Stop de ebola-ramp

Grotenhuis, voorzitter SHO: “Aan adviezen zonder kritiek hebben we niets”

Voorzitter Grotenhuis van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) spreekt vol vertrouwen over de bestuurlijke vernieuwing die SHO het afgelopen jaar heeft doorgemaakt. Grotenhuis: “De SHO zijn van groot maatschappelijk belang. Al 25 jaar is de samenwerking van grote hulporganisaties bij uitzonderlijke rampen een uitstekende wijze om de Nederlandse bevolking te mobiliseren en om geld in te zamelen voor slachtoffers.”

“Aan adviezen zonder kritiek hebben we niets.” Dat zegt René Grotenhuis namens de SHO in een reactie op de berichtgeving van de website van De Correspondent. Het artikel in de Correspondent verwijst naar een rapport van februari 2014 van commissie Meurs. De SHO heeft met dit rapport in de hand vele veranderingen doorgevoerd. Grotenhuis was dan ook blij met het rapport van de commissie Meurs. Hij benadrukt dat de SHO al sinds medio 2013 een traject heeft ingezet om bestuurlijke vernieuwing continue door te voeren.

Grotenhuis: “We zijn het gewend dat tijdens acties van Giro555 kritische geluiden zijn te horen en willen daarom volkomen open zijn in onze berichtgeving. Het rapport is daarom nu ook online beschikbaar via onze website. We zijn op dit moment hard bezig om campagne te voeren en in het rampgebied in West-Afrika levens te redden. Ik kan u verzekeren, daarbij gaan ook dit keer fouten gemaakt worden. Dat is de reden waarom we regelmatig externe commissies ons laten adviseren over hoe we het beter kunnen doen. Het afgelopen jaar hebben we de inhoud van het rapport Meurs en de wijze waarop we de adviezen opvolgden besproken met vele relaties en partners, zowel met de hulporganisaties als het maatschappelijke veld. We hebben daarom ook nooit de wens of de illusie gehad dit rapport geheim te houden.”

De adviezen in het rapport draaien om drie kernpunten: (1) Communicatie: De openheid in diversiteit van alle verschillende samenwerkende hulporganisaties heeft ons vorig jaar tijdens de actie voor de Filipijnen al vele complimenten opgeleverd. Dat is ook te lezen in het rapport van de commissie Meurs. (2) De afspraken rond de verdeling van binnengekomen gelden zijn opnieuw kritisch geëvalueerd en aangepast. (3) Adviezen voor bestuurlijke vernieuwing zijn besproken en SHO is nu in het traject om ook externe bestuursleden te zoeken voor een functie in het bestuur van de SHO. De laatste twee onderwerpen zullen in januari hun beslag krijgen.

Kern van de aanbevelingen van de commissie Meurs was om binnen het bestuur een betere balans te creëren tussen de hulpverleners zelf en mensen van buiten. Grotenhuis: “We plukken nu de vruchten van het vele werk dat afgelopen jaar door de bestuursleden is verzet. We zullen ook de komende jaren onszelf steeds opnieuw weer kritisch laten adviseren door experts van buiten. SHO wil steeds opnieuw het gegeven vertrouwen waarmaken, ook in de komende 25 jaar. “ De commissie geeft vandaag nogmaals aan er alle vertrouwen in te hebben dat de SHO serieus werk heeft gemaakt van de aanbevelingen en vindt het goed om te constateren dat het rapport tot hernieuwing heeft geleid.

Download het rapport van commissie Meurs hier.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.