Hoe is het er nu?

Twee jaar na de aardbevingen in 2015 is er door de Nepalese bevolking en hulporganisaties hard gewerkt aan herstel. Nadat direct na de ramp eerste levensreddende noodhulp is geboden, hebben hulporganisaties de getroffen gemeenschappen vervolgens geholpen om hun leven weer op te bouwen. Zij hebben mensen ondersteund met zaden, landbouwgereedschappen, vakopleidingen en leningen om een eigen bedrijf op te zetten. Ook zijn waterleidingen hersteld en tijdelijke of permanente scholen en klinieken gebouwd. Dankzij al deze inspanningen durven de getroffen gemeenschappen voorzichtig weer vooruit te kijken.

Weerbaarheid vergroot
Nepal is een land dat kwetsbaar is voor rampen, zoals aardbevingen, hevige regenval, landverschuivingen of juist periodes van droogte. Hulporganisaties hebben daarom bij hun hulpactiviteiten ook ingezet op het vergroten van de weerbaarheid van de bevolking. Samen met lokale dorpsgemeenschappen hebben zij in kaart gebracht (zie foto) wat de grootste risico’s zijn bij toekomstige rampen en mensen zijn getraind hoe zij daarop voorbereid kunnen zijn. Zo hebben mensen geleerd hoe ze aardbeving besteden kunnen bouwen, hoe zij in periode van minder regenval toch groente kunnen verbouwen, hoe zij watervoorzieningen kunnen onderhouden of wat te doen bij een ramp.

Bouwwerkzaamheden blijven achter
Hoewel het herstel in volle gang is, blijft de bouw van huizen, scholen en klinieken achter. De overheid heeft strenge regels opgesteld om ervoor te zorgen dat huizen en openbare gebouwen aardbevingsbestendig herbouwd worden, en vijf jaar voor de herbouw uitgetrokken. Het is goed dat deze regels er zijn en dat er zorgvuldig herbouwd wordt, want veiligheid gaat boven alles. Het opstellen, uitvoeren en controles van al deze regels en procedures verloopt echter traag. Zo kregen hulporganisaties pas anderhalf jaar na de ramp toestemming om met huizenbouw te beginnen. Nu de eerste huizen gebouwd worden, is er een enorme vertraging bij tussentijdse bouwinspecties die de overheid uitvoert, onder meer door een tekort aan de juiste formulieren en menskracht. De verwachting is dat ook de naderende verkiezingen (mei) voor grote vertragingen gaan zorgen, omdat overheidsfunctionarissen in beslag genomen worden door de voorbereidingen van deze verkiezingen. Ook verlopen bouwwerkzaamheden traag door een groot tekort aan metselaars en andere technici. Hulporganisaties hebben er daarom voor gekozen bouwvakkers op te leiden (zie foto) en dorpsgemeenschappen te trainen in veilig bouwen. Volledig herstel gaat nog jaren duren. Tot eind december 2017 blijven hulporganisaties met Giro555-geld werken aan het bouwen van huizen, scholen en klinieken. Daarna blijven hulporganisaties in Nepal actief met andere fondsen dan Giro555-geld.   

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555: