Nederland
helpt
Sulawesi

Hoe informeert Giro555 u over de hulpverlening?

Dankzij de enorme betrokkenheid van het Nederlandse publiek is eind oktober bijna 15 miljoen euro ingezameld voor Sulawesi. De hulporganisaties achter Giro555 bieden inmiddels volop hulp. Hoe informeert Giro555 het Nederlandse publiek over deze hulpverlening en over de besteding van de actieopbrengst?

Via website en social media
Op giro555.nl en via social media bericht Giro555 regelmatig over de voortgang van de hulp. Dit zijn bijvoorbeeld korte berichten over een specifiek project of een persoonlijk verhaal van een hulpverlener of hulpontvanger.

Via rapportages
Op vaste momenten legt Giro555 uitgebreider verantwoording af over de besteding van de actieopbrengst. Dit doet Giro555 op de volgende momenten:

  • begin 2019: Giro555 brengt een kort verslag uit over de hulpverlening met Giro555-geld in de eerste drie maanden na de ramp. Dit verslag wordt via giro555.nl en via de media onder de aandacht gebracht.
  • halverwege 2019: Giro555 brengt een eerste tussenrapportage uit over de hulpverlening in het eerste half jaar na de ramp op Sulawesi. Deze tussenrapportage bevat ook een financiële verantwoording, waarin te zien is hoeveel procent de actieopbrengst in het eerste half jaar is besteed.
  • begin 2020: tweede tussenrapportage, inclusief financiële verantwoording, over het eerste jaar hulpverlening.
  • begin 2021: eindrapportage, inclusief financiële verantwoording, over twee jaar hulp aan Sulawesi.

De rapportages worden via giro555.nl en via de media onder de aandacht van het Nederlandse publiek gebracht. Mensen die bij hun donatie hebben aangegeven dat ze per email op de hoogte gehouden willen worden, ontvangen een emailing met de belangrijkste resultaten.

[Foto: Save the Children]

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.