Tsunami Azië

Hulp aan tsunami slachtoffers afgerond

Drie jaar na de allesverwoestende tsunami ronden de Samenwerkende Hulporganisaties de opbouwwerkzaamheden af. De recordopbrengst van ruim 200 miljoen Euro is de afgelopen jaren besteed aan noodhulp en wederopbouw. De hulp varieert van grootschalig (huizen, scholen, ziekenhuizen) tot kleinschalig (inentingen, zaaigoed, trainingen en lesmateriaal). Zo’n 3 miljoen mensen hebben hulp gekregen van de SHO.

Niet eerder zetten de Nederlandse hulporganisaties zo’n grote actie op touw. Actievoorzitter Hans Bruning van de SHO is erg tevreden: “Als je ziet wat er in de beginperiode gedaan is dan is dat geweldig. Epidemieën zijn voorkomen en eerste hulp is verleend. Daarna begon de wederopbouw. “Dat ging natuurlijk gepaard met de nodige moeilijkheden, maar als je nu ziet wat er staat dan word je daar stil en dankbaar van”. De wederopbouw is nog niet volledig afgerond en zal nog enige tijd in beslag nemen maar er is veel gedaan. Bruning: “Mensen kunnen hun leven weer oppakken, mede dankzij de hulp uit Nederland. Het was niet voor niets.”

Na de tsunami-actie werd meer dan ooit tevoren duidelijk dat de SHO zich rekenschap moeten geven van de soms hooggespannen verwachtingen in de samenleving van de effecten van de hulp en de terechte vraag om transparantie en inzicht in de werkwijze van de SHO en de betrokken hulporganisaties. De Samenwerkende Hulporganisaties zijn sinds 1 oktober 2007 omgevormd tot een stichting met statuten en reglementen. Nieuwe toetreders, maar ook de bestaande leden, worden gecontroleerd door een onafhankelijke Raad van Toezicht.

Aan de tsunami-actie deden acht SHO-deelnemers mee: ICCO&Kerk in Actie, Cordaid, het Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Stichting Vluchteling, Tear, Terre des Hommes en Unicef Nederland. Negen gastleden deelde mee in de opbrengsten van de tsunami-actie.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.