Is er ooit geld van Giro555 gegaan naar organisaties die niet in het rampgebied werkten?

Nee. Het geld van Giro555 gaat altijd alleen naar hulporganisaties die in goede samenwerking met hun internationale partner of koepelorganisaties directe hulp kunnen bieden aan de slachtoffers in het rampgebied. Verslaglegging van de besteding van Giro555-geld is voor iedereen inzichtelijk middels de rapportages van alle hulpacties op giro555.nlHier vindt u bijvoorbeeld de rapportages van de actie ‘Help slachtoffers Filipijnen’

Er is nooit geld van Giro555 gegaan naar organisaties die dat niet direct, samen met hun internationale koepels en partners, in het rampgebied konden inzetten. Alle rapportages van de SHO, voor iedereen inzichtelijk op giro555.nl, tonen aan dat geld van Giro555 door alle deelnemende partijen wordt besteed aan hulpverlening bij de betreffende ramp. Wanneer een hulporganisatie geen directe hulp kan bieden bij een ramp deelt zij niet mee in de opbrengst van een actie. Dit is regelmatig voorgekomen, bijvoorbeeld vorig jaar tijdens de actie voor de Filipijnen waarbij de Stichting Vluchteling ervoor koos om niet niet mee te delen in de opbrengsten van de Giro555 actie.

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 10 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie