Droogte Hoorn van Afrika

Honger naar Verandering op tv

Honger naar Verandering. Foto: Flip de JongOp woensdag 9 november zendt de VARA om 20.25 uur op NL 2 de documentaire ‘Honger naar Verandering’ uit. Deze documentaire van Flip de Jong en Rens Broekhuis gaat over het hongergebied Wajir in noordoost Kenia, aan de grens met Somalië. Wat doet de bevolking daar zelf en kunnen wij ze helpen, zonder daarmee de ellende op de lange termijn in stand te houden?

Discussie over het nut van noodhulp
De hongersnood in de Hoorn van Afrika, die al meer dan een half jaar duurt, heeft opnieuw de discussie losgemaakt over het nut van noodhulp. Ook komen er steeds meer vragen over de noodzaak van structurele hulp en de effectiviteit van ontwikkelingshulp in gebieden die niet alleen geplaagd worden door droogte, maar ook door oorlog en politieke instabiliteit.

Twaalf miljoen mensen hebben voedselhulp nodig
In de Hoorn van Afrika hebben twaalf miljoen mensen voedselhulp nodig. Ook in Wajir, een Somalische regio in het noordoosten van Kenia, grenzend aan Somalië. Een regio die wordt verwaarloosd door de centrale regering in Nairobi en met maar 6 km asfaltweg, op de militaire basis. In Wajir leven de meeste mensen als herder. Maar hun dieren – geiten, koeien en kamelen – gaan dood door de droogte en gebrek aan voedsel. Dus trekken ze naar dorpen of Wajir-stad. Daar is tenminste nog een beetje water én internationale voedselhulp, ook al is het veel te weinig.

Kinderen weer naar school door de voedselhulp
Ondanks die hulp is de bevolking zich er terdege van bewust dat het anders moet. Herders vertellen dat ze willen dat hun kinderen naar school gaan om een vak te leren en niet alleen maar naar de Koranschool. Of ze vertellen dat ze zelf boer willen worden om met irrigatie groente te kweken. Dat is nodig, want er zijn veel te veel dieren. Daardoor komt de droogte extra hard aan. Maar dezelfde droogte die de dieren doet doodgaan, brengt de kinderen naar school, zegt schoolhoofd Habiba. Ze gaat persoonlijk langs bij de hulpbehoevende families om hun kinderen, en zeker ook de meisjes, naar school te sturen. Mede dankzij de internationale voedselhulp op school, voor álle gezinsleden, is dit erg succesvol.

Door overleg geen conflicten in Wajir
Op officiële distributiepunten is te weinig voedsel, maar dankzij overleg tussen de verschillende clanleiders komt het niet tot ongeregeldheden in Wajir. Bij de vorige grote droogte, twintig jaar geleden was dat anders. Toen was er sprake van een burgeroorlog tussen de verschillende clans om het schaarse water. Dankzij de vrouwen die hun mannen dwongen hun wapens in te leveren, kwam daar een eind aan. De vrouwen zorgden voor een permanente overlegstructuur tussen de clans om nieuwe conflicten te voorkomen. Een structuur die nu nog steeds functioneert. Diezelfde vrouwen proberen nu om de kinderen naar school te krijgen en de maatschappij minder kwetsbaar te maken voor de droogte. Ondanks een zwakke en corrupte overheid komen er zo toch structurele projecten van de grond in Wajir, vaak in combinatie met noodhulp.

Vrede in Somalië noodzakelijk
Door de droogte en het gebrek aan steun vanuit de overheid, zijn veel jongeren toch ontevreden en daardoor kwetsbaar voor de werving door Al-Shabaab, de radicale moslimbandieten uit buurland Somalië. Hier zal pas een eind aan komen als ook de Somaliërs in Somalië door onderling overleg tot vrede komen. Net als twintig jaar geleden in Wajir. Iets wat niet af te dwingen valt van buitenaf met VN troepen of een machteloze regering in de hoofdstad Mogadishu.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.