De hulp

Twee jaar na de aardbevingen in Nepal is 95% van de Giro555-actieopbrengst besteed. Hieronder ziet u een aantal van de behaalde resultaten.

Na de eerste noodhulp, waarbij onder meer 266.000 mensen geholpen zijn met tijdelijk onderdak, hebben hulporganisaties vooral gewerkt aan het herstel van huizen, drinkwatervoorzieningen en inkomstenbronnen. Zo hebben 189.000 mensen weer toegang tot schoon drinkwater, zijn 94.000 mensen geholpen met zaden en landbouwgereedschap en hebben 4.000 mensen een vakopleiding gekregen. Ook hebben organisaties dorpsgemeenschappen getraind om voorbereid te zijn op toekomstige rampen. Huizenbouw is een grote prioriteit van zowel hulporganisaties als de Nepalese overheid, maar helaas verlopen bouwwerkzaamheden nog steeds moeizaam door onder meer complexe overheidsprocedures en traag verlopende bouwinspecties. Hulporganisaties blijven bij de overheid aandringen op meer snelheid.

Dankzij alle geboden hulp, mede mogelijk dankzij de hartverwarmende steun die Nederlanders gaven via Giro555, durven de mensen in Nepal langzaamaan weer vooruit te kijken. Onvoorstelbaar veel mensen in Nederland droegen tijdens de actie voor Nepal hun steentje bij, door te doneren of door zelf een actie te starten. Hier ziet u alle acties die in het teken van ‘Nederland helpt Nepal’ bij Giro555 werden aangemeld.

In de tussenrapportage die in april 2016 verscheen is te lezen hoe Giro555-geld in de eerste negen maanden na de ramp vooral is ingezet voor noodhulpactiviteiten. Deze rapportage bestaat uit een financiële verantwoording en de verhalende tussenrapportage. In het voorjaar van 2018 verschijnt een eindrapportage over alle hulp die met Giro555-geld in Nepal is geboden.

 

Foto's2e tussenrapportage ‘Nederland helpt Nepal’

Deze tussenrapportage, gepubliceerd op 16 april 2016, bestaat uit 2 delen: een verhalende en een financiële rapportage. In deze tweede tussentijdse rapportage laten de hulporganisaties achter Giro555 zien welke hulp zij tot en met 31 januari 2016 met Giro555-geld hebben geboden. Uit de rapportage blijkt dat tot nu toe € 15 miljoen (61 % van de hulpgelden) is besteed, vooral aan (tijdelijk) onderdak, aan water en sanitaire voorzieningen en aan levensonderhoud. Ook laten de hulporganisaties zien wat zij tot eind 2017 met de resterende actieopbrengst zullen doen. 

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: