Hulp slachtoffers overstromingen Zuidoost-Azië

Zware overstromingen in Bangladesh, Nepal en India hebben al aan meer dan 1200 mensen het leven gekost. Ruim 41 miljoen mensen zijn zwaar getroffen door het noodweer als gevolg van aanhoudende regen. Tienduizenden huizen, scholen en ziekenhuizen zijn verwoest, veel mensen zijn dakloos en ontheemd.

Het moessonseizoen in Zuidoost-Azië duurt van juni tot september en gaat wel vaker gepaard met overstromingen en hevige regenval. Maar dit jaar zijn de gevolgen catastrofaal.  De VN spreekt van de ernstigste overstromingen in tien jaar. Vele doden en verwoeste gebouwen zijn te betreuren. En hele gebieden zijn nog altijd onbereikbaar door enorme schade aan wegen, bruggen, spoorwegen en vliegvelden.

Foto: Save the Children

 

Hulporganisaties zijn blij met uw steun

Giro555 volgt de ontwikkelingen in Zuidoost-Azië op de voet. De meeste hulporganisaties verbonden aan Giro555 zijn nu actief in het rampgebied. Hieronder leest u welke organisaties waar werkzaam zijn. Uw bijdrage aan afzonderlijke hulporganisaties is meer dan welkom!

CARE

CARE is actief in Bangladesh, Nepal en India. In Nepal deelt CARE momenteel voedsel, hygiënekits en muskietennetten uit, hiermee zijn 7000 mensen geholpen. In Bangladesh versterkt CARE cash transfers aan ruim 6000 mensen. In India krijgen mensen voedsel, schoon drinkwater en onderdak, hiermee zijn thans 18000 mensen bereikt. Daarnaast krijgen moeders in zowel India en Nepal kraamzorgpakketten.

Cordaid

Cordaid is actief in Bangladesh, Nepal en India. Cordaid verstrekt tentzeilen, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, voedsel en huishoudelijke artikelen. Cordaid helpt nu 22.000 huishoudens, in totaal meer dan 110.000 mensen; in India krijgen 7.000 huishoudens hulp, in Nepal 8.000 en in Bangladesh 7.000.

ICCO/Kerk in Actie

ICCO is werkzaam in Bangladesh en Nepal. In Nepal verstrekt ICCO overlevingspakketten voor een maand (eten, drinkwater, hygiëne-artikelen), thans aan 600 huishoudens. In Bangladesh krijgen mensen eveneens overlevingspakketten (eten, medicijnen, drinken hygiëneartikelen, kaarsen), op dit moment zijn 2800 families geholpen. In Bangladesh maakt ICCO voor het eerst gebruik van een mobiele applicatie. Getroffenen kunnen hun locatie doorgeven via GPS. Zo wordt heel snel zichtbaar waar de getroffenen zich bevinden. Doneren kan op rekeningnummer NL89ABNA0457457457 tnv Kerk in Actie – Noodhulp Bangladesh en Nepal. Lees: artikel Kerk in Actie

Oxfam Novib

Oxfam werkt in Bangladesh, India en Nepal. In Bangladesh verstrekt Oxfam veilig (drink)water en hygiëneartikelen. Kwetsbare huishoudens hebben inmiddels cash transfers ontvangen voor eerste levensbehoeftes. In India krijgen mensen schoon drinkwater, onderdak, hygiënekits en voedsel. In Nepal werkt Oxfam aan hygiëne, voeding en (tijdelijk) onderdak. Binnenkort worden noodlatrines gebouwd, en later komt hier landbouwsupport voor boerengezinnen bij. Lees: artikel 1 Oxfam  Lees: artikel 2 Oxfam

Plan Nederland

Plan is actief in Bangladesh, India en Nepal. In Bangladesh hebben inmiddels 18.750 mensen schoon drinkwater gekregen, hebben 1.600 families cash transfers gekregen, hebben 10.047 mensen sanitaire voorzieningen gekregen, en 1.600 mensen hebben toegang tot schoon drinkwater. In India hebben 5.000 mensen noodonderdak en hygiënepakketten gekregen. In Nepal heeft Plan huishoudelijke artikelen uitgedeeld aan 4.876 huishoudens. U kunt doneren op het noodfonds van Plan. Lees: artikel Plan

Rode Kruis

Rode Kruis is actief in India, Bangladesh en Nepal. In India krijgen mensen schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, voorlichting over hygiëne en tijdelijk noodonderdak. In Bangladesh krijgen slachtoffers voedsel, tijdelijk noodonderdak, hulp bij herstel of huur van huizen, basisgezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. In Nepal krijgen getroffenen voedsel, tijdelijk noodonderdak en hulp bij herstel van huizen, basisgezondheidszorg, schoon water en sanitaire voorzieningen. Lees: artikel Rode Kruis. Het Nederlandse Rode Kruis heeft een speciale rekening geopend: giro 6868.

Save the Children

Save the Children verleent hulp in India, Nepal en Bangladesh. In de drie landen krijgen mensen schoon drinkwater, hygiëneartikelen, beschutting, voedsel en contant geld. Kinderen krijgen bescherming en begeleiding in Child Friendly Spaces. In India bereikt Save the Children 60.000 mensen, onder wie 24.000 kinderen. Kinderen krijgen schoolpakketten en scholen/klaslokaaltjes worden geopend of heropend. In Bangladesh helpt de organisatie ook met het herstel van waterpunten en toiletten. In Nepal heeft Save the Children 1800 tentzeilen uitgedeeld, en babyverzorgingspakketten. Lees: artikel Save the Children

Terre des Hommes

Terre des Hommes helpt in Bangladesh, tot dusver met de verstrekking van 5.000 waterzuiveringstabletten, 25.362 liter vers drinkwater, 450 dekzeilen, 3.000 hygiëne kits en energierepen voor 17.431 huishoudens, en met steun van World Food Programme 65.366 High Energy Biscuit. Het opzetten van een systeem voor cash transfers is in ontwikkeling, evenals een programma ‘Cash for Work’, het aanboren van nieuwe waterbronnen, het herstellen van beschadigde watervoorzieningen, en het beschermen en voeden van kinderen. Lees: artikel Terre des Hommes

Unicef

Unicef is actief in Bangladesh, India en Nepal. Unicef biedt opvang aan mensen die huis en bezittingen kwijt zijn. In Nepal zijn inmiddels hulpgoederen uitgedeeld aan 67.000 mensen, waaronder waterzuiveringstabletten, emmers, dekens, klamboes, plastic zeildoek om tenten van te maken en babykleertjes en luiers. Om ervoor te zorgen dat kinderen wier school is verwoest toch les kunnen krijgen, zijn school-in-a-box kits geleverd. Lees: artikel Unicef

World Vision

World Vision geeft noodhulp in Nepal, India en Bangladesh. In Nepal worden ruim 12.000 mensen geholpen met bedden, dekens en tenten. Verder krijgen mensen voedselpakketten met rijst, linzen, zout suiker en olie en is er speciale aandacht voor de voeding van kleine kinderen en zwangere vrouwen. In India krijgen ruim 22.000 mensen voedsel, hygiëne pakketten en tentdoeken. In Bangladesh krijgen ruim 50.000 personen tijdelijk onderdak en hygiënepakketten.

 

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.