Nederland
helpt
Nepal

Hoe is het er nu?

Drie jaar na de aardbevingen in 2015 beginnen gemeenschappen zich langzaam te herstellen van de ramp. In de lagergelegen en beter toegankelijke gebieden gaat dit sneller dan in afgelegen berggebieden. Sinds februari 2016 zijn de blokkades aan de grens met India voorbij en het tekort aan brandstof en hulpgoederen is in de loop van dat jaar weer aangevuld. In tegenstelling tot eerdere verkiezingen, verliepen de lokale verkiezingen van half mei en eind juli 2017 relatief rustig en kon de hulpverlening doorgaan.

De National Recovery Authority (NRA) is in 2016 verder opgezet en georganiseerd. Toch heeft het lang uitblijven van een duidelijk overheidsbeleid voor permanente huizenbouw en het meerdere malen herzien van de richtlijnen voor bouw tot in het eerste kwartaal van 2017 gezorgd voor vertragingen in de bouw van huizen. Zo konden ook het Rode Kruis en Cordaid pas halverwege 2016 starten met de geplande huizenbouw, waarvoor zij derhalve acht maanden langer de tijd hebben gekregen met Giro555-gelden. Het uitblijven van de start van de huizenbouw leverde frustraties op bij de bevolking die herbouw van haar huizen als prioriteit zag. Het tekort aan bouwmaterialen en het gebrek aan geschoolde arbeiders heeft eveneens tot veel vertraging geleid. Veel huizen zijn nog niet afgebouwd en dat geldt ook voor de herbouw van permanente medische voorzieningen en scholen. Recentelijk heeft de NRA een nieuwe deadline gesteld die ervoor moet zorgen dat begunstigden uiterlijk midden juli 2018 alle deel-bijdragen waar zij recht op hebben voor het bouwen van nieuw onderdahebben ontvangen. (foto training aardbevingbestendig bouwen: Arie Kieviet, 2016)

Nepal kreeg daarnaast ook nog te maken met nieuwe rampen, zoals de hevige regenval gepaard gaande met overstromingen in augustus 2017. Bijna 1,7 miljoen mensen werden getroffen, weer waren er doden en gewonden te betreuren en 181.000 huizen raakten zwaar beschadigd of werden volledig verwoest. Het zal nog vele jaren duren tot Nepal is hersteld van deze ramp. Tot die tijd zal de bevolking kwetsbaar blijven en steun nodig hebben. De meeste hulporganisaties gaan door met wederopbouw en structurele ontwikkeling ook nu het geld van de Nationale Giro555-actie besteed is. Een belangrijk deel van het werk richt zich op het beter voorbereiden van mensen op toekomstige rampen. Zo worden risicoanalyses gemaakt, actieplannen opgesteld en ontwikkeld voor het verminderen van risico’s en mensen voorgelicht en getraind. (foto opstellen actieplan: Cordaid)

 

 

 

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.