Stop de ebola-ramp

‘Hoe wordt het geld verdeeld?’ – antwoorden op deze en andere vragen over Giro555

Rapportages en procedures over noodhulp-activiteiten van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) worden altijd aan het publiek aangeboden via deze website. Zo kan iedereen tot in detail lezen wat er is gebeurd met Giro555 opbrengsten van bijvoorbeeld acties voor Haïti, Syrië of de Filipijnen. Hieronder vindt u antwoorden op vragen over hoe geld van Giro555 wordt verdeeld tijdens deze actie tegen de ebola-ramp. Lees ook hoe het met de kosten van de actie zit en wat de tien hulporganisaties op dit moment al in het rampgebied doen.

Hoe wordt het geld van Giro555 verdeeld?

De opbrengsten van de Nationale Actie ‘Stop de ebola-ramp!’ worden verdeeld onder de hulporganisaties achter Giro555. De verdeelsleutel is gebaseerd op hoeveel humanitaire hulp een organisatie wereldwijd biedt en hoeveel fondsen de organisatie zelf werft (zonder SHO).

Het uiteindelijke besluit van het bestuur over de verdeelsleutel is uiteraard vooraf getoetst met als hoofdvraag of de hulporganisatie samen met haar internationale koepelorganisatie direct hulp verlenen aan de slachtoffers van de ebola-ramp in West-Afrika. Na aftrek van de actiekosten wordt het geld verdeeld over de deelnemende organisaties. De penningmeester zorgt dat het geld volgens de verdeelsleutel wordt overgemaakt aan de deelnemende organisaties, die dit direct inzetten voor hulpverlening ter plaatse.

Hoe ziet die verdeelsleutel eruit tijdens de actie tegen de ebola-ramp?

Verdeelsleutel in %

CARE Nederland – 6,04

Cordaid Mensen in Nood – 15,49

ICCO & Kerk in Actie – 9,79

Oxfam Novib – 16,66

Nederlandse Rode Kruis – 19,10

Stichting Vluchteling – 5,30

Terre des Hommes – 2,49

UNICEF Nederland – 16,41

Save the Children – 6,91

World Vision – 1,82
TOTAAL 100,00

Alle bovenstaande organisaties waren al actief in het ebola-rampgebied voor de Nationale Actie ‘Stop de ebola-ramp!’ van start ging.

Bekijk hieronder op welke manier de hulporganisaties al actief zijn in  Guinee, Liberia of Sierra Leone:

 

Welke kosten maakt de SHO in Nederland?

Actiekosten: kosten die het actieteam maakt om de publieksactie voor Giro555 neer te zetten. Bijvoorbeeld voor vormgeving, affiches en website. Dat zal naar schatting 2 à 3% van de opbrengsten zijn. De actiekosten zijn relatief laag, omdat bedrijven, leveranciers en omroepen belangeloos of tegen lage kosten meewerken met nationale acties. Verder zijn de loonkosten minimaal, omdat de deelnemende organisaties hun eigen personeel leveren en daarnaast veel met vrijwilliger wordt gewerkt. De SHO werkt zo min mogelijk met externe krachten. Apparaatskosten: volgens de vaste afspraken mogen deelnemers van de SHO maximaal 7% van het gedoneerde geld besteden aan apparaatskostenvergoeding (AKV). Dit zijn bedrijfskosten.

Hoe zit het met de besteedbare bedragen aan noodhulp ter plaatse?

Het besteedbare bedrag aan noodhulp omvat alle zaken die nodig zijn om noodhulp ter plaatse mogelijk te maken. Dus naast distributie van goederen ter plekke of het verlenen van directe hulp omvat dit ook transport, opslag-, personeel- en kantoorkosten ter plekke. Hoeveel die bestedingen precies zijn verschilt per organisatie en per project. De deelnemende organisaties maken deze precieze bestedingen inzichtelijk in de publieksrapportages die ze geregeld uitbrengen. Over het algemeen gebeurt dit 3, 6 en 12 maanden na de start van de noodhulpacties.

Gaat er geld naar directiesalarissen?

De salariskosten zijn minimaal omdat hulporganisaties hun eigen mensen inzetten en veel vrijwilligers meehelpen. Giro555 heeft ook geen aparte, eigen directeur. Het bestuur van Giro555 bestaat uit de directeuren van de hulporganisaties, die betaald krijgen uit hoofde van hun functie vanuit hun organisatie, en drie onafhankelijke bestuurders (voorzitter, penningmeester en media-/communicatie expert) die onbezoldigd werken en hooguit gemaakte kosten vergoed krijgen.

Tijdens een nationale actie wordt er zoveel mogelijk een beroep gedaan op de medewerkers van de organisatie die het actievoorzitterschap bekleedt, de overige deelnemers en vrijwilligers. Er wordt zo min mogelijk gebruikt gemaakt van betaalde externe krachten.

Giro555 heeft het hele jaar doordrie parttime medewerkers die worden betaald uit contributie van de deelnemers van Giro555 en deels uit de actie opbrengsten.

Wie controleert de SHO?

Zowel SHO als de hulporganisaties achter SHO worden door externe accountants gecontroleerd. Daarnaast volgen externe partijen het werk van SHO-deelnemers en zij rapporteren met regelmaat over hun bevindingen.

    • De Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in 2011 een evaluatie gedaan naar de geboden noodhulp van de SHO-deelnemers op Haïti in 2010. Uit deze evaluatie blijkt dat met de SHO-gelden tienduizenden slachtoffers geholpen zijn in hun basisbehoeften en dat de hulp voldoet aan de internationaal aanvaarde principes voor humanitaire hulpverlening. Klik hier voor het IOB rapport.
    • De Algemene Rekenkamer (ARK) beoordeelde ook de SHO-rapportage over Haiti actie. De ARK publiceerde eind December 2013 een onderzoek over de SHO-rapportage 2012 `Help slachtoffers aardbeving Haïti’. “De transparantie over de besteding van de gelden is hiermee verder toegenomen”, aldus het ARK-rapport. De Rekenkamer doet ook aanbevelingen over de verantwoording.
Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.