Hoe is het nu in Zuid-Soedan?

Mede door de geboden noodhulp is de hongersnood in de voormalige provincie Unity sind juni 2017 afgewend. Tegelijkertijd zorgt de aanhoudende burgeroorlog en daarmee gepaard gaande economische achteruitgang dat het aantal mensen dat hulp nodig heeft is toegenomen van 4,9 miljoen in mei 2017 naar 6 miljoen mensen in juli 2017 en naar 7 miljoen mensen eind april 2018. Inmiddels is Zuid-Soedan al 5 jaar in oorlog door een scheuring binnen de regering. Hoe langer de oorlog duurt, hoe meer de bevolking lijdt onder het geweld en hoe groter de humanitaire ramp.

Op de vlucht
Mensen hebben steeds minder mogelijkheden om zichzelf te beschermen en in eigen levensonderhoud te voorzien. Het geweld zorgt ervoor dat mensen huis en haard verlaten en soms meerdere malen moeten vluchten. Inmiddels zijn ruim 4 miljoen mensen op de vlucht, waaronder 1,9 miljoen mensen in eigen land. Daaronder zijn naar schatting 85% kinderen en vrouwen. Meer dan 2,4 miljoen mensen zijn naar buurlanden vertrokken, waarvan één miljoen alleen al naar Oeganda.

Geweld en rechtenschendingen
Geweld en rechtenschendingen zijn de harde realiteit voor de bevolking. Verkrachtingen en andere vormen van geweld tegen vooral vrouwen zijn wijdverspreid. Vrouwen en meisjes kunnen zich nauwelijks beschermen hiertegen, omdat zij om te overleven dagelijks lange afstanden moeten afleggen om brandhout en water te halen.

Het geweld en de onveiligheid zorgen ervoor dat mensen hun land niet kunnen bewerken en de voedselproductie laag is, en ook dat markten niet functioneren en goederen schaars zijn die niet kunnen worden aangevoerd. Dit heeft weer als effect dat prijzen stijgen met inflaties tot wel 200%, waardoor de arme bevolking nauwelijks meer voedsel kan kopen. Brandstoftekorten zorgen ervoor dat economische activiteiten stil komen te liggen. Werkgelegenheid is er nauwelijks. Deze neerwaartse spiraal kent nog geen einde.

Aanhoudende droogte, voedselonzekerheid en schaarse toegang tot gezondheidszorg
De jarenlange droogte zorgt voor mislukte oogsten en uitstervend vee. Het regenseizoen heeft er eind 2017 voor gezorgd dat er weer geoogst kon worden in sommige gebieden, maar de landelijke productie bleef ver achter bij het jaarlijkse gemiddelde, waardoor prijzen op de markt hoog bleven en er onvoldoende voedsel was om voldoende voorraden aan te leggen voor magere tijden. Begin 2018 volgde weer een droog seizoen en nam de voedselonzekerheid op vele plekken weer toe met honger en ondervoeding als gevolg. Ruim 1,1 miljoen kinderen onder de 5 jaar oud is ondervoed, waarvan 300.000 ernstig. Zij hebben direct levensreddende hulp nodig, maar de verwoesting van gezondheidszorgfaciliteiten, aanvallen op gezondheidswerkers, tekorten aan medicijnen en geschoolde gezondheidsmedewerkers, zorgen ervoor dat toegang tot gezondheidszorg steeds schaarser wordt. Nog maar 22% van de gezondheidsfaciliteiten is volledig operationeel. Mede hierdoor verspreiden ziektes als de mazelen en cholera zich snel.

Ook aan andere basisvoorzieningen is een groot tekort. Zo zijn scholen vernietigd en leraren op de vlucht geslagen, waardoor zeker 2 miljoen kinderen niet naar school kunnen.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie