Aardbeving Haïti

Hulpverlening Haïti grootste uitdaging ooit

Port-au-Prince, 6 juni 2010 – Vijf maanden na de ramp zijn de Nederlandse hulporganisaties, die geld hebben ontvangen van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), hard aan het werk om de Haitianen te beschermen tegen het regen- en orkaanseizoen dat inmiddels is begonnen. Het driedaagse bezoek van SHO voorzitter Farah Karimi aan het getroffen gebied maakt duidelijk dat de hulporganisaties gezien de omvang van de ramp voor een enorme uitdaging staan. De regen en de komst van mogelijke orkanen baren grote zorgen. Belangrijkste prioriteit is dan ook om de mensen hier zo goed mogelijk tegen te beschermen.
Farah Karimi bezocht samen met een delegatie van Buitenlandse Zaken verschillende projecten van de Nederlandse SHO-deelnemers in Port-au-Prince en plaatsen buiten de stad zoals Leogane. Zo werd onder andere het tentenkamp ‘Golfcourse’ bezocht waar onder andere Oxfam  50.000 mensen van water en sanitatie voorziet en een tentenkamp waar ICCO & Kerk in Actie samen met het Leger des Heils voor 20.000 mensen de basisvoorzieningen verzorgt. Verder bezochten zij onderwijsprojecten van Save the Children en Tear, een huizenproject van Cordaid en voerden zij gesprekken met vertegenwoordigers van het Rode Kruis en UNICEF.

Haïti grootste uitdaging ooit
SHO voorzitter Farah Karimi: “Het is ongelooflijk om te zien hoe hard de bevolking is getroffen door de ramp. Overal zie je tenten staan en ingestorte huizen. De straten liggen vol met puin. Tegelijkertijd ben ik zeer onder de indruk van wat de hulporganisaties in zo’n korte tijd hebben weten te realiseren. 1,5 miljoen mensen hebben met steun van alle hulporganisaties schoon drinkwater, onderdak, een toilet en medische zorg gekregen. Kinderen krijgen weer les. De hulporganisaties werken in moeilijke omstandigheden, met een overheid die maar langzaam de vereiste besluiten en maatregelen neemt. Vooral wat de wederopbouw aangaat zou de overheid een zeer belangrijke rol moeten spelen. Maar op dit moment is zij te afwezig. Om bijvoorbeeld het puin te kunnen ruimen moet zij gronden beschikbaar stellen. Zolang het puin er ligt kunnen we niet starten met de bouw van nieuwe huizen. Wat het extra lastig maakt is dat de grond vaak particulier eigendom is en dat niemand weet wie het bezit. Binnen deze context is het duidelijk dat de hulporganisaties voor de grootste uitdaging ooit staan. De ramp in Haïti is onvoorstelbaar groot.”

Voorbereiden op stortregens en mogelijke orkanen

Tot nu toe is door alle hulporganisaties samen aan 1,7 miljoen mensen onderdak geboden, met het uitdelen van tenten en zeilen. Alle open plekken in Port-au-Prince zijn veranderd in geïmproviseerde tentenkampen. De hoofdstad alleen al telt 900 kampen, het totale  rampgebied telt er 1300. Alle hulporganisaties treffen op dit moment maatregelen om de bewoners van de kampen voor te bereiden op de stortregens en mogelijke orkanen. Kampen die nog geen goed afwateringsstelsel hebben, worden nu hiervan voorzien. Grote aantallen zogeheten tarpaulins zijn aangeschaft (zeilen die beter bestand zijn tegen harde regens) en er zijn speciale hulpteams die na zware regenval de meest kwetsbare kampen bezoeken om te kijken waar de bewoners behoefte aan hebben. Door de gezamenlijke inspanningen van alle hulporganisaties hebben inmiddels 1,3 miljoen mensen toegang tot schoon drinkwater, hebben 3,5 miljoen mensen voedselhulp gekregen en zijn meer dan 500.000 mensen gevaccineerd tegen de meeste voorkomende ziekten. Gezien de omvang van de ramp en de complexiteit van de situatie op Haïti is dit een enorme prestatie.

Noodhulpfase duurt langer 

Inmiddels is ook duidelijk dat de noodhulpfase in de hoofdstad Port-au-Prince langer zal gaan duren en nog niet met de wederopbouw kan worden gestart. Dit betekent ook dat de tentenkampen in de hoofdstad langer blijven staan. Het gebrek aan privacy en het regenseizoen maakt het leven in een tentenkamp moeilijk waardoor mensen gefrustreerd kunnen raken

Buiten Port-au-Prince, in de nog harder getroffen gebieden zoals Leogane, zijn verschillende Nederlandse hulporganisaties al wel gestart met de bouw van zogeheten transitional shelters die orkaanbestendig zijn.

Port-au-Prince, 6 juni 2010
Deelnemers van de SHO die deelnemen aan de Haïti actie zijn: Cordaid Mensen in Nood, ICCO & Kerk in Actie, Nederlandse Rode Kruis, Oxfam Novib, Save the Children, Tear, Terre des Hommes, UNICEF Nederland, World Vision, Dorcas, Plan Nederland, Care Nederland, Habitat for Humanity, Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Leger des Heils.

De eerste SHO-rapportage verschijnt 15 juni.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.