Nederland
helpt
Nepal

Wat de hulporganisaties in Nepal nu doen

Hulporganisaties zetten alles op alles om te zorgen dat mensen tijdelijk onderdak en eten hebben en dat besmettelijke ziektes niet uitbreken, mede met geld van Giro555. Hieronder een update van de hulp tot dusver, waaraan Giro555 deels bijdraagt.   

 

 

  CARE

Hulporganisatie CARE heeft tot nu toe 91.569 mensen geholpen met o.a voedsel, noodonderdak en hygiëne kits. CARE werkt in vier zwaarst getroffen districten van Nepal. De mensen hier zijn woonachtig in de meest afgelegen gebieden van Nepal en afgesloten van de buitenwereld. De hulpverlening richt zich op alle noodzakelijke behoeften zoals voedsel, onderdak, WASH (Water, Sanitatie en Hygiëne), gender based violence, gezondheidszorg voor (aanstaande) moeders, en herstel van levensonderhoud.

Vrouwen en kinderen zijn het meest getroffen door de aardbeving. Veel vrouwen op het platteland hebben geen toegang meer tot gezondheidszorg, vanwege verwoeste gezondheidscentra en toegangswegen. CARE deelt gezondheidskits uit met ondermeer geboortekits voor een veilige bevalling en essentiële medicijnen. Verder doet de organisatie onderzoek naar gendergerelateerde problematiek en geeft hier informatie over aan de bevolking. Ook zet CARE ‘women friendly spaces op’: UNFPA tenten waar vrouwen naartoe kunnen gaan.

Onderdak & noodhulpgoederen

 • 11.390 huishoudens hebben materialen ontvangen zoals golfplaten en gereedschap om hun huis opnieuw op te bouwen
 • 8.140 huishoudens hebben dekens, matrassen en keukensets ontvangen.
 • 963 hygiëne kits, 3.780 keukensets, 1.481 onderdak kits en meer dan 11.000 tentzeilen zijn uitgedeeld direct na de aardbeving voor de eerste levensbehoeften

Water, sanitatie en hygiëne

 • 56.606 mensen hebben toegang gekregen tot schoon drinkwater, hygiëne kits en voorlichting over hygiëne

Voedsel:

 • 15.390 mensen hebben voedsel ontvangen tijdens de eerste dagen na de aardbevingen

  Cordaid

Cordaid zal zich in eerste instantie richten op shelter en WASH en de distributie van voedsel, non-food items & solar lights.

Distributie noodhulpgoederen:

 • 2.000 waka waka solar lights
 • Non–food (shelter en hygiëne) en food items voor 60.000 families in Gorkha.
 • Herstellen van noodonderdak, water- en sanitatiefaciliteiten en levensonderhoud, 14.000 mensen bereikt.
 • Drinkwater pakketten, 60.000 mensen bereikt
 • Uitdelen van hygiëne-pakketten (zeep, ontsmettingsmiddel, maandverband, luiers, handdoeken) 60.000 mensen bereikt.

Cordaid ondersteunt ook op het gebied van sanitatie en activiteiten om nieuw inkomen te kunnen genereren in 3 IDP camps in het Rasuwa district waar rond de 1500 families zitten sinds de aardbeving.

Cordaid heeft een overeenkomst gesloten met 2 Village Development Committees in het Rasuwa district, namelijk in Laharapauwa en Dhaibung.
In het total ondersteunen we 2850 huishoudens met water & sanitatie, income generating en shelter activiteiten.

Cordaid werkt samen met Caritas Nepal en 2 lokale partners voor de implementatie van de programma’s.

 

  ICCO & Kerk in Actie:

Via ACT Alliance / lokale partners richt de hulpverlening van ICCO & Kerk in Actie zich op voedsel, (tijdelijk) onderdak, hygiëne en drinkwater, voorlichting, onderwijs en psychosociale hulp. In totaal heeft ICCO & Kerk in Actie 34,638 huishoudens (189,371 mensen) weten te bereiken in 11 zwaar getroffen districten (Kathmandu, Lalitpur, Bhaktapur, Sindhupalchowk, Rasuwa, Lamjung, Dhading, Ghorka, Dolakha, Kavre en Makawahpur). Om te inventariseren welke noden er zijn wordt gebruik gemaakt van AKVO, een innovatief systeem waarbij mensen via mobiele telefoons  kunnen aangeven wat de situatie is in hun dorp en waar zij het meest behoefte aan hebben.

Distributie noodhulpgoederen:

 • voedselpakketten voor 1.200 families in Lalitpur
 • voedsel en voedselpakketen voor 800 mensen in Bhaktapur
 • 200 adolescent kits en 170 basispakketten medicijnen Bhaktapur
 • distributie tentenzeilen, gereedschap om tenten te repareren
 • keuken kits
 • medicijnen
 • Mobiele apps worden ingezet om mensen cash te geven voor de aanschaf van bouwmaterialen

Water, sanitatie en hygiëne

 • watertanks, filters
 • repareren van waterpompen
 • repareren van toiletten en kranen
 • voorlichting over water en sanitatie

Gezondheidszorg

 • psychosociale steun (niet alleen de aardbeving zelf maar ook het grote aantal naschokken geeft veel stress)

Bescherming

 • herstel gemeenschap door kampen op te zetten
 • In juni hebben ICCO en Kerk in Actie door middel van workshops met lokale partnerorganisaties besproken hoe er in de wederopbouwfase extra aandacht uit kan gaan naar minderheden en mensen met een handicap.

  Oxfam Novib

Sinds de aardbeving in Nepal, heeft Oxfam Novib noodhulp verleend aan meer dan 243.651 mensen. Uiteindelijk is het doel 430.000 mensen te bereiken in 7 districten, waaronder de Kathmandu Vallei en Gorkha. Prioriteiten zijn sanitaire voorzieningen, schoon water, noodonderdak en voedselzekerheid.

Distributie noodhulpgoederen:

 • 19.141 hygiëne kits
 • 26.609 tentzeilen
 • drinkwater voor meer dan 30.000 mensen
 • testen van waterkwaliteit
 • 1.245 flessen chlorineoplossing voor 6.225 mensen
 • 816 tijdelijke latrines in opvangkampen en getroffen dorpen
 • hygiëne kits en materialen voor tijdelijk onderdak voor 4.500 huishoudens
 • 4.913 voedselpakketten
 • 12.583 boeren voorzien van rijst om te planten voor het regenseizoen

  Plan Nederland

De hulpverlening van Plan International richt zich op onderdak, voedsel, gezondheidszorg, onderwijs en WASH (Water, Sanitatie en Hygiëne). In totaal heeft Plan 46.155 huishoudens (188.998 personen) bereikt met de hulpverlening.

Distributie noodhulpgoederen:

 • 7.180 dekens in Kathmandu, Dolakha, Makwanpur, Sindhuli.
 • 200 matrassen in Sindhuli en Makwanpur
 • 46.084 tentzeilen in Baglung, Dolakha, Kathmandu, Kavre, Lalitpur, Makwanpur, Parbat, Sindhuli, Solukhumbhu en Myagdi
 • 236 muskietennetten in Sindhuli
 • 503 keukensets in Dolkakha
 • 76 kraampakketten
 • 32.554 voedselpakketten in Dolakha, Kavre en Sindhupalchowk
 • 30.505 waterkits in Dolakha en Sindhupalchowk

Water, sanitatie en hygiëne:

 • levering veilig drinkwater, 42.650 waterreinigingstabletten
 • hygiëne pakketten
 • sanitatie pakketten
 • tijdelijke toiletvoorzieningen
 • voorlichting over hygiëne

Educatie:

 • 693 educatie pakketten zijn uitgedeeld in Sindhuli.
 • 99 tijdelijke onderwijslocaties zijn opgezet
 • 36 kindvriendelijke ruimtes
 • boeken, schriften en uniformen zijn beschikaargesteld

Bescherming:

 • registratie pasgeborenen
 • kinderen samenbrengen met familie
 • opzetten van veilige plekken voor kinderen met psycho-sociale ondersteuning verleend aan 389 jongens en 439 meisjes
 • In totaal 12.376 kinderen bereikt

  Rode Kruis

In alle getroffen districten onderzoekt het Rode Kruis de meest urgente hulpvraag voor de komende 3 maanden. In eerste instantie is deze hulp bedoeld voor 50.000 families. Het aantal mensen dat hulp ontvangt, zal in de komende 18 maanden uitbreiden tot 100.000 families.

Onderdak

 • 290,000 mensen ontvingen noodonderdak
 • Tentzeilen
 • Dekens

Water, sanitatie en hygiëne

 • In totaal zijn 20,000 mensen met WASH ondersteuning bereikt
 • ORS tabletten
 • Hygiëne pakketten
 • Waterzuiveringstabletten
 • Stukken zeep

Gezondheidszorg

 • Medicijnen goed voor 20.000 mensen voor 1 maand
 • 20.589 mensen ontvingen gezondheidszorg
 • Verlenen van direct eerste hulp
 • Mensen doorverwijzen naar medische diensten
 • Rode Kruis-ambulancediensten vervoerden gewonden

Opsporen van familie

 • Het Rode Kruis helpt het contact te herstellen met vermiste familieleden.

  Save the Children

Save the Children verleent noodhulp in de getroffen districten Dolakha en Kavre. De focus van onze hulpverlening richt zich op gezondheidszorg, water, sanitatie en hygiëne.

 

Water, sanitatie en hygiëne:

 • De reparatie van 6 gemeenschappelijke waterpunten is afgerond (voor 6.739 mensen)
 • De reparatie van 11 andere waterpunten zijn in volle gang
 • Distributie van 500 noodlatrines (voor 10.393 mensen)
 • Uitdelen van 2.000 hygiënepakketten
 • In 4 gezondheidsklinieken zijn de water- en sanitaire voorzieningen gerepareerd (voor 2.309 mensen w.o. 900 kinderen)
 • In 10 kindvriendelijke opvangplekken zijn water- en sanitaire voorzieningen gebouwd. (voor 671 kinderen)

Gezondheidszorg:

 • Opzetten 5 tijdelijke poliklinische onderkomens
 • Inkoop en distributie van tenten, gezondheidspakketten en essentiële geneesmiddelen (voor 20.000 mensen)
 • inkopen en distributie van medische apparatuur
 • Desinfectie apparatuur voor essentiële geneesmiddelen voor 5 gezondheidsposten
 • Trainen van gezondheidsvoorlichters voor de Hy-5 hygiëne campagne
 • Trainen van gezondheidswerkers

  Terre des Hommes

Op dit moment verleent Terre des Hommes noodhulp aan 9.800 slachtoffers van de aardbeving. De kinderhulporganisatie richt zich via haar netwerk primair op kwetsbare gezinnen in Kathmandu en op seizoenarbeiders en hun gezinnen in de steenfabrieken van Kathmandu Valley en de omliggende districten.

Distributie noodhulpgoederen:

 • huishoudelijke items
 • hygiëne pakketten
 • schoon drinkwater
 • psychosociale ondersteuning en gezondheidsvoorlichting aan 5.000 mensen
 • psychosociale hulp aan getraumatiseerde kinderen
 • materialen voor tijdelijk onderdak en non food hulppakketten voor 8.000 mensen
 • voedselpakketten
 • voedselpakketten voor jonge kinderen en babies
 • keukenkits
 • solar lampen
 • installeren eco-toiletten
 • voorlichting over schoon drinkwater
 • schoolmateriaal
 • opzetten van speelplaatsen voor kinderen

Wederopbouw:

 • geld voor onderwijzers en sociale hulpverleners
 • herstel baksteenindustrie

  UNICEF

De hulpverlening van Unicef richt zich op gezondheidszorg, voeding, hygiëne, kinderbescherming en onderwijs.

Water, Sanitatie en Hygiëne:

Door voorlichting over hygiëne en het toegankelijk maken van schoon water en sanitaire voorzieningen heeft UNICEF samen met haar partners het volgende bereikt:

 • 44.838 mensen hebben toegang tot sanitaire voorzieningen.
 • 655.910 mensen zijn bereikt met noodwatervoorzieningen
 • 35.700 waterpakketten zijn uitgedeeld.
 • 12.396 mensen hebben toegang tot duurzame watervoorzieningen
 • 326.092 mensen zijn voorgelicht over goede hygiëne
 • 59.000 hygiënepakketten zijn uitgedeeld.
 • 37.695 mensen zijn voorzien van zeep
 • 2.023.048 mensen zijn bereikt met noodwatervoorzieningen
 • installatie van 14 wateropslagtanks in 8 kampen: Halchok, Tudikhel, Balambu, Narayanchour, Sinamangal, St Xavier, Lalitpur en Kathmandu

Voeding:

Door het voorlichten van moeders over de voordelen van borstvoeding en gezonde voeding voor jonge kinderen, en het identificeren en behandelen van ondervoede kinderen heeft de organisatie het volgende bereikt:

 • 393.218 kinderen onder de vijf jaar in 14 districten hebben micronutriënten gekregen. Dit poeder kan over de maaltijd gestrooid worden en zorgt voor de nodige vitamines en mineralen.
 • 1.055 ernstig ondervoede kinderen in 14 districten zijn behandeld in 155 klinieken in de 14 zwaarst getroffen districten. Deze kinderen hebben ook therapeutische voeding gekregen.
 • In 14 districten zijn 380.000 families met een kind onder de twee jaar bereikt via Radio Nepal met informatie over de voordelen van borstvoeding, gezonde voeding en manieren om zieke kinderen te voeden.
 • 128.294 moeders moeders van jonge kinderen zijn voorgelicht over de voordelen van borstvoeding en gezonde voeding voor jonge kinderen.

Gezondheidszorg:

Met de levering van medicijnen, medische goederen, vaccins, tenten voor noodhospitalen en voorlichting aan ouders en training van zorgpersoneel zorgt de organisatie voor:

 • 26.000 vrouwen, waaronder zwangere vrouwen en vrouwen die net bevallen zijn, toegang hebben tot een veilig onderkomen.
 • Vrouwen toegang hebben tot prenatale zorg, verloskundige zorg en postnatale zorg
 • Medische zorg voor kinderen beschikbaar is en dat diagnose en behandeling van kinderziektes mogelijk is.
 • Kinderen gevaccineerd worden tegen mazelen en rode hond.
 • 100.000 geïmpregneerde klamboes zijn uitgedeeld.

Kinderbescherming:

 • Het opzetten van 229 kindvriendelijke centra in 14 districten, waar 28.387 kinderen terecht kunnen om te leren en spelen.
 • Het opzetten van kinderbeschermingscomités om kinderhandel en kinderuitbuiting te voorkomen. Bij 513 kinderen en vrouwen is voorkomen dat ze het slachtoffer werden van mensenhandel. Ook zijn er 12 grensposten opgesteld om kinderhandel aan te pakken.
 • 90.000 ouders en kinderen hebben psychosociale steun gekregen.
 • Het uitdelen van 19.821 doeken en dekens om kinderen warm te houden.
 • Het opsporen en registreren van alleenstaande kinderen en het herenigen met ouders of familie. In 14 districten is hier een systeem voor opgezet
 • Sinds 3 mei vier keer per dag een radio uitzending over de ramp via nationale radio en 70 andere zenders: informatie over diensten, adviezen en psychosociale hulpverlening – de uitzendingen leveren veel respons en vragen op van de gemeenschap. Dit wordt opgevolgd met de autoriteiten en de clusters

Onderwijs:

Met de distributie van school-in-a-box, sportmaterialen en leer- en speelmaterialen voor peuters en kleuters, zorgt de organisatie voor:

 • tijdelijke onderwijsfaciliteiten in de meeste getroffen districten. Inmiddels heeft UNICEF 1.061 van zulke tijdelijke onderwijsfaciliteiten opgezet in 13 districten (Bhaktapur, Dhading. Dolakha, Gorkha, Kathmandu, Kavre, Lalitpur, Lamjung, Makwanpur, Nuwakot, Rasuwa, Sindhuli, Sindhupalchowk).
 • In totaal zijn 2.379 pakketten met lesmateriaal voor peuters en kleuters, 2.493 pakketten met lesmateriaal voor scholen, en 1.895 pakketten met speel- en leermateriaal uitgedeeld. 207.560 kinderen hebben hier profijt van.
 • 20 pakketten met lesmateriaal voor peuters en kleuters en 20 pakketten met lesmateriaal voor scholen zijn naar moeilijk bereikbare dorpen in Gorkha district gebracht.
 • Het trainen van 2.414 leraren en maatschappelijk werkers in het geven van psychosociale hulp aan kinderen.
 • Het opzetten van een systeem zodat alle schoolmanagement comités in de getroffen districten weten hoe ze de schade aan de school kunnen (laten) opnemen, en een plan kunnen maken om de school weer te heropenen. Inmiddels hebben 5.620 scholen de schade laten opnemen.

  World Vision

World Vision richt zich erop om in totaal 152.000 mensen te bereiken (30.500 families). Focus van de hulpverlening ligt op tijdelijk onderdak, gezondheidszorg, WASH, voedselzekerheid, bescherming van kinderen en educatie. World Vision zal noodhulp bieden in de hardst getroffen gebieden Lamjung, Gorkha, Sindhuli, Bhaktapur, Lalitpur en Kathmandu. World Vision heeft tot nu toe 96.926 mensen bereikt met:

Onderdak: 

 • plastic zeilen (28.805 stuks)
 • tenten (178 stuks)
 • constructiepakketten
 • dekens (26.399 stuks)
 • matrassen (25.114)
 • solar lampen (9.688)
 • emmers (11.550 stuks)
 • Jerrycans (19.451)

Water, sanitatie en hygiëne

 • verbeteren van de toegankelijkheid van schoon (drink)water door het inzetten van mobiele waterzuiveringsunits, distribueren van water reservoirs en reconstructie van de verwoeste water infrastructuur.
 • Repareren en bouwen van noodtoiletten en nooddouches gebouwd, sanitaire voorzieningen gerepareerd
 • Sanitaire pakketten (12.785 pakketten)
 • Waterzuiveringstabletten (4.894.200)

Bescherming:

 • Bescherming van kinderen is voor World Vision een essentieel onderdeel van de noodhulp. World Vision erkent de kwetsbaarheid van kinderen en het potentieel wat ze in zich dragen en zet daarom de bescherming van kinderen voorop.
 • Kindvriendelijke plekken (22 plekken) worden opgezet waar kinderen veilig en beschermd kunnen spelen en hun trauma’s kunnen verwerken.

Onderwijs:

 • Toegankelijk onderwijs is essentieel: Tijdelijke scholen en klaslokalen worden opgezet waar kinderen veilig onderwijs kunnen krijgen en leraren worden getraind in het verlenen van psychosociale zorg aan hun leerlingen en hoe ze leerlingen kunnen voorbereiden op (natuur)rampen.

Gezondheidszorg:

 • Ook maakt World Vision eerstelijns zorg toegankelijk voor de bevolking in de getroffen gebieden.
 • Uitdelen van muskietennetten (2.434 stuks)
 • Tenten opgezet voor gezondheidswerkers (134)
Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.