Help slachtoffers Syrië

Hulpverlening Kerk in Actie aan duizenden Syriërs

SHO-deelnemer Kerk in Actie heeft met haar hulpverlening aan de slachtoffers van het geweld in Syrië veel mensen bereikt. Van de circa 1 miljoen euro die Kerk in Actie voor hulp aan gevluchte Syriërs heeft ontvangen, is de helft afkomstig uit inkomsten van de Samenwerkende Hulporganisaties (giro 555) en de andere helft uit bijdragen van diaconieën en kerkleden. Het geld dat Kerk in Actie heeft ontvangen, is uitgegeven aan de hulpverlening in Syrië zelf en aan vluchtelingen in Jordanië en Libanon.

Syrië
In Syrië kon met de bijdrage van Kerk in Actie 415 families (2.075 personen) worden voorzien van een standaardpakket voor de huishouding, met keukengerei en beddengoed. Gezinnen met één ouder, met één of meer gehandicapten of gewonden, ouden-van-dagen of met meer dan 5 kinderen kregen als eerste een pakket.

Naast het uitdelen van noodpakketten, schonk Kerk in Actie ook aandacht aan onderwijs. 150 studenten konden dankzij de steun van Kerk in Actie hun studie, onder moeilijke omstandigheden, voortzetten. Bijna 30 procent van de scholen in Syrië wordt gebruikt voor opvang van ontheemden of is geheel of gedeeltelijk verwoest. In andere gevallen is het te gevaarlijk om naar school te gaan. Om in zo’n situatie toch niet achter te raken, organiseren groepjes studenten en leraren de lessen in een veiliger plaats, bijvoorbeeld thuis bij één van de studenten of leraren. Andere studenten die nog wel naar school kunnen, hebben geen geld meer om het schoolgeld te betalen, bijvoorbeeld omdat de ouders hun baan kwijt zijn.

Kerk in Actie geeft in Syrië ‘huursubsidie’ aan 142 gezinnen die dakloos zijn geworden en daardoor op andere plaatsen een woning moeten huren.

Libanon en Jordanië
In Libanon richt de hulp van Kerk in Actie zich in de eerste plaats op gevluchte moeders met kinderen. Het gaat om pre- en postnatale zorg, uitvoering van keizersneden, en training op gebied van babyvoeding en voeding van kinderen, gebruik makend van wat er in de nieuwe omgeving van de gevluchte Syriërs beschikbaar is aan voedsel. 400 families met baby’s hebben een pakket ontvangen met artikel voor de verzorging van baby’s. 860 families hebben een uitgebreid pakket ontvangen voor de persoonlijke hygiëne. In Jordanië geeft Kerk in Actie via haar partners hulp aan mensen in de vluchtelingenkampen. Het gaat daarbij met name om hulp op het gebied van gezondheid, psychosociale hulp en onderwijs aan kinderen in de kampen.

Om de hulp te kunnen verstrekken aan mensen die deze hulp het hardst nodig hebben, werkt Kerk in Actie samen met de ACT Alliance, een interkerkelijk netwerk van hulporganisaties dat overal in de wereld mensen in nood bijstaat. De hulpgoederen worden in Syrië, Libanon en Jordanië verdeeld door de diaconale netwerken van plaatselijke kerken. De hulpverleners doen dit vaak met gevaar voor eigen leven.

Al het geld dat Kerk in Actie voor de hulpverlening heeft ontvangen, is reeds door hen besteed.  Het aantal vluchtelingen en slachtoffers van het voortdurende geweld blijft echter toenemen.  In de komende tijd zal Kerk in Actie opnieuw vragen om betrokkenheid, voorbede en financiële bijdrage voor de vele vluchtelingen in en buiten Syrië. Lees meer informatie hierover op de website van Kerk in Actie.

Nieuwsoverzicht

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.