Hoe wordt het geld verdeeld onder de deelnemende hulporganisaties?

Een vaste verdeelsleutel zorgt ervoor dat jouw gift zo snel en effectief mogelijk wordt omgezet in hulp aan het rampgebied.

Hoe werkt deze verdeelsleutel?
Na aftrek van de actiekosten, wordt het geld van Giro555 verdeeld over de elf deelnemende organisaties. Dat gaat via een vaste verdeelsleutel.

De deelnemende hulporganisaties voldoen aan strenge criteria, zoals snelle toegang tot de gebieden waar hulp nodig is, schaalgrootte en omvang van de organisatie, rapportage-eisen en het onderschrijven van internationale conventies en deelname aan internationaal overleg.

Voorafgaand aan iedere actie bespreekt het bestuur de toepasbaarheid van de vaste verdeelsleutel bij die specifieke ramp. Het kan immers voorkomen dat deelnemende organisaties niet directe hulp kunnen verlenen in het rampgebied. Het komt regelmatig voor dat daarom deelnemende organisaties niet meedelen in de opbrengst van een Giro555 actie. Bij de actie voor de slachtoffers van de ramp in de Filipijnen in 2013 heeft bijvoorbeeld Stichting Vluchteling aangegeven niet te willen meedelen, aangezien zij op dat moment nog geen noodhulp verleenden in het gebied. De opbrengsten zijn  toen verdeeld over negen deelnemende organisaties. Ook tijdens de actie voor Syrië in 2013 hebben twee organisaties niet meegedeeld in een gedeelte van de opbrengst.

De verdeelsleutel is gebaseerd op hoeveel noodhulp een organisatie wereldwijd biedt en op het draagvlak en vertrouwen dat een organisatie heeft in Nederland, gemeten aan de hand van de fondsen die de organisatie zelf werft (zonder Giro555 opbrengst). De percentages die uit deze rekensom zijn gekomen zijn vanaf juli 2016 vastgesteld en zijn een jaar geldig:
CARE Nederland 6,06%, Cordaid Mensen in Nood 15,49%, Kerk in Actie 8,8%, Oxfam Novib 12,74%, Plan Nederland 6,84%, Nederlandse Rode Kruis 16,43%, Stichting Vluchteling 6,33%, Terre des Hommes 2,75%, UNICEF Nederland 13,92% Save the Children 7,82%, World Vision 2,82%. Deze organisaties zorgen dat van het geld zo snel en effectief mogelijk hulp geboden wordt.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.