Aardbeving Haïti

Herstel van Haïti na aardbevingsramp nog steeds kwetsbaar

Aanstaande zaterdag, 12 januari, is het precies drie jaar geleden dat Haïti werd getroffen door een zeer zware aardbeving. Bij deze ramp vielen honderdduizenden doden en gewonden en 1,5 miljoen mensen raakten dakloos. Ook nu nog kampt Haïti met de gevolgen van deze enorme ramp.

Ondanks deze moeilijke omstandigheden hebben de deelnemende leden van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) in de afgelopen periode honderdduizenden mensen geholpen met het geven van onderdak, voedsel en het aanleggen van watervoorzieningen. Meer dan driekwart van de 1,5 miljoen mensen die door de ramp dakloos raakten, hebben de opvangkampen inmiddels verlaten. In 2012 konden meer dan 250 kampen worden gesloten. Het merendeel van het puin is geruimd en veel huizen, wegen en scholen zijn weer opgebouwd.

Farah Karimi, SHO-actiecoördinator Haïti:  “Haïti is en blijft voorlopig een heel arm land. Want al voor de aardbeving was de situatie op Haïti instabiel, de overheid zwak en de bevolking kwetsbaar. Ook wordt het regelmatig getroffen door natuurgeweld, zoals kort geleden door orkaan Sandy en kreeg het te maken met een hevige cholera-uitbraak. Dat er ook nu nog 350.000 mensen in tentenkampen wonen geeft aan dat projecten die duurzaam bijdragen aan de wederopbouw van het land hard nodig blijven. Het laatste deel van de SHO-actieopbrengst voor Haïti wordt daar dan ook de komende jaren aan besteed. De SHO-deelnemers hebben, ondanks de moeilijke situatie, veel bereikt.“

In Nederland werd na de actie ‘Help slachtoffers aardbeving Haïti’ via Giro 555 111 miljoen euro bij elkaar gebracht, waarvan de Nederlandse overheid 41 miljoen euro doneerde. Tot nu toe is 95 miljoen euro van de actieopbrengst door de SHO besteed aan vooral onderdak, voedsel- en watervoorzieningen. 5 van de vijftien SHO-deelnemers hebben in 2012 hun projecten in Haïti afgerond, 10 SHO-deelnemers zetten hun activiteiten tot uiterlijk eind 2014 voort. Zij gaan verder met de wederopbouw door het bouwen en repareren van huizen, het geven van trainingen over veiliger bouwen, het herstel van waterleidingen en -aansluitingen en aan een goede verwerking van afvalwater. Ook voeren zij projecten uit om de werkgelegenheid te stimuleren en het onderwijs te verbeteren.

De Algemene Rekenkamer (ARK) oordeelde in 2012 dat met de SHO-hulpverlening belangrijke resultaten zijn geboekt en dat de hulp terecht is gekomen bij de mensen die dit het hardst nodig hebben.  De Rekenkamer stelde ook de SHO de opbrengst van Giro 555 volgens de afspraken heeft verantwoord en dat de rapportage vollediger en transparanter is geworden.

Lees hier wat de plannen zijn voor het komende jaar en 2014. In april 2013 brengt de SHO een gedetailleerde rapportage uit over de resultaten van 3 jaar hulpverlening op Haïti.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.