Hoe is het nu in Noordoost-Nigeria?

De crisis in de Noordoost-Nigeria lijkt op dit moment niet verder af te nemen. Ook hier is sprake van een langdurig conflict, namelijk tussen het Nigeriaanse leger en gewapende groepen. In de drie zwaarst getroffen staten (Borno, Adamawa en Yobe) zijn eind april 2018 nog 2,3 miljoen mensen onzeker over waar hun volgende maaltijd vandaan komt. Dat is veel minder dan de 5,2 miljoen mensen die in het najaar van 2017 nog afhankelijk waren van voedselhulp. Het conflict zorgt ervoor dat mensen hun land niet kunnen bewerken, er voedseltekorten ontstaan en mensen afhankelijk zijn van voedselhulp. Daar komt bij dat droogte heeft gezorgd voor slechte oogsten in de afgelopen jaren en dat voedselreserves op zijn. In totaal zijn 7,7 miljoen mensen afhankelijk van noodhulp tegenover 8,5 miljoen mensen bij de start van de nationale actie.

Schending van mensenrechten
Burgers die in conflictgebieden wonen, lijden onder ernstige schendingen van mensenrechten. Sinds het begin van het conflict zijn meer dan 20.000 mensen gedood en meer dan 4.000 vrouwen en meisjes ontvoerd. Vooral in de deelstaat Borno hebben voortdurend geweld en militaire strategieën geresulteerd in ernstige beperkingen van de bewegingsvrijheid. Door deze beperkingen kunnen mensen bijvoorbeeld niet meer naar hun werk of hun land. Maar ook hulpverleners kunnen regelmatig niet bij de mensen komen die de hulp zo hard nodig hebben. Ook hier in Nederland dringen de schrijnende verhalen door van ontvoerde meisjes en kinderen die tegen hun wil in moeten meevechten.

Op de vlucht
In Nigeria zelf zijn 1,6 miljoen mensen op de vlucht geslagen voor het geweld en van de ongeveer 280.000 mensen die naar de omringende landen zijn gevlucht keren regelmatig mensen huiswaarts om daar niets meer terug te vinden wat ooit hun bezit was. Deze groepen zijn extra kwetsbaar en afhankelijk van hulp.Voorzieningen, zoals drinkwatervoorzieningen, raken overbelast in gebieden waar veel ontheemden naar toevluchten. Door het drinken van besmet water neemt de uitbraak van ziektes als diarree toe. Vooral kleine kinderen zijn heel kwetsbaar en kunnen snel overlijden. 440.000 kinderen zijn dusdanig ernstig ondervoed dat zij levensreddende hulp nodig hebben, terwijl naar schatting maar 30% van de zorgfaciliteiten nog functioneert in Borno . En dat in een staat waar malaria endemisch is en cholera regelmatig de kop opsteekt.

Droogte vs hevige regen
De droogte wordt in andere jaargetijden afgewisseld met hevige regen, waardoor in veel gebieden overstromingen zijn ontstaan en de toegang tot mensen in nood sterk beperkt is. Wegen zijn lange tijd onbegaanbaar voor hulpkonvooien en helikopters kunnen niet landen in overstroomde gebieden. Dit maakt hulp niet alleen lastig, maar ook duur en lastig te plannen.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie