Help slachtoffers
hongersnood

Hoe is het nu?

Hoe is de situatie nu, mei 2018, in de getroffen landen?

Hoe is het nu in Zuid-Soedan?
Mede door de geboden noodhulp is de hongersnood in de voormalige provincie Unity sind juni 2017 afgewend. Tegelijkertijd zorgt de aanhoudende burgeroorlog en daarmee gepaard gaande economische achteruitgang dat het aantal mensen dat hulp nodig heeft is toegenomen van 4,9 miljoen in mei 2017 naar 6 miljoen mensen in juli 2017 en naar 7 miljoen mensen eind april 2018. Inmiddels is Zuid-Soedan al 5 jaar in oorlog door een scheuring binnen de regering. Hoe langer de oorlog duurt, hoe meer de bevolking lijdt onder het geweld en hoe groter de humanitaire ramp.

Lees verder over de situatie in Zuid-Soedan een jaar later.

Cijfers uit maart 2018 geven de volgende situatie in Zuid-Soedan aan:

  • 7 miljoen mensen zijn in nood
  •  1,1 miljoen kinderen onder de 5 jaar oud is ondervoed, waarvan 300.000 kinderen ernstig
  • 1,9 miljoen mensen zijn op de vlucht binnen Zuid-Soedan, 2,4 miljoen mensen zijn gevlucht uit Zuid-Soedan

Hoe is het nu in Noordoost-Nigeria?

De crisis in de Noordoost-Nigeria lijkt op dit moment niet verder af te nemen. Ook hier is sprake van een langdurig conflict, namelijk tussen het Nigeriaanse leger en gewapende groepen. In de drie zwaarst getroffen staten (Borno, Adamawa en Yobe) zijn eind april 2018 nog 2,3 miljoen mensen onzeker over waar hun volgende maaltijd vandaan komt. Dat is veel minder dan de 5,2 miljoen mensen die in het najaar van 2017 nog afhankelijk waren van voedselhulp. Het conflict zorgt ervoor dat mensen hun land niet kunnen bewerken, er voedseltekorten ontstaan en mensen afhankelijk zijn van voedselhulp. Daar komt bij dat droogte heeft gezorgd voor slechte oogsten in de afgelopen jaren en dat voedselreserves op zijn. In totaal zijn 7,7 miljoen mensen afhankelijk van noodhulp tegenover 8,5 miljoen mensen bij de start van de nationale actie.

Lees verder over de situatie in Nigeria een jaar later.

Cijfers over Nigeria uit april 2018:

 • 7,7 miljoen mensen in nood
 • 2,3 miljoen mensen verkeren in acute voedselnood
 • 1,6 miljoen mensen zijn op de vlucht binnen Noordoost-Nigeria, 280.000 mensen zijn naar buurlanden gevlucht

Hoe is het nu in Somalië?
Al decennialang zorgen gewapende conflicten, burgeroorlog, politieke instabiliteit, een zeer zwakke overheid, natuurrampen waaronder extreme droogtes en armoede voor ramp op ramp. In Somalië is de situatie licht verbeterd ten opzichte van het najaar 2017. Het aantal hulpbehoevenden is gezakt van 6,2 miljoen naar 5,4 miljoen mensen en het aantal mensen in voedselnood is gedaald naar 2,7 miljoen. Dat zijn nog steeds veel mensen, maar vooral de regens van de afgelopen maanden zorgen in delen van Somalië voor verlichting bij een deel van de noodlijdende bevolking. Ook het aantal ondervoede kinderen is gezakt van 388.000 naar 301.000, waarvan 48.000 zwaar ondervoede kinderen levensreddende behandeling nodig heeft ten opzichte van 87.000 een half jaar geleden.

Lees verder over de situatie in Somalië een jaar later.

Enkele cijfers over Somalië uit maart 2018:

 • 5,4 miljoen mensen zijn in nood
 • 2,7 miljoen mensen verkeren in acute voedselnood
 • 301.000 kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding
 • 1 miljoen mensen zijn op de vlucht binnen Somalië

Hoe is het nu in Jemen?
In Jemen woedt sinds 2015 een burgeroorlog met grote humanitaire gevolgen. In grote delen van het land is het onveilig en wordt gevochten. De economische achteruitgang is gigantisch, er is grote voedselonzekerheid en essentiële openbare diensten als zorg en onderwijs zijn ingestort. De al kwetsbare bevolking lijdt enorm onder dit conflict. Door het conflict speelt zich hier de grootste voedselcrisis in de wereld af. Het aantal mensen dat afhankelijk is van hulp is in een jaar tijd dramatisch toegenomen tot 22,2 miljoen mensen, ruim driekwart van de totale bevolking van het land. 17,8 miljoen mensen weten niet waar hun volgende maaltijd vandaan komt en heeft acute voedselhulp nodig. Dat zijn ongeveer evenveel mensen als in heel Nederland wonen; ijzingwekkende aantallen. Hieronder vallen 400.000 zwaar ondervoede kinderen die levensreddende behandeling nodig hebben.

Lees meer over de situatie in Jemen een jaar later.

Enkele cijfers over Jemen uit maart 2018:

 • 22,2 miljoen mensen (driekwart van de bevolking*) zijn in nood (*totaal aantal inwoners: 27,4 miljoen)
 • 17,8 miljoen mensen (25 %) hebben dringen voedselhulp nodig
 • 400.000 kinderen lijden aan ernstige acute ondervoeding
 • 2 miljoen mensen zijn op de vlucht binnen Jemen

*Update mei 2018, bij de publicatie eindrapportage actie ‘Help slachtoffers hongerrampen’

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.