Giro555: toenemende zorgen over droogte Ethiopië

De humanitaire situatie in Ethiopië verslechtert in een alarmerend tempo. Mensen zijn door hun laatste reserves heen. Ruim tien miljoen mensen hebben voedselhulp nodig. Hulporganisaties en de Ethiopische overheid zijn volop aan het werk om kinderen bij te voeden, watervoorraden aan te vullen en voedsel uit te delen. De druk op fondsen om dit te bekostigen neemt toe.

Wat is er aan de hand?
Meer dan 80 procent van de bevolking is afhankelijk van landbouw voor voedsel en inkomen. Echter, het afgelopen jaar heeft het in Ethiopië nauwelijks geregend. Voor het eerst sinds 1989 hebben enkele gebieden ook geen regen gehad tussen juni en september. Koeien en geiten sterven, en oogsten gaan verloren. Nu al zijn meer dan 400.000 kinderen door honger in acuut levensgevaar. De noodsituatie is nu al ernstiger dan bij de droogte in de Hoorn van Afrika van 2011 en zal naar verwachting aanzienlijk toenemen in 2016.

Hoe komt het?
Het uitblijven van de regenval wordt veroorzaakt door klimaatfenomeen El Nino. Ethiopië is het zwaarst getroffen, maar niet het enige land dat geconfronteerd wordt met de gevolgen van de huidige Super El Nino. Naast voedseltekorten in Zuidelijk Afrika, Papua Nieuw Guinea and Centraal Amerika, veroorzaakt El Nino ook overstromingen in Paraquay en Bolivia.

De cijfers

 • 10,2 miljoen mensen in Ethiopië hebben dit jaar voedselhulp nodig
 • 435.000 kinderen moeten worden behandeld voor ernstige ondervoeding
 • 1,7 miljoen kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven hebben extra voeding nodig, om aan de voedingsstoffen te komen die zij nodig hebben
 • 5,8 miljoen mensen hebben onvoldoende water en sanitaire voorzieningen door de droogte. Daardoor steken huidziekten zoals schurft steeds meer de kop op.

Wat deskundigen erover zeggen
VN Secretaris Generaal Ban ki Moon bij een bezoek aan Ethiopië: “De mensen in dit prachtige land zijn slachtoffer van de ergste droogte in 30 jaar”.

John Graham, landendirecteur van Save the Children Ethiopië: “Er zijn op dit moment twee humanitaire crises in de categorie ‘code rood’, de ergste soort: de droogte in Ethiopië en de oorlog in Syrië. Helaas blijft de hulp voor Ethiopië ver achter bij de noden. Als we nu niet in actie komen, en de regen nog langer uitblijft, raken nog meer kinderen zwaar ondervoed.”

Annick van Lookeren Campagne, humanitair beleidsadviseur Oxfam Novib: “Dit is, sinds het midden van de jaren tachtig, de ergste droogte waar Ethiopië mee te kampen heeft. Donoren zullen moeten bijspringen met financiering om de grootste problemen aan te pakken. Het is al maandenlang duidelijk dat deze extreme droogte enorme gevolgen voor de bevolking heeft. Er moet meer gedaan worden om het land te helpen.“

Simone Filippini, directeur Cordaid die het gebied in december bezocht. “We moeten ervoor zorgen dat de internationale gemeenschap niet achter de feiten aan blijft lopen. De droogte houdt zo enorm lang aan; dit valt niet te overbruggen met afwachten.”

Jacoline Kool, noodhulpexpert van World Vision: “Je ziet nu al dat veel kinderen en hun families lijden onder een ernstig tekort aan water en voedsel. Kinderen moeten nu soms al 8 uur per dag lopen om water te halen voor hun familie, waardoor ze niet meer naar school kunnen. Wij zijn verbaasd dat deze situatie zo weinig aandacht krijgt in Nederland. Er is meer hulp nodig om de bevolking te ondersteunen.”

Wat hulporganisaties doen:

Alle organisaties achter Giro555 verlenen hulp aan Ethiopië, een deel daarvan wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid via een Joint Response van de Dutch Relief Alliance (DRA). Dit is  een samenwerkingsverband tussen 13 Nederlandse NGO’s, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, welke snelle en effectieve noodhulp biedt aan slachtoffers van internationale crises. Hieronder leest u wat elke hulporganisatie doet en hoe u hen kunt steunen:

CARE Nederland
CARE ondersteunt de inspanningen van de Ethiopische overheid, met onder meer door:

 • Voedselhulp aan ongeveer 360.000 mensen
 • Hulp aan meer dan 100.000 ondervoede kinderen en moeders
 • Herstel van waterpunten
 • Toegang tot drinkwater voor 41.000 mensen

CARE vergroot haar hulp de komende maanden. De noodhulp is bedoeld voor slachtoffers van de droogte, vooral vrouwen en meisjes. CARE ondersteunt mensen ook bij het volgende teeltseizoen. Ook deze hulp is nodig om in de toekomst weerstand te bieden aan droogtes.

Op de website van CARE vindt u meer informatie.

Cordaid
Samen met lokale partner APDA helpt Cordaid het komende half jaar ruim 172.000 mensen aan voedsel en water, met geld van de Nederlandse overheid.Gezondheidswerkers van APDA en de Ethiopische overheid trekken de dorpen in om 45.000 kinderen en zwangere en borstvoedende vrouwen te onderzoeken op ondervoeding. Degenen die ondervoed zijn, krijgen extra voedingsrijk eten om aan te sterken. Daarnaast krijgen de meest getroffen mensen voedselhulp en delen we zaden en gereedschappen uit voor de aanleg van moestuinen. Ook gaan er vrachtwagens vol drinkwater naar afgelegen plekken. Ze diepen, samen met de lokale bevolking, bestaande drinkwaterplaatsen uit en leggen nieuwe wateropslagplaatsen aan. Al deze maatregelen moeten ertoe leiden dat mensen en dieren deze droogteperiode overleven.

Hulp van Cordaid in AFAR

 • 5893 mensen krijgen 4 maanden lang voedselhulp
 • 45.000 kinderen en vrouwen worden gecheckt op ondervoeding en indien nodig direct behandeld
 • 400 vrouwen verdienen een inkomen met de aanleg van moestuinen
 • 27.000 mensen worden 3 maanden lang van drinkwater voorzien
 • uitdiepen van 5 drinkwaterplaatsen voor 30.000 mensen en 150.000 stuks vee
 • aanleg van 2 waterreservoirs waardoor 5.000 mensen toegang hebben tot water

Meer over deze hulpverlening van Cordaid vindt u op de website.

ICCO en Kerk in Actie
ICCO en Kerk in Actie bieden vier maanden noodhulp aan 4.800 mensen in Ethiopië. De hulp bestaat uit voedsel; granen, bonen, peulvruchten en olie en wordt vanaf de vierde week van februari, drie keer per week gegeven. Er worden voedingssupplementen gegeven aan 560 kinderen en 1.880 zwangere vrouwen. ICCO en Kerk in Actie richten zich op boeren en nomaden die leven in de regio’s Oromia Region, Rayaitu Woreda en Wuchale Woreda. Verder worden 11.000 geiten en 700 koeien uitgedeeld aan de zwaarst getroffen gezinnen.  Er worden 7 wateropslagplaatsen aangelegd en 8 putten/ondergrondse wateropslagplaatsen worden hersteld, watercommissies krijgen training om deze waterbronnen goed te beheren.

Oxfam Novib
Oxfam biedt hulp aan de meest kwetsbare mensen die getroffen zijn door de extreme droogte, op gebied van WASH ( water, sanitaire voorzieningen, toiletten, watervoorziening per truck, etc),  herstel van waterputten en voedsel zekerheid & inkomen (slachten van veestapel en transport van vee, omgaan met vee and cash transfers zonder voorwaarden en met (vouchers). Op de website van Oxfam vindt u meer informatie over deze hulpverlening.

Plan Nederland
In samenwerking met de Ethiopische overheid zorgt Plan voor voedselhulp voor ruim 50.000 kinderen en vrouwen in de regio’s Amhara, Oromia en Southern Nations. Met speciale aandacht voor zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven. Ook distribueert Plan meel en olie. Bijna 14.000 ouders en gezondheidswerkers hebben gezondheidsvoorlichting gekregen en worden getraind in de zorg voor ondervoede kinderen. Op overheidsniveau traint Plan 22 voedselzekerheid-experts.

Vraagt om uw gift via hun noodhulpfonds.

Rode Kruis
Informatie over de hulpverlening van het Rode Kruis vindt u op de website.

Save

 • 2.100 medewerkers werken in 70% van de getroffen districten
 • Behandeling van ondervoede kinderen
 • Medische zorg voor patiënten met mazelen, hersenvliesontsteking, knokkelkoorts en schurft (ziektes gerelateerd aan ondervoeding)
 • Waterdistributie
 • Schoon drinkwater en hygiënevoorlichting op scholen
 • Voedselhulp
 • Financiële ondersteuning van boeren die hun inkomen kwijt zijn
 • Verstrekking van veevoer en zaden

Heeft sinds juni 2014 meer dan 2,1 miljoen mensen geholpen.
Vraagt om uw gift via de website.

Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling en haar partner het International Rescue Committee bieden noodhulp in de door droogte geteisterde regio’s Afar, Somali, Amhara, Oromia, SNNP en Gambella. We werken in die gebieden aan de watervoorziening en tegengaan van ondervoeding, maar bieden ook medische zorg. Ook zijn hulpgoederen als jerrycans, dekens, en hygiëne-kits aangeschaft voor mensen die hebben moeten vluchten vanwege de droogte. Onze hulp in genoemde regio’s komt ten goede aan zo’n 900.000 mensen.

Unicef
Levert grote hoeveelheden krachtvoedsel om acute ondervoeding te behandelen: ondervoede baby’s krijgen met voedingsstoffen verrijkte melk, oudere kinderen krijgen energierijke pindakaaspasta. Daarnaast werkt UNICEF aan het opzetten van een systeem om binnen de dorpen en wijken in steden ondervoeding op te sporen en te behandelen. In de gebieden waar mensen een nomadische levensstijl hebben breidt UNICEF het aantal mobiele gezondheidsteams uit, omdat meer mensen door de droogte vaker zorg nodig hebben. Samen met de overheid werkt UNICEF om waterbronnen en -pompen te repareren of nieuwe te installeren. In een aantal gebieden waar geen grondwater meer is levert UNICEF water met trucks. Meer informatie over deze hulpverlening vindt u op de website.

Vraagt uw steun via de website.

World Vision
Zorgt voor: voedseldistributie, gezondheidszorg (waaronder hulp aan ondervoede kinderen), drinkwater en onderhoud van waterputten. Meer info via de internationale website.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.