Hulporganisaties hebben toenemende zorgen over droogte Ethiopië

De humanitaire situatie in Ethiopië verslechtert in een alarmerend tempo. Mensen zijn door hun laatste reserves heen. Ruim tien miljoen mensen hebben voedselhulp nodig. Hulporganisaties en de Ethiopische overheid zijn volop aan het werk om kinderen bij te voeden, watervoorraden aan te vullen en voedsel uit te delen. De druk op fondsen om dit te bekostigen neemt toe.

Wat is er aan de hand?
Meer dan 80 procent van de bevolking is afhankelijk van landbouw voor voedsel en inkomen. Echter, het afgelopen jaar heeft het in Ethiopië nauwelijks geregend. Voor het eerst sinds 1989 hebben enkele gebieden vorig jaar ook geen regen gehad tussen juni en september. Koeien en geiten sterven, en oogsten gaan verloren. Het is de ergste droogte sinds vijftig jaar die twee keer zoveel mensen met honger bedreigt als in 1984 toen bijna een half miljoen Ethiopiërs omkwamen. Nu al zijn meer dan 400.000 kinderen door honger in acuut levensgevaar. Unicef verwacht dat dit aantal snel oploopt omdat Ethiopië nog maar de helft van de benodigde 1,4 miljard euro heeft ontvangen voor noodhulp; de noodsituatie zal naar verwachting aanzienlijk verder toenemen in 2016.

Hoe komt het?
Het uitblijven van de regenval wordt veroorzaakt door klimaatfenomeen El Nino. Ethiopië is het zwaarst getroffen, maar niet het enige land dat geconfronteerd wordt met de gevolgen van de huidige Super El Nino. Naast voedseltekorten in Zuidelijk Afrika, Papua Nieuw Guinea and Centraal Amerika, veroorzaakt El Nino ook overstromingen in Paraquay en Bolivia.

De cijfers

 • 10,2 miljoen mensen in Ethiopië hebben dit jaar voedselhulp nodig
 • 435.000 kinderen moeten worden behandeld voor ernstige ondervoeding
 • 1,7 miljoen kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven hebben extra voeding nodig, om aan de voedingsstoffen te komen die zij nodig hebben
 • 5,8 miljoen mensen hebben onvoldoende water en sanitaire voorzieningen door de droogte. Daardoor steken huidziekten zoals schurft steeds meer de kop op.

Wat deskundigen erover zeggen
VN Secretaris Generaal Ban ki Moon bij een bezoek aan Ethiopië: “De mensen in dit prachtige land zijn slachtoffer van de ergste droogte in 30 jaar”.

John Graham, landendirecteur van Save the Children Ethiopië: “Er zijn op dit moment twee humanitaire crises in de categorie ‘code rood’, de ergste soort: de droogte in Ethiopië en de oorlog in Syrië. Helaas blijft de hulp voor Ethiopië ver achter bij de noden. Als we nu niet in actie komen, en de regen nog langer uitblijft, raken nog meer kinderen zwaar ondervoed.”

Annick van Lookeren Campagne, humanitair beleidsadviseur Oxfam Novib: “Dit is, sinds het midden van de jaren tachtig, de ergste droogte waar Ethiopië mee te kampen heeft. Donoren zullen moeten bijspringen met financiering om de grootste problemen aan te pakken. Het is al maandenlang duidelijk dat deze extreme droogte enorme gevolgen voor de bevolking heeft. Er moet meer gedaan worden om het land te helpen.“

Simone Filippini, directeur Cordaid die het gebied in december bezocht. “We moeten ervoor zorgen dat de internationale gemeenschap niet achter de feiten aan blijft lopen. De droogte houdt zo enorm lang aan; dit valt niet te overbruggen met afwachten.”

Jacoline Kool, noodhulpexpert van World Vision: “Je ziet nu al dat veel kinderen en hun families lijden onder een ernstig tekort aan water en voedsel. Kinderen moeten nu soms al 8 uur per dag lopen om water te halen voor hun familie, waardoor ze niet meer naar school kunnen. Wij zijn verbaasd dat deze situatie zo weinig aandacht krijgt in Nederland. Er is meer hulp nodig om de bevolking te ondersteunen.”

Wat hulporganisaties doen:

Bijna alle organisaties achter Giro555 verlenen hulp aan Ethiopië, een deel daarvan wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid via een Joint Response van de Dutch Relief Alliance (DRA). Dit is een samenwerkingsverband tussen 13 Nederlandse NGO’s, gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, welke snelle en effectieve noodhulp biedt aan slachtoffers van internationale crises. Hieronder leest u wat elke hulporganisatie doet en hoe u hen kunt steunen:

CARE Nederland

CARE komt voornamelijk op voor de vrouwen en kinderen in Ethiopië. CARE biedt deze hulp:

 • Voedselhulp aan meer dan 502,344 mensen
 • Hulp aan meer dan 150.000 ondervoede kinderen en moeders
 • Herstel van waterpunten
 • Toegang tot drinkwater voor meer dan 200.000 mensen in deze droogte

In de nabije toekomst hoopt CARE nog eens meer dan een miljoen Ethiopiërs te ondersteunen met bijvoorbeeld het leveren van zaden en andere middelen om te overleven. Ook deze hulp is nodig om in de toekomst weerstand te bieden aan droogtes.

Op de website van CARE vindt u meer informatie.

Cordaid
Samen met lokale partner APDA helpt Cordaid het komende half jaar ruim 172.000 mensen aan voedsel en water, met geld van de Nederlandse overheid.Gezondheidswerkers van APDA en de Ethiopische overheid trekken de dorpen in om 45.000 kinderen en zwangere en borstvoedende vrouwen te onderzoeken op ondervoeding. Degenen die ondervoed zijn, krijgen extra voedingsrijk eten om aan te sterken. Daarnaast krijgen de meest getroffen mensen voedselhulp en delen we zaden en gereedschappen uit voor de aanleg van moestuinen. Ook gaan er vrachtwagens vol drinkwater naar afgelegen plekken. Ze diepen, samen met de lokale bevolking, bestaande drinkwaterplaatsen uit en leggen nieuwe wateropslagplaatsen aan. Al deze maatregelen moeten ertoe leiden dat mensen en dieren deze droogteperiode overleven.

Hulp van Cordaid in AFAR

 • 5893 mensen krijgen 4 maanden lang voedselhulp
 • 45.000 kinderen en vrouwen worden gecheckt op ondervoeding en indien nodig direct behandeld
 • 400 vrouwen verdienen een inkomen met de aanleg van moestuinen
 • 27.000 mensen worden 3 maanden lang van drinkwater voorzien
 • uitdiepen van 5 drinkwaterplaatsen voor 30.000 mensen en 150.000 stuks vee
 • aanleg van 2 waterreservoirs waardoor 5.000 mensen toegang hebben tot water

Meer over deze hulpverlening van Cordaid vindt u op de website.

ICCO en Kerk in Actie
Vanaf november vorig jaar bieden ICCO en Kerk in Actie via het netwerk van ACT Alliance noodhulp aan door droogte getroffen gezinnen in Ethiopie. We werken hierin samen met twee lokale partners van ICCO en Kerk in Actie met veel ervaring in noodhulp. Via het eerste opgestarte noodhulp programma, dat onderdeel is van de Dutch Relief Alliance (DRA) en gefinancierd wordt door het Ministerie van Buitenlandse Zaken, bieden we hulp aan boeren en nomaden in Oromia Regio, Bale zone, in de districten (woredas) Rayitu en Dawe Sarar. We geven voedselhulp aan 4800 mensen uit 840 gezinnen ( granen, bonen, peulvruchten en olie), voedingssupplementen voor 560 kinderen en 1880 zwangere vrouwen, 15 waterputten en -opslagplaatsen aanleggen of herstellen en 1100 geiten en 700 koeien voor de zwaarst getroffen gezinnen. Momenteel is een vervolgprogramma in voorbereiding, waarbinnen de nadruk zal liggen op distributie van voedselpakketten, afgestemd op de rurale bevolking.

Naast bovenstaand programma, bieden ICCO en Kerk in Actie nog meer noodhulp via het programma van de ACT Alliantie. Het programma, waar wij een bijdrage aan leveren heeft een looptijd van 3,5 maand en wordt uitgevoerd door de EECMY, de diaconale arm van de Ethiopische Evangelische kerk Mekane Jezus. Het programma concentreert zich op de provincies Oromia en Afar. Het richt zich op:

 • Voedselhulp aan 14,160 personen ( granen, bonen, peulvruchten en olie)
 • Voedingssupplementen voor 7663 kinderen en 2500 zwangere vrouwen
 • Drinkwater voor 750 gezinnen
 • Veevoeder en water voor de veestapels van 5841 huishoudens
 • Nieuwe verbeterde zaden voor 2506 huishoudens
 • Kleinvee voor 500 gezinnen met alleenstaande moeders

 

Kerk in Actie vraagt uw steun via haar website.

Oxfam Novib
Oxfam biedt hulp aan de meest kwetsbare mensen in drie getroffen gebieden in Ethiopië. De hulp richt zich op water, sanitaire voorzieningen en levensonderhoud. Oxfam herstelt waterputten en als dat niet mogelijk is of er is onvoldoende water, worden water trucks ingezet. Daarnaast helpt Oxfam mensen weer in eigen inkomen te voorzien. Mensen die nog in staat zijn te werken, krijgen geld voor werkzaamheden. De meest kwetsbaren ontvangen geld zonder dat ze daarvoor hoeven te werken. Ook ontvangen mensen maïs en aardappel zaden. Deze graphic laat zien wat Oxfam in Ethiopië tot nu toe heeft bereikt, meer informatie op de website van Oxfam.

Plan Nederland
In samenwerking met de Ethiopische overheid zorgt Plan voor voedselhulp voor meer dan 67.000 kinderen en vrouwen in de regio’s Amhara, Oromia en Southern Nations. Met speciale aandacht voor zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven. Ook distribueert Plan meel en olie. Bijna 14.000 ouders en gezondheidswerkers hebben gezondheidsvoorlichting gekregen en worden getraind in de zorg voor ondervoede kinderen. Ook distribueert Plan droogte bestendige zaden en veevoer. In totaal worden 225 gezondheidsmedewerkers getraind in de zorg voor ondervoede kinderen en daarnaast wordt er voorlichting gegeven aan ouders over ondervoeding.

