedschap en hebben 4.000 mensen een vakopleiding gekregen. Ook hebben organisaties dorpsgemeenschappen getraind om voorbereid te zijn op toekomstige rampen. Huizenbouw was een grote prioriteit van zowel hulporganisaties als de Nepalese overheid, maar helaas verliepen bouwwerkzaamheden moeizaam door onder meer complexe overheidsprocedures en traag verlopende bouwinspecties. Nadat de overheid toestemming had gegeven voor bouwactiviteiten, konden hulporganisaties achter Giro555 1.999 huizen herstellen of nieuw bouwen en 17 klinieken.

Onvoorstelbaar veel mensen in Nederland droegen tijdens de actie voor Nepal hun steentje bij, door te doneren of door zelf een actie te starten. Dankzij alle geboden hulp, mogelijk dankzij deze hartverwarmende steun die Nederlanders gaven via Giro555, durven de mensen in Nepal langzaamaan weer vooruit te kijken. In de eindrapportage die in april 2018 verscheen is te lezen hoe met Giro555-geld in Nepal in totaal ruim 1,1 miljoen mensen zijn geholpen.

 

Foto's

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie