Stop de ebola-ramp

Ebola grotendeels teruggedrongen, maar strijd nog niet gestreden

Ebola is grotendeels teruggedrongen, maar de strijd tegen de dodelijke ziekte is nog niet gestreden. Hulporganisaties blijven inzetten op preventie en bestrijding. Maar vanwege de afnemende epidemie verschuift hun inzet steeds meer van levensreddende zorg naar inzet op herstel van de samenleving. De afgelopen 6 maanden hebben zij 6,3 miljoen euro van Giro555 uitgegeven aan hulp. Dat is 62,8% van de totale opbrengst van de Nationale Actie “Stop Ebola”.

Liberia is 9 mei ebola-vrij verklaard, maar in Sierra Leone en Guinee raken nog dagelijks mensen besmet met het virus. David Nabarro, speciaal vertegenwoordiger van de VN voor ebola, sprak vandaag de hoop uit dat de ebola-epidemie in Sierra Leone over enkele weken voorbij is. “Ebola is een ramp voor de mensen die ziek worden en hun naasten. En voor hun gemeenschap die door de ziekte ontwricht is”, zegt Nienke Hiemstra van Oxfam Novib die het gebied onlangs bezocht.

Sinds de uitbraak van de epidemie, maart 2014, hebben meer dan 27.000 mensen ebola gekregen. Daarvan zijn ruim 11.000 mensen aan de ziekte overleden. Hiemstra: “Zorgelijk is dat de bron van de nieuwe besmettingen nog steeds niet altijd duidelijk is, waardoor het risico aanwezig blijft dat de ziekte doorwoekert.”

Stigmatisering groot probleem

Hulpverleners noemen stigmatisering van mensen die ebola hebben gehad en hun naasten als een groot probleem bij bestrijding van de ziekte. “Mensen zijn bang hun zieken aan te geven, en laten hen te lang thuis zonder goede en veilige behandeling, uit angst buitengesloten te worden uit hun gemeenschap.” Voorlichting over ebola en antistigma-campagnes zijn dan ook een belangrijke inzet van hulporganisaties.

Het houden van veilige begrafenissen blijft cruciaal bij de bestrijding van ebola. Familieleden die het lichaam van een overledene aanraken, lopen groot risico zelf ziek te worden. Zowel in Sierra Leone als in Guinee speelt het Rode Kruis een belangrijke rol bij het verzorgen van die begrafenissen, samen met de overheid.

begrafenis-1024x681

Kinderen krijgen speciale aandacht

Met geld van mensen in Nederland aan Giro555 zijn openbare ruimten, zoals gezondheidscentra en scholen, voorzien van plekken waar mensen hun handen kunnen wassen, bijvoorbeeld door Oxfam Novib. Via hulporganisaties als Stichting Vluchteling, CARE en World Vision zijn gezondheidswerkers getraind in hoe zij verspreiding van infecties kunnen voorkomen, bijvoorbeeld door het gebruik van beschermende handschoenen en geïsoleerde ruimtes om mensen te behandelen.

Gezinnen die zijn getroffen en hun gemeenschappen krijgen steun om hun leven weer op te pakken. De allerarmste getroffen gezinnen hebben cash transfers gekregen om zo hun bestaan weer op te bouwen. ICCO deelt zaaigoed en gereedschappen uit zodat overlevenden na de quarantaine-periode weer een bestaan kunnen opbouwen.

Kinderen hebben specifieke aandacht in de hulpverlening. UNICEF organiseert een nationale inentingscampagnes tegen mazelen bij kinderen onder 5 jaar. Organisaties als Terre des Hommes en Cordaid bieden zorg aan kinderen die ebola hebben gehad en kinderen die door ebola hun ouders verloren, bijvoorbeeld met trauma-begeleiding en met het verstrekken van schoolgeld en -uniformen. Save the Children helpt om scholen – die lange tijd gesloten waren – weer goed te laten draaien.

Handelsmissie

Begin juli gaat minister Ploumen op handelsmissie naar het getroffen gebied. Hiermee wil Nederland laten zien dat de landen weer grotendeels ‘open for business’ zijn. De economische kansen die er voor de crisis waren, zijn nog onverminderd aanwezig, stelt de minister.

De Nationale Actie “Stop ebola” liep van november 2014 tot en met februari 2015. In totaal hebben de samenwerkende hulporganisaties 10,5 miljoen euro opgehaald via Giro555. Op dit moment voert Giro555 actie voor de slachtoffers van de aardbevingen in Nepal.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.