Vraagt om uw gift via hun noodhulpfonds.

Rode Kruis
Het Rode Kruis heeft tot nu toe aan bijna 124 duizend mensen in Ethiopië voedsel verstrekt om aan te kunnen sterken. Verder zijn andere noodhulpgoederen zoals jerrycans, dekens en keukensets uitgedeeld. Het Rode Kruis richt zich op dit moment vooral op het Noord-Oosten van Ethiopië, maar is van plan om in de komende maanden de hulp ook in andere regio’s van Ethiopië op te schalen waar extreme ondervoeding is door de droogte. Hulp die nog wel enige tijd nodig zal blijven, want de landbouwers kunnen pas graangewassen verbouwen in het regenseizoen dat in juni begint. Als er dan tenminste wel genoeg regen valt. Een extra probleem is dat de boeren hun zaden hebben opgegeten door de droogte. Het is daarom belangrijk dat zaaddistributie van o.a. graan en groente ook op tijd zal gebeuren, uiterlijk in mei.

Maandag 2 mei opende het Rode Kruis Giro 7244 (IBAN NL19INGB0000007244) voor de slachtoffers van de droogte in Afrika. Informatie over de hulpverlening van het Rode Kruis vindt u op de website.

Save
2.100 medewerkers werken in 70% van de getroffen districten. Save heeft sinds juni 2014 zo’n 2,2 miljoen mensen geholpen. Dat ging onder meer via:

 • De behandeling van ondervoede kinderen; op het gebied van voeding heeft Save recent ruim 40.000 mensen bereikt.
 • Medische zorg voor patiënten met mazelen, hersenvliesontsteking, knokkelkoorts en schurft (ziektes gerelateerd aan ondervoeding)
 • Schoon drinkwater en hygiënevoorlichting (WASH) op scholen en in dorpen, daarmee zijn recent zo’n 50.000 mensen bereikt.
 • Voedselhulp
 • Financiële ondersteuning -soms via vouchers- van boeren die hun inkomen kwijt zijn
 • Verstrekking van veevoer en zaden
 • Runt of steunt zo’n veertig projecten die kinderen moeten beschermen tegen misbruik en verwaarlozing uitbuiting.

Vraagt om uw gift via de website.

Stichting Vluchteling
Stichting Vluchteling heeft dankzij een bijdrage van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 600.000 euro beschikbaar gesteld voor noodhulp in de zuidelijke provincie SNNPR (Southern Nations, Nationalities, and Peoples Region), dat grenst aan Kenia en Zuid-Soedan. Met dat geld zorgen we voor schoon drinkwater, knappen we bestaande watersystemen op en geven we voorlichting op het gebied van hygiëne. Dat gebeurt in de lokale woredas gemeenschappen Loka Abaya, Ana Lemo en Halaba Special. In totaal worden zo 57.000 mensen geholpen.

Unicef
UNICEF levert grote hoeveelheden krachtvoedsel om acute ondervoeding te behandelen: ondervoede baby’s krijgen met voedingsstoffen verrijkte melk, oudere kinderen krijgen energierijke pindakaaspasta. Daarnaast werkt UNICEF aan het opzetten van een systeem om binnen de dorpen en wijken in steden ondervoeding op te sporen en te behandelen. In de gebieden waar mensen een nomadische levensstijl hebben breidt UNICEF het aantal mobiele gezondheidsteams uit, omdat meer mensen door de droogte vaker zorg nodig hebben. Samen met de overheid werkt UNICEF om waterbronnen en -pompen te repareren of nieuwe te installeren. In een aantal gebieden waar geen grondwater meer is levert UNICEF water met trucks. Vanuit UNICEF Nederland is 175.000 euro overgemaakt aan UNICEF Ethiopië voor de droogte respons. Meer informatie over deze hulpverlening vindt u op de website.

Vraagt uw steun via de website.

World Vision
Het aantal ‘hot spot’ woreda’s (districten) is toegenomen van 189 in december 2015 naar 219 in maart 2016. Dit geeft aan hoe de situatie begin 2016 is verslechterd. World Vision bereikt 800.000 mensen in vier door de droogte getroffen regio’s (SNNPR, Amhara, Tigray en Oromia) met water en sanitaire voorzieningen, voedselhulp, voedselzekerheid en gezondheidszorg/tegengaan van ondervoeding. World Vision heeft voedsel uitgedeeld aan 217.673 mensen die getroffen zijn door de droogte, 52 waterbronnen hersteld, en waterleidingen verlengd of hersteld voor 4 dorpen, 19 gezondheidscentra en 8 scholen. Er zijn 68 commissies voor water, sanitaire voorzieningen en hygiëne opgestart en 100 schoolclubs op het gebied van water, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Terwijl het verlenen van acute noodhulp doorgaat, is World Vision bezig een soepele transitie naar herstel en ontwikkeling op de langere termijn te verzekeren.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.