Help slachtoffers Filipijnen

Een jaar na supertyfoon Haiyan

Een jaar na de verwoestende tyfoon Haiyan zijn mensen in de Filipijnen volop bezig met de wederopbouw van hun land. Met geld van Giro555 krijgen duizenden mensen hulp bij de reparatie of nieuwbouw van hun huis, tienduizenden mensen hebben toegang tot schoon drinkwater en tientallen hulpprogramma’s geven mensen nieuwe kansen op een inkomen. De hulpverlening met Giro555-geld gaat nog tot eind 2015 door.

Actievoorzitter Henri van Eeghen: “Er is in het eerste jaar na de ramp veel bereikt. Zo zijn met Giro555-geld onder meer 125.000 mensen geholpen met onderdak, zijn er 120.000 waterzuiveringskits en 31.000 voedselpakketten uitgedeeld en kregen 51.000 kinderen schoolmaterialen.” Na de eerste fase van noodhulp zetten de Filipino’s nu grote stappen naar herstel.

Ook hulporganisaties richten hun activiteiten met Giro555-geld de komende tijd op wederopbouw, met name op de repartie en bouw van huizen en op het herstel van bronnen van inkomsten. “We zien een enorme wilskracht en groot optimisme onder de Filipino’s,” aldus Van Eeghen. “Als hulporganisaties blijven we hen met Giro555-geld de komende tijd helpen met onder meer    landbouwgereedschap en zaden, boten en netten en met training en startkapitaal, zodat mensen weer een toekomst kunnen  opbouwen.”

Vandaag publiceren de samenwerkende hulporganisaties een tussenrapportage over de hulp die in de eerste negen maanden na de ramp met geld van Giro555 in de Filipijnen is geboden. Daaruit blijkt dat in die maanden 17,3 miljoen euro, bijna de helft van de totale actie-opbrengst ‘Help slachtoffers ramp Filipijnen’, is besteed aan met name noodhulp waaronder huisvesting, voedselhulp en schoon drinkwater. Ook is in de rapportage te lezen dat het resterende Giro555-geld, 18,4 miljoen euro, nog tot eind 2015 wordt ingezet voor wederopbouw, met name voor het herstel van huizen en bronnen van inkomsten.

Het is nu een jaar geleden dat tyfoon Haiyan over de Filipijnen raasde. Nederlanders kwamen na de ramp massaal in actie en gaven in totaal ruim 36 miljoen aan Giro555. Dit bedrag is verdeeld over de negen deelnemende hulporganisaties die daarmee tot eind 2015 hulp verlenen aan de slachtoffers in de Filipijnen.

Bekijk hier de verhalende rapportage en de financiële rapportage. 

Op 5 november hebben hulporganisaties Giro555 voor hulp aan de slachtoffers van ebola-ramp geopend.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.