Hoe is het nu in Somalië?


Al decennialang zorgen gewapende conflicten, burgeroorlog, politieke instabiliteit, een zeer zwakke overheid, natuurrampen waaronder extreme droogtes en armoede voor ramp op ramp. In Somalië is de situatie licht verbeterd ten opzichte van het najaar 2017. Het aantal hulpbehoevenden is gezakt van 6,2 miljoen naar 5,4 miljoen mensen en het aantal mensen in voedselnood is gedaald naar 2,7 miljoen. Dat zijn nog steeds veel mensen, maar vooral de regens van de afgelopen maanden zorgen in delen van Somalië voor verlichting bij een deel van de noodlijdende bevolking. Ook het aantal ondervoede kinderen is gezakt van 388.000 naar 301.000, waarvan 48.000 zwaar ondervoede kinderen levensreddende behandeling nodig heeft ten opzichte van 87.000 een half jaar geleden.

Veel regen en goede oogsten
In maart en april is er in grote delen van Somalië veel regen gevallen, tot zelfs 200% van de normale hoeveelheid in vooral Zuid- en Noordwest-Somalië. Vee kan weer drinken, land kan weer ingezaaid worden en er is meer water beschikbaar voor dagelijkse activiteiten, zoals koken en wassen. In die delen van Somalië zal de voedselzekerheid naar verwachting meer verbeteren dan eerder verwacht als gevolg van goede oogsten. In de noordelijke en centrale regio’s zullen arme herders echter nog steeds weinig dieren hebben om voedsel te kopen; deze dieren zijn de afgelopen jaren massaal gestorven en een veestapel opbouwen kost tijd. Als er geen hulp is, blijven deze groepen mensen die afhankelijk zijn van hun vee voor levensonderhoud nog langere tijd voedselonzeker.

De keerzijde van veel regen: overstromingen
De bovengemiddelde regenval in Somalië en de Ethiopische hooglanden zorgt helaas ook voor overstromingen doordat de totaal uitgedroogde aarde het water amper op kan nemen met als gevolg schade aan gewassen en mensen die ontheemd raken. Vooral in kampen voor ontheemden vluchten kwetsbare mensen opnieuw en raken voorzieningen beschadigd door het hoge water. Zo lopen latrines vol of raken beschadigd, met als gevolg onhygiënische omstandigheden en een hoger risico op ziekten als malaria, cholera en acute diarree. Door een gebrek aan goede medische voorzieningen en opgeleid personeel krijgen ziektes als deze de kans om zich snel te verspreiden.

Op de vlucht
Er zijn bijna 1 miljoen mensen in eigen land op de vlucht door de huidige crisis. Dit aantal komt bovenop de 1,1 miljoen ontheemden uit eerdere crises. Beide groepen zijn volledig afhankelijk van noodhulp.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie