Aardbeving Java

De hulp

De actie ‘Aardbeving Java – Help nu’ in 2006 leverde ruim 4 miljoen euro op. Met de opbrengsten is bijgedragen aan noodhulp en wederopbouw in het getroffen gebied.

In de noodhulpfase is directe hulp verleend in de vorm van vier mobiele klinieken, tenten, psychologische bijstand, 13.000 hygiënepakketten, 225.000 voedselpakketten water en sanitaire voorzieningen voor 75.000 getroffenen. Daarnaast is ingezet op wederopbouw van economische activiteiten voor 75.000 mensen, wederopbouw van huizen voor 180.000 mensen en wederopbouw en inrichting van scholen voor ruim 11.000 leerlingen. Bovendien is een deel van het Giro555-geld gebruikt voor versterking van lokale hulporganisaties op het gebied van rampenbeheer.

Alle hulpprogramma’s met Giro555-geld zijn in 2008 afgerond. In totaal heeft deze hulpverlening ruim een half miljoen mensen bereikt. In de rapportages is gedetailleerd beschreven welke hulp is geboden.

 

Foto's

De samenwerkende hulporganisaties achter Giro555:

Bij uitzonderlijke rampen slaan de 11 samenwerkende hulporganisaties de handen ineen onder de naam Giro555. Zij vragen heel Nederland zich aan te sluiten om geld in te zamelen voor hulp aan slachtoffers. Want samen redden we meer levens. Meer informatie

Blijf op de hoogte

Word een paar keer per jaar bijgepraat over de resultaten van de hulp. En ontvang als eerste een alert wanneer er een Giro555-actie start.