Instaptoetsen

De hulporganisaties die voor een actie aanspraak willen maken op hun deel van het geld moeten een instaptoets uitvoeren. Die laat zien of zij voldoende ervaring, netwerk, kennis en capaciteit hebben in het rampgebied om hulp snel ter plaatse te krijgen. Daarvoor wordt onder andere gekeken naar aantallen hulpverleners, kennis en capaciteit en de budgetten van de afgelopen jaren.

De instaptoets wordt beoordeeld door een roulerende adviesgroep bestaande uit drie noodhulp coördinatoren van drie verschillende deelnemers. De inhoudelijk medewerker van het Giro555-bureau bewaakt het gehele proces. Een externe consultant evalueert achteraf of organisaties de bestedingscriteria zijn nagekomen en de feiten in de instaptoets hebben waargemaakt.

In de eerste helft van 2018 zijn de instaptoetsen voor de Nationale Acties voor Nepal in 2015 en de Hongersnood in 2017 geëvalueerd. De evaluaties en de reacties daarop van het Giro555 bestuur zijn hieronder te lezen. Deze dienen als basis voor de verdere verbetering van de instaptoets die in het najaar van 2018 plaatsvindt.

Evaluaties instaptoetsen en reacties:

2018 Nederland helpt Sulawesi
Rapport evaluatie instaptoets actie ‘Nederland helpt Sulawesi’
Bestuursreactie evaluatie instaptoets actie ‘Nederland helpt Sulawesi

2015 Nederland helpt Nepal
Rapport evaluatie instaptoets actie ‘Nederland helpt Nepal’
Bestuursreactie evaluatie instaptoets actie ‘Nederland helpt Nepal’

2017 Help slachtoffers hongersnood
Rapport evaluatie instaptoets actie ‘Help slachtoffers hongersnood’
Bestuursreactie evaluatie instaptoets actie ‘Help slachtoffers hongersnood’

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.