Hoe het zit met de kosten

Voedselpakketten van Cordaid Mensen in Nood

Het actieteam ontvangt veel vragen over de kosten die de SHO maakt en hoe de verdeling van de gelden werkt. Hierover heeft de SHO standaard afspraken. Graag zetten wij het op een rij.

Hoe wordt het geld van Giro555 verdeeld?

Na aftrek van de actiekosten wordt het geld verdeeld over de deelnemende organisaties. Dat gaat via de verdeelsleutel. De penningmeester zorgt dat het geld volgens de verdeelsleutel wordt overgemaakt aan de deelnemende organisaties, die dit direct inzetten voor hulpverlening ter plaatse. Op dit moment is 21,5 miljoen euro van het rekeningnummer Giro555 doorgezet naar de deelnemers die hiervan nu hun hulp financieren.

Hoe ziet die verdeelsleutel eruit?

De verdeelsleutel is gebaseerd op hoeveel humanitaire hulp een organisatie wereldwijd biedt en hoeveel fondsen de organisatie zelf werft (zonder SHO). Hierbij de verdeelsleutel:

Verdeelsleutel  in %

CARE Nederland 7.35

Cordaid Mensen in Nood 18.87

ICCO & Kerk in Actie 10.31

Oxfam Novib 16.46

Nederlandse Rode Kruis 20.22

Stichting Vluchteling 0.00

Terre des Hommes 2.33

UNICEF Nederland 16.70

Save the Children 5.86

World Vision 1.90

TOTAAL 100.00

Stichting Vluchteling ondersteunt als deelnemer aan de SHO de actie voor de Filipijnen, maar deelt niet mee in de opbrengsten omdat ze geen noodhulpactiviteiten heeft in het rampgebied.

Welke kosten maakt de SHO in Nederland?

a. Actiekosten: kosten die het actieteam maakt om de publieksactie voor Giro555 neer te zetten. Bijvoorbeeld voor vormgeving, affiches en website. Dat zal naar schatting 1% van de opbrengsten zijn. De actiekosten zijn relatief laag, omdat bedrijven, leveranciers en omroepen belangeloos of tegen lage kosten meewerken met nationale acties. Verder zijn de loonkosten minimaal, omdat de deelnemende organisaties hun eigen personeel leveren en daarnaast veel met vrijwilliger wordt gewerkt. De SHO werkt zo min mogelijk met externe krachten.

b. Apparaatskosten: Volgens de vaste afspraken mogen deelnemers van de SHO maximaal 7% van het gedoneerde geld besteden aan apparaatskostenvergoeding (AKV). Dit zijn bedrijfskosten.

Besteedbaar bedrag aan noodhulp ter plaatse

Het besteedbare bedrag aan noodhulp omvat alle zaken die nodig zijn om noodhulp ter plaatse mogelijk te maken. Dus naast distributie van goederen ter plekke of het verlenen van directe hulp omvat dit ook transport, opslag-, personeel- en kantoorkosten ter plekke. Hoeveel die kosten precies zijn verschilt per organisatie en per project. De deelnemende organisaties maken deze precieze kosten inzichtelijk in de publieksrapportages die ze geregeld uitbrengen. Over het algemeen gebeurt dit 3, 6 en 12 maanden na de start van de noodhulpacties. Zo zal eind december de eindrapportage verschijnen over de Giro555-actie voor slachtoffers van de Syrische burgeroorlog.

Geen geld naar directiesalarissen

Het bestuur van de SHO bestaat uit de directeuren van de samenwerkende hulporganisaties. Giro555 heeft geen eigen, aparte directeur. Het voorzitterschap, penningmeesterschap en het actievoorzitterschap rouleert onder de tien vaste SHO deelnemers en is onbezoldigd. Tijdens een nationale actie wordt er zoveel mogelijk een beroep gedaan op de medewerkers van de organisatie die het actievoorzitterschap bekleedt, de overige deelnemers en vrijwilligers. Er wordt zo min mogelijk gebruikt gemaakt van betaalde externe krachten. De SHO heeft het hele jaar door drie parttime medewerkers die worden betaald uit contributie van de deelnemers van de SHO en deze kosten vallen dus buiten de opbrengsten van acties zoals de actie voor de Filipijnen.

Wie controleert de SHO?

Zowel SHO als de SHO-deelnemers worden door externe accountants gecontroleerd. Daarnaast volgen externe partijen het werk van SHO-deelnemers en zij rapporteren met regelmaat over hun bevindingen. 

De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken: heeft in 2011 een evaluatie gedaan naar de geboden noodhulp van de SHO-deelnemers op Haïti in 2010. Uit deze evaluatie blijkt dat met de SHO-gelden tienduizenden slachtoffers geholpen zijn in hun basisbehoeften en dat de hulp voldoet aan de internationaal aanvaarde principes voor humanitaire hulpverlening.

Klik hier voor het IOB rapport: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2011/11/15/iob-evaluation-assisting-earthquake-victims-evaluation-of-dutch-cooperating-aid-agencies-sho-support-to-haiti-in-2010.html  

De Algemene Rekenkamer (ARK): beoordeelt de jaarlijkse SHO-rapportage. Volgens de ARK zijn de SHO-rapportages opgesteld volgens de regels en is de kwaliteit en kwantiteit van de inhoudelijke en financiële verantwoording verbeterd ten opzichte van eerdere Giro555-acties. De Rekenkamer doet ook aanbevelingen over de verantwoording.

Lees hier rapporten van de Rekenkamer: https://giro555.nl/actions/aardbeving-haiti-2010/?rapportages

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